(Sung in Zulu)

Verse 1:
Umoya wam vuy’ akubabaza wena (My soul adores you)
Uthanda wena iNkosi msidisi (I loves you my king savior)
Mphefumlo wam’ ufuna umdali wawo (my spirit seeks for you its creator)
Ubiza wena njalo nje (Its always calling for you)

Verse 2:
Nhliziyo yam igcwala intokozo (my heart gets filled with joy)
Umangizwa igama lakho (when ever i hear your name)
Ngiyaphila uma wena unami (I get healed/ i live whenever you are with me)
Umlomo wam udumisa wena (my mouth worships only you)

Chorus:
Umoya wam uculel’ uJesu (My Soul sings for Jesus)
Umoya wam wohlal’ ukuJesu (My soul will always seek Jesus)
Umoya wam wohlal’ ukudumisa (My soul will always worship you)
Umoya wam, umoya wam (My soul, my soul)

Verse 3:
uma ngitshekedula akusiyiyo indando yami
(If I’m dancing joyfully its not my own will)
ngumoya wami, ngumoya wami (but its my soul)
uma ngigxuma gxuma (When i jump around)
akusiyiyo indando yami (its not out of my own will)
umoya wam, umoya wam (but its my soul)

(Chorus)

Advertisement