Jeso Morena (Lord Jesus) Hymn Lyrics by Bucy Radebe (Sefela 111)

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Ke na le modisa (The Lord is my Shepherd)
Ke tla be ke hloka’ng? (What shall i want?)
Jeso morena, O mohele pelo (Lord Jesus, welcome to my heart) (Repeat)

Ke dira di ka ntlhoya (Though my enemies may despise me)
Ke sa ja monono (I remain blessed)
Jeso morena, O mohele pelo (Lord Jesus, welcome to my heart) (Repeat)

O sa tla mpaballa, le nna/Jeso (He always takes care of me, Jesus)
Le bophelong bona (Even in this life)
Jeso morena, O mohele pelo (Lord Jesus, welcome to my heart) (Repeat)

Jeso morena, O mohele pelo (Lord Jesus, welcome to my heart) (Repeat) x?

Advertisement

Mahlo A Bona Ke Metsu (Their Eyes are Their Arrows) Hymn Lyrics by Tshwane Gospel Choir (Sefela 45)

Leave a comment


(Sung in Sotho — A Partial Hymn)

Mahlo a bona ke metsu (Their Eyes are Their Arrows)
Ba lwanela Morena (They are fighting for the Lord) (Repeat)

Ke nna yo, ke nna yo (Here I am, here I am)
Ke nna yo, Morena (Here I am Lord)
Ke nna yo ke filthile (I am the one who came) (Repeat)

(From the Top)

Bahlabanedi ba Jesu (Soldiers of Crhst)
Ba bapile le eena (Are together with Him)
Mahlo a bona ke metsu (Their eyes are their Arrows)
Ba lwanela Morena (They are fighting for the Lord)

Ke nna yo, ke nna yo (Here I am, here I am)
Ke nna yo, Morena (Here I am Lord)
Ke nna yo ke filthile (I am the one who came) (Repeat)

Na Ke Bomang (Who are They?) Hymn Lyrics Sung by Omega Khunou (Spirit of Praise 8)

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Na ke bomang, ba mosedile bohong? (Who are on that side of the bridge?)
Ba hlohlorang role la lebitla (Shaking off the dust of the grave)
Ba leseli, ba khanya (They are the light and they are bright)
Ba meqhaka lihlohong (With crowns on their heads) (Repeat)

Ba leseli, ba khanya (They are the light and they are bright)
Ba meqhaka lihlohong (With crowns on their heads) (Repeat)

Bo hang seema, ha ba hlaha ka khoro (Behold them entering the gates)
Jerusalema e mocha, E mocha (The New Jerusalem, brand new)
Pineng tsa bona, tse tlisoang ke nyakallo (Their songs are full of joy)
Ke mali a konyana (That is the Blood from the Lamb) (Repeat)

Ke mali a konyana (That is the Blood from the Lamb) (Repeat)

O Mohau (Oa Modimo) (Oh the Grace) Hymn Lyrics by Bucy Radebe

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

O mohau oa Modimo (Oh! the Grace of God)
Ke koetsa e kakaang (Is such a treasure) (Repeat)

Ha e sa le, o mphihlela (Ever since I found it)
Ke maketse feela (I am just amazed) (Repeat)

(From the Top)

Chant: Haus! Haus Haus!
Jesus Christ, the Healer
Jesus Christ, the Savior
Jesus Christ, Provider
Jesus Christ, the Healer
Ey ta! ta! ta ta!

Tlo Moya o Halalelang (Come Holy Spirit) Hymn Lyrics by Judith Sephuma (Sefela 60)

Leave a comment


(Languages: Sotho, Zulu)

Refrain (in Sotho):
Tlo Moya o halalelang (Come Holy Spirit)
Moe’a ‘nete, wa cheseho (The Spirit of truth)
Kena di pelong tse batang (Enter into our cold hearts)
Di tukiswe ka Lerato (Warm them with your Love) (Repeat)

Refrain (in Zulu):
Woza Moya oyincwele
Wena Moya, weqiniso
Ngena ehlizweni zethu
Zilungisize nothando (Repeat)

Re be jwale ka difate (May we be like the trees)
Tse hlomiloeng pel’a metsi (That are planted beside the waters)
Re nosetswe, Moe’a Ntate (That we may be watered with the Holy Spirit)
Ka matsatsi le matsatsi (Day by day) (Repeat)

(Refrain — Sotho)

Older Entries

%d bloggers like this: