(Purchase “Ngiyamazi” | Buy the Album “Live in Johannesburg”)

(Sung in Zulu)

Ngiyamazi! Ngiyamazi! (Yes I know! I know!)
Engumhlengi (The Redeemer)
Ungumhlengi wami (You are my Redeemer)
(Repeat)

Wangikhipha odakeni (He lifted me out of mud)
lwezinkinga ngezwi lakhe! (Saved me from trouble by His Word)
Ngiyamazi engumhlengi (I know the redeemer)
Ungumhlengi wami (You are my Redeemer)
(Repeat)