Zimangele (They are Surprised) Lyrics by Umlazi Gospel Choir

Leave a comment


(Sung in Zulu)

(Zona) Zimangele, izitha zakho ngawe x?
(Now your enemies are surprised about You)

Refrain:
Kungamandla kaJesu ukuphila kwakho x?
(It is because of the Power/Grace of Jesus in Your life)

Izinto – obekelwe zona, wen’ uzidlulile
(You have conquered obstacles placed on Your path)
Nabantu – othunyelwe bona, Oh hayi wen’ ubadlule
(Those sent to oppose you, Oh! You have overcome them)

(Refrain)

(Zona) Zimangele, izitha zakho ngawe x?
(Now your enemies are surprised about You)

Babusisiwe (Blessed Are They) Lyrics by Umlazi Gospel Choir

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Babusisiwe, Abathemba labo likuJehova x?
(Blessed are they that put their trust in the Lord)

Refrain:
(Uzungisize) Uze ungisize, ungam’thembi umuntu mta’kaBaba x?
(Come to my aid, I do not trust people hold on to the Father)

Ubuhlungu obuzwile, emhlabeni uzwiswa ngabantu
(The pain you felt, that the earth inflicted on you)
K’sasa kuzodlula mntaka Baba
(The father will ease it)

(Refrain)

Ubuhlungu obuzwile, emhlabeni uzwiswa ngabantu
(The pain you felt, that the earth inflicted on you)
K’sasa kuzodlula mntaka Baba
(The father will ease it)

(Refrain)

Baba Wethu (Our Father) Lyrics Sung by Umlazi Gospel Choir

Leave a comment


(Sung in Zulu – The Lord’s Prayer)

Baba Wethu Ose’zulwini
(Our Father in Heaven)
Maliphathwe ngobungcwel’igama lakho
(Hallowed by your name) (Repeat)

Umbuso Wakho mawufike
(Thy Kingdom come)
Intando Yakho mayenzeke
(May Your will be done)
Emhlabeni njengase’zulwini
(On earth as it is in Heaven) (Repeat)

Amen, Amen, Amen
Amen Hallelujah (Repeat)

%d bloggers like this: