Verse 1:

Inye ne tairue, ng’et ngunon mateiru
Amu neng’u kenyit ni, mache kiberurin
Inye ne irata, na inguno itiagat
Inye ichubo, na i nguno iberuro
Amu kenyit age ni, kenyit be bo rirenet
kenyit nebo ng’etyei eng’ gotab Kalenjin

Chorus:

kenyit ne leel, kenyitab jubilee
Kenyit ne chamat, eng’ taitab Jehova
Kenyit nebo nyoetab kaat, kenyit be bo rirenet
kenyit nebo ng’etyei eng’ gotab Kalenjin

Verse 2:

Ame ak eng ng’alel ne, ame ak atyekchinin ng’ony
Inye bororyoni, bororyetab Kalenjin
Akwek amdaichu, oamde amatosir
Akwek kandoichu, Andoienyi kanatet
Nenyonet kenyit ni,chamdoiyot kenyini
Bo iman Kenyit ni, eng’ taitab Jehova

(chorus)

Verse 3:

kenyit ne bo Jubilee, kenyitab katyaget
Okwek che omyiandosi, ong’etye karo..(?)
Ko kiib kiy chebo chi, wektei nguno tupchoni
Kenyitab kiptaiyat, machei kiberurin
iityacha si kiityachin, beruro si ke kiberurin
Chama si ke chamin, mwawech ng’olyot ko uno

(Chorus)

Advertisement