(Sung in Afrikaans)

Die Skepper sing sterre (The Creator sings and stars)
Wat boodevol hang (That fills up orchids (?) )
End dansend klou (And dancing cling)
Aan die nanag se wang  (Onto the dawn’s cheek)
Die spieël aan die hemel (The mirror in the sky)
Weerkaats en vertel:Hy is heir (Reflects it and declares: He is here.)

Die Skepper wek woode, (The Creator creates words)
Woorde wat leef (Words that live)
Hy laat Sy asem (He lets His breath)
Met mense verweef (Permeate into people)
Die heelal in die hemel (The universe in the sky)
En die heelal in my (And the universe in me)
Skree in die stilte: God is by my (Shout in the silence: God is in me!)

Refrain:
Sterre sing in verwondering (The stars sing in awe)
Wil eer aan God Is die hoogste bring (Bring glory to God in the highest)
En die hemelboog (The heavens bow)
Lig U Naam omhoog (And light up your  name )
U Majesteit skyn in heerlikheid (Your majesty shines in glory)
Wys die glans van U heiligheid(It shows the brightness of your glory)
Elke hemeling, elke sterweling,(Each heavenly and earthly being)
Sing in verwondering (Sings in awe)

My woorde het lankal (My words from long ago)
In sterrestof gekwyn (Have faded in the stardust)
My hart se flou pogings (The poor efforts of my heart)
In sterrereën verdwyn (Dissapeared in the star rain)
Die heelal in die hemel  (The universe in the sky)
En die heelal in my (And the universe in me)
Skree in de stilte: God is vir my (Shout in the silence: God is here!)

(Refrain)

Hoe kan ons dan stilbly,(How can we be silent,)
As wentelbane buig? (As the orbits bow?)
As hemelkore jubel, (As the heavenly chorus sings,)
En sterre stelsels juig? (And the galaxies rejoice?)
Hoe kan ons nog twyfel; (How can we doubt)
As son en maan getuig? (When the sun and the moon testify)
As alles om u wentel, (Everything revolves/orbits around you)
Hoe kan ons nog swyg (How then can we be silent?)

(Refrain)

Advertisement