Advertisements

Konke Kuyenzeka (Everything is Possible) Lyrics by Zaza ft. Women in Praise

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Konke kuyenzeka! (Everything is possible)
Konke kulungile (All is well)
Konke kuyafezeka! (Everything is achievable)
Ngokukholwa (When you believe/By Faith) (Repeat)

Kunqamk’ izibophe ezinzima (The bonds shall be broken)
Kuqhekeka namadwala (The rocks shall crumble)
Amadimon’ ayabaleka (The demons flee)
Ngokukholwa (When you believe/ By Faith)

(Refrain)

Akekho ofana naye (There is none like Him)
Akekho ofana nawe (There is none like You)
Konke kuyenzeka (All is well)
Futhi kuyafezeka (It is also accomplished)
Haleluya, Haleluya (Hallelujah, Hallelujah!)

Kunqamk’ izibophe ezinzima (The bonds shall be broken)
Kuqhekeka namadwala (The rocks shall crumble)
Amadimon’ ayabaleka (The demons flee)
Ngokukholwa (When you believe/ By Faith)

Advertisements

Khuluma (Speak) Lyrics by Women in Praise

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Khuluma konke kuyenzeka (Speak (the word), everything is possible)
Khuluma konke kuyenzeka (Speak, everything is possible)
(Repeat)

Khuluma konke kuyenzeka (Speak the word, everything is possible)
Khulum’impil’imphelweni yakho (Speak over your life)
Khuluma konke kuyenzeka (Speak the word, everything is possible)

(Refrain)

Mina ngathi Khulum’umshado (I say, speak over your marriage)
Khulum’imoto (Speak your car)
Khulum’iprosperity (Speak your prosperity)
Khuluma (Speak)
Khulum’impila, Khulim’imali (Speak your health, speak your wealth)
Khuluma, Khuluma! (Speak it!)

(Refrain)

Nothing Can Separate Us Lyrics by Women in Praise

Leave a comment


Refrain:
Nothing can separate me, from Your Love Jesus!
Nothing can separate me, from Your Love, Jesus
(Repeat)

I love You, Jesus x2
Nothing can separate me
From Your love, Jesus (Repeat)

(From the Top)

Lord we love you x2
Lord we love You, God (Repeat)

Inkazimulo (Glory) Lyrics by Neyi Zimu ft. Women in Praise

1 Comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Inkazimulo nob’ungcwele (Glory and Holiness)
Bungobakho Nkos’Ujesu (Belong to You, Lord Jesus)
(Repeat)

Phakama! Nkosi Ujesu! (Arise! Lord Jesus)
Phakama! Usibonakalise (Arise! And manifest Yourself)
(Repeat)

(From the top)

Unto My Lord Lyrics by Women Praise

Leave a comment


Refrain:
Unto my Lord x3 I give my praise (Repeat)

Lord for the air that I breathe
And for the days of my life
What you still gonna do
And what You have done
Lord I give you my praise (Repeat)

(Refrain)

You are worthy
You are worthy, worthy Oh Lord
You are King
You are King, King of Kings
Unto my Lord, I give my praise (Repeat)

Response: You are worthy
Your Mercy endureth, forever and ever
(Repeat)

You are worthy x?

(Refrain)

Follow us on Twitter(@AfricanPraise)

More of You Lyrics by Women in Praise ft. Precious

Leave a comment


More… More… More, Oh God (Repeat)

My life is worship to God
Oh, Oh God
My life is worship to God
Oh, Oh God

More of You and less of me
I surrender all I have to You
I give You all the Glory
Oh God (Repeat)

I need more, more
More, of You Oh God
More, more, more, Oh God

More of You and less of me
I surrender all I have to You
I give You all the Glory
Oh God! (Repeat)

Ngiyamazi (Redeemer) Lyrics by Women in Praise

Leave a comment


(Purchase “Ngiyamazi” | Buy the Album “Live in Johannesburg”)

(Sung in Zulu)

Ngiyamazi! Ngiyamazi! (Yes I know! I know!)
Engumhlengi (The Redeemer)
Ungumhlengi wami (You are my Redeemer)
(Repeat)

Wangikhipha odakeni (He lifted me out of mud)
lwezinkinga ngezwi lakhe! (Saved me from trouble by His Word)
Ngiyamazi engumhlengi (I know the redeemer)
Ungumhlengi wami (You are my Redeemer)
(Repeat)

%d bloggers like this: