(Sung in Zulu)

Namhlanje uyashisa (Today you are hot)
Kusasa uyabanda, (Tomorrow you’re cold)
Kandi yini ngawe? (Which one are you?)
Kwenzenjani nawe (What is wrong with you) (Repeat)

Chorus:

Vuthel’ umlilo mlilo kaJesu, (light the fire, fire of Jesus)
Vuthel’ umlilo aiwe mzalwane (light the fire, you brother) (Repeat)

Isikhathi siyahamba (Time is running out)
Wena umi ndawona (For you and me together)
Kandi yini ngawe? (Which one are you?)
Kwenzenjani nawe (What is wrong with you) (Repeat)

(Chorus)

Advertisement