Azula Zule (High and Low) Lyrics by Vincent Ramalepe (Worship House 10)

2 Comments


(Sung in Xhosa)

Eyethu indaba (Our story)
Ayipheleli lapha (Does not end here)
Iphelela emaphakadeni (But ends in eternity)

A zula zule (He [shepherd] searches high and low)
Afune eyodwa (For one sheep)
Elahlekile emadleleni (Lost in the pastures)

Ku Khongela (I Have Decided) Lyrics by Worship House

4 Comments


(Sung in Tsonga)

Refrain:
Ku khongela ndzilo tihlawulela (I have decided to lead a prayerful life)
A ndza hathleli (And I will not change my mind)
Ku khongela ndzilo tihlawulela (I have decided to lead a prayerful life)
(Repeat)

Hambi loko ringa duma rithlela rihatima (Even if there’ll be thunder and lightening)
Andza hathleli (I shall not change my mind)
Ku khongela ndzilo tihlawulela  (I have decided to lead a prayerful life)
(Repeat)

(Refrain)

Hambi loko vanga hleka va thlela va phakatana (Even if people laugh and jeer at me )
Andza hathleli (I shall not change my mind)
Ku khongela ndzilo tihlawulela  (I have decided to lead a prayerful life)
(Repeat)

%d bloggers like this: