(Sung in Sotho and Zulu)

Verse 1: (Sotho)
Oh ga ba tsena ka kgoro
[When they pass through the gates]
(Le nna ke tla teng, ga ba tsena ka kgoro) x4
[I will also be there, when they pass through the gates]

Verse 2: (Sotho)
Modimo o refile, (Sebakanyana se, le motsotsonyana o) x3
[God has given us, this brief time, and this brief minute]

(Verse 1)

Verse 3:/ 2nd Song (Zulu)
Uyamemeza uEzekiya, uthi mathambo hlanganani x4
[Declare like Ezekiel, and dry bones become flesh]
Memeza (memeza) x?
[Declare (Declare)]

(Verse 1)

Advertisement