(Sung in Zulu)

Sibekiwe kwisisekelo, sabaprofeti nabapostoli
(We are built on the foundation, of the prophets and the apostles)
Sibekiwe kwisisekelo, sabaprofeti nabapostoli
(We are built on the foundation, of the prophets and the apostles)
Thina Sibekiwe, Khona Phezu Kwesi Sekelo
(We are built on top of that great foundation)
Thina Sibekiwe, Khona Phezu Kwesi Sekelo
(We are built on top of that great foundation)

Sibekiwe, Sibekiwe, Sibekiwe (Built)
Sibekiwe, Sibekiwe, Sibekiwe (Built)

thina (thina), thina (thina), Khona Phezu Kwesi Sekelo
(I am, built on that great foundation)
thina (thina), thina (thina), Khona Phezu Kwesi Sekelo
(I am, built on that great foundation)
thina (thina), thina (thina), Khona Phezu Kwesi Sekelo
(I am, built on that great foundation)
thina (thina), thina (thina), Khona Phezu Kwesi Sekelo
(I am, built on that great foundation)

Sibekiwe, Sibekiwe, Sibekiwe (Built)
Sibekiwe, Sibekiwe, Sibekiwe (Built)
Thina Sibekiwe, Khona Phezu Kwesi Sekelo
(We are built on top of that great foundation)
Thina Sibekiwe, Khona Phezu Kwesi Sekelo
(We are built on top of that great foundation)

re begilwe mutehong,wa ba profeta Le ba apostola
(We are built on the foundation, of the prophets and the apostles)
re begilwe mutehong,wa ba profeta Le ba apostola
(We are built on the foundation, of the prophets and the apostles)
Thina Sibekiwe, Khona Phezu Kwesi Sekelo
(We are built on top of that great foundation)
Thina Sibekiwe, Khona Phezu Kwesi Sekelo
(We are built on top of that great foundation)

Sibekiwe, Sibekiwe, Sibekiwe (Built…)
Sibekiwe, Sibekiwe, Sibekiwe
Sibekiwe, Sibekiwe, Sibekiwe
Sibekiwe, Sibekiwe, Sibekiwe…

Advertisement