(Sung in Swahili)

Maisha haya, ninapita tu
(I am only passing through this life)
Hali hii ya sasa ni kwa muda tu
(My present condition is only for a time)
Ushindi wangu, U karibu nami (My victory is close)
Mtetezi wangu, yu hai (Because my Defendeer lives)

Refrain:
Sitabaki kama nilivyo
(I shall not remain the same) x4

Silalamiki, wala sikufuru
(I do not complain, nor do I blaspheme)
Najua ni darasa napitishwa
(I know it is a trial I am put through)
Imani yangu ipo kwenye kipimo
(My Faith is is being measured on a scale)
Najua nitapita tu (I know I shall prevail)
Sitamani za wengine wala sijilinganishi
(I do not desire others’, neither do I compare myself)
Najua wakati wangu upo (I know my time is coming)
Siogopeswhi na mapito ninayoyapitia
(I am not afraid of my trials)
Namwamini yule aliyeruhusu nipite
(For I trust He who allowed I pass through this)

(Refrain)

Mtetezi wangu (My Defender lives)
Yu hai (Yu hai) (Lives (is alive)) x3 (Repeat)
Sitabaki kama nilivyo (I shall remain as I am) (Repeat)

(Refrain)