Advertisements

Yote Mema (All Good) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment(Sung in Swahili)

Mema (Good) x4 (Repeat)

Ni rahisi kukusifu (It is easy to praise You)
Wakati wa mazuri (In good times)
Ni rahisi kukushukuru (It is easy to thank You)
Yanapotokea mema (When good happens)
Ila ni ngumu kuamini (But it is difficult to believe)
Kuwa hata na magumu (To be in tough times)
Nawe Mungu umeyaruhusu (God You have allowed them)
Kwa kuniwazia mema (For thinking well of me)

Refrain 1:
Umeruhusu mazuri (You have permitted good)
nifurahi tena nikushukuru (For me to rejoice and to be thankful)
Na mabaya ili niwe hodari (And bad times that I may be strong)
Na tena nikusifu (And to praise You as well)
Mbele umeniwekea fahari (You have saved my triumph for me)
Haya ni ya muda tu (This is only temporary)
Macho yangu yatazama mbali (My eyes see ahead)
Uliko utukufu (Where there is holiness)

Refrain 2:
Yote mema (It is all well) x2
Hata magumu yana sababu (Even my difficulty has a reason)
Yote mema (It is all well) x2
Sitala humu, sitakufuru (I shall not eat here, I shall not blaspheme)

Sasa nimejua kuwa (I have now understood)
Wewe uliyenipa samaki (That the one who provides fish for me)
Ndiwe pia umetaka wakati mwingine (You also want other times )
Nipate nyoka (To receive a snake)
Tena nimejua kuwa wewe (I have also understood that You)
Uliyenipa mkate (Who provided bread for me)
Ndiwe pia umetaka (You are the same who wants)
Wakati mwingine nipate jiwe (For me to receive stones some times)

(Refrain 1 + 2)

Nimejifunza kuwa na shibe tena (I have taught myself to be satisfied again)
Nimeju kuwa na njaa tena (I have taught myself to be hungry again)
Kuwa nacho hata kutokuwa nacho (To have and not to have)
Najua yote yanafanya kazi (I know that all have a purpose)
Ili kunipatia mema (For good for me)
Yamefanyika kama ngazi iiamini kupanda (They have been fashioned like a ladder to be climbed by faith)

(Refrain 2)

Mema (It is well) x4 (Repeat)

Advertisements

Sitabaki Nilivyo (I Shall Not Remain The Same) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Maisha haya, ninapita tu
(I am only passing through this life)
Hali hii ya sasa ni kwa muda tu
(My present condition is only for a time)
Ushindi wangu, U karibu nami (My victory is close)
Mtetezi wangu, yu hai (Because my Defendeer lives)

Refrain:
Sitabaki kama nilivyo
(I shall not remain the same) x4

Silalamiki, wala sikufuru
(I do not complain, nor do I blaspheme)
Najua ni darasa napitishwa
(I know it is a trial I am put through)
Imani yangu ipo kwenye kipimo
(My Faith is is being measured on a scale)
Najua nitapita tu (I know I shall prevail)
Sitamani za wengine wala sijilinganishi
(I do not desire others’, neither do I compare myself)
Najua wakati wangu upo (I know my time is coming)
Siogopeswhi na mapito ninayoyapitia
(I am not afraid of my trials)
Namwamini yule aliyeruhusu nipite
(For I trust He who allowed I pass through this)

(Refrain)

Mtetezi wangu (My Defender lives)
Yu hai (Yu hai) (Lives (is alive)) x3 (Repeat)
Sitabaki kama nilivyo (I shall remain as I am) (Repeat)

(Refrain)

%d bloggers like this: