Wanitazama (You See Me) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment(Sung in Swahili)

Mkono wako, umenishika (You hands are holding me)
Fimbo yako, yaniongoza (Your Staff leads me)
Gongo lako, lanifariji (Your Rod comforts me)
Umenisitiri, umenifanya hodari (You have hidden me, and made me brave)

Pre-Chorus:
Uliliona chozi langu la ndani (You saw my innermost tears)
Ukalifuta na kunipa amani (You wiped them and granted me peace)
Unyonge wangu haukukuweka mbali (My feebleness did not repel You)
Ukaniinua na kunipa thamani (But You lifted me and gave me value/worth)

Refrain:
Ee Bwana, wanitazama (Oh Lord, You see me)
Baba, Mungu usiyelala (Father, God who never sleeps)
Wanitazama! (You see me!)
Baba, Mungu usiyechoka (Father, God who never tires)

Chorus:
Repeat: Yesu we! (Oh Jesus!)
Mini ni mboni yako, Baba (Father I am the pupil)
Jicho lako, Ee Baba (Of Your Eye, Oh Father) (Repeat)

Akili zangu zilifika mwisho (My thoughts reached its end)
Na kuona Mungu hunitazami taabuni (And thought that God You do not see me in my troubles)
Na wanadamu wakapata cha kusema (People got things to say)
Kuwa Mungu wangu hayupo, tena nami (That my God is no longer with me)

Nilipoona ni Mwisho, wewe ukatangaza mwanzo
(When I thought it was the end, You announced the beginning)
Nilipodhani ni pigo, kumbe li lako kusudi
(When I thought it was a punishment, Lo! It was Your will)
Kilipozidi kilio, wewe ukaleta kicheko
(When my cries grew louder, You brought in laughter)
Ukadhihirisha kwa macho, wewe ni langu kimbilio
(You manifested to my eyes,that You are my refuge)

(Pre-Chorus)

(Refrain)

(Chorus)

(Pre-Chorus)

Nafasi Nyingine (Another Chance) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mavumbi umenifuta yote (You have cleansed all my dirt)
Habari umebadili yote (You have changed all my news)
Machozi umenifuta yote (You have wiped all my tears)
Aibu umeondoa yote (You have removed all my shame)

Umeniita mwanaye (You called me Your son)
Niliyekuwa mtumwa (When I was a slave)
Umenisimamisha (You stood me)
Katika wingi wa neema (In the multitude of grace)
Na umeniketisha mahali pa juu sana (And sat me on a high place)

Bridge:
Ninaucheka wakati uliopita (I laugh at the past)
Nikiufurahia ule ujao (And joyful of the future)
Ninaucheka wakati uliopita (I laugh at the past)
Nikiufurahia ule ujao (And joyful of the future)(Repeat)

Repeat: Nafasi nyingine (Another chance)
Mara umenipa (For You have given me)
Umenipenda bila kukoma (You have loved me unceasingly)
Neema yako imeniinua tena (Your Grace has lifted me high)
Umenipa tena bila kuchoka (You have given me without tiring)

Refrain:
Mungu wa neema, ah neema (God of Grace, oh Grace)
Ah wa neema, ah wa neema (Oh of Grace, of Grace)
Neema, aah, wa neema (Grace, oh, of Grace)
Neema, aah (Oh Grace)

Madaktari walisema sitapona tena (The doctors said I will not heal)
Walimu walisema nitafeli (The teachers said I will fail)
Ndugu na jamaa walisema nimeshindika (Brothers and relatives said I will not succeed)
Na kumbe wewe waniwazia mema (But you thought well of me)
Umri ulipo sogea (When my years advanced)
Walisema ndoa si fungu langu (They said that marriage is not my portion)
Nilipofiwa na mpendwa yule (When my loved one died)
Walisema sitaweza tena (They said that I would not make it)
Baada tu ya kufilisika (After I was broke)
Siku mbona wa kuniombea (While they prayed in my presence)
Na kumbe ndani yao, walifurahi niliyopitia (They rejoiced in my suffering in secret)

(Bridge)

(Refrain)

Wadumu Milele (You Reign Forever) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Msimamizi wa mipaka ya bahari (The supervisor of the ocean borders)
Utunzaye ghala ya mvua (The keeper of the rains)
Waamua vita ya jua na mwezi (The judge in the war of the sun and the moon)
Upepo na mawimbi vyakujua (The winds and waves know You)
Uketiye mahali pa siri (The One who sits in the Secret Place)
Patakatifu palipo inuka (The raised Holy Place)
Kwa utangazo wa mwisho mwanzoni (By the prophecy of the end in the beginning)
Hakuna usilo lijua (There is nothing that You do not know)

Bridge:
Nani wakulinganishwa nawe Jehova mwenye nguvu
(Who is to be compared to You, Mighty Lord?)
Ufalme wako ni wa zamani zote vizazi vyote
(Your reign is forever through all generations) (Repeat)

Refrain:
Miaka kwako sio umri (Years do not age You)
Uzazi kwako si ukomo (Parenthood does not define You)
Miaka kwako sio umri (Years do not age You)
Uzazi kwako si ukomo (Parenthood does not define You)
Wadumu milele (You reign forever)
Wadumu milele (You reign forever)
Bwana wadumu milele (Lord You reign forever)
Wadumu milele (You reign forever)

Wewe Bwana ni kama maji (You Lord, are like the waters)
Maji yenye kina kirefu (Like the deep waters)
Maji yenye kina kirefu (For the deep waters)
Kamwe hayapigi kelele (Are still)
Ni kweli kuna mabwana wengi (It is true that there are many lords)
Lakini wewe ni Bwana wa mabwana (But You are the Lord of lords)
Ni kweli kuna miungu mingi (It is true that there are many gods)
Lakini wewe ni Mungu wa miungu (But You are the God of gods)

Siku kwako sio vipindi (Days are not episodes to You)
Majira kwako sio ishara (Seasons are not signs to You)
Ufikiwi kwa mnara wa Babeli (You are not reached by the Tower of Babel)
Jina lako ni ngome imara (Your Name is a safe refuge)

(Bridge)

(Refrain)

(Bridge)

Mimi ni wa Juu (I Belong on High) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kuna wakati wa giza (There are times of darkness)
Mbele sioni, najiuliza (I cannot see ahead, I ask myself)
“Mbona kama hizi shida (“Why do these problems)
Zimekawia kuisha?” (Have no end?”)
Katikati ya maswali (In the midst of my questions)
Nasikia sauti ndani (I hear an inner voice)
Imebeba ujasiri (With boldness)
Ikiniita, kanikiri (Calling me to declare)
Nikisema (To say)

Refrain:
Mimi ni wa juu (I belong on High)
Mimi ni wa juu (I am above)
Mimi ni wa juu (I belong on High)
Juu sana (Highly above)

Sitafsiriwi kwa haya (I am not defined by these)
Macho zina magumu (The eyes see trouble)
Mimi ni mshindi tu (I am a conqueror)
Kamusi ndiye Mungu (God is the translator/defines me)
Haijalishi ni giza (No matter the darkness)
Ye ni nuru yangu (He is my Light)
Nitashinda hivi (I shall win this way)
Na yote yatapita (And all shall pass away)

Tasimama tena! (I shall stand again)
Tainuka tena! (I will rise again)
Mimi ni wa juu tu! (For I belong on high)
Mimi ni wa juu tu! (I belong on High) (Repeat)

(Refrain)

Repeat: Refrain
Ni wa juu sana (I belong on high)
Juu zaidi ya mawingu (High above the cloudds)
NImeketishwa juu sana (I have been seated on high)
Kwenye milele tu (Where forever is)
Nawaza yaliyo juu (I think heavenly thoughts)

Nawaza Yaliyo (Juu) (I think heavenly thoughts)
Nawaza Yaliyo (Juu) (I think heavenly thoughts)
Nawaza Yaliyo (Juu) (I think heavenly thoughts)
Juu sana (High above) (Repeat)

Repeat: Refrain
Haijalishi mazingira (No matter the circumstances)
NInapitia nini (Whatever I’m going through)
Yote yatapita (All shall pass away)
Mimi nitashinda tu (I shall be victorious)

Sitafsiriwi kwa haya (I am not defined by these)
Macho zina magumu(The eyes see trouble)
Mimi ni mshindi tu(I am a conqueror)
Kamusi ndiye Mungu (God is the translator/defines me)

Umejua Kunifurahisha (You Give Me Joy) Lyrics by Joel Lwaga ft. Chris Shalom

Leave a comment


(Languages: English, Swahili)

Refrain:
Baba, umejua kunifurahisha
(Father, You know how to give me joy)
Baba, umenifuta machozi
(Father, You have wiped away my tears)
Daddy Oh, umejua kunifurahisha
(Daddy oh, You know how to give me joy)
Baba, nitakusifu milele
(Father, I will praise You forever) (Repeat)

Umerudisha tabasamu langu, usoni
(You have restored the smile on my face)
Umerejesha na furaha yangu, moyoni
(You have restored the joy in my heart)
Umenijubu kwa wakati, isiyo gani?
(You have answered me in times not known)
Baba umejua kunifurahisha
(Father You give me joy)
Niliyeitwa laana, nimefanyika baraka
(I was called a curse, I am now a blessing)
Niliyeoneka sifai, umeniheshimisha
(I was seen as useless, You have honored me)
Umenipa sababu ya kujidai, na kukutukuza
(You have given me a reason to boast and to worship You)
Baba, umejua kunifurahisha
(Father, You know how to give me joy)

(Refrain)

Father to the fatherless, look what You’ve done for me
You’ve done for me
You’ve wiped the tears from my eyes, Lord
You looked what You’ve
The chains and the shackles that held me bound
You have cut it away
Oh what a life, beautiful life You’ve given me
Baba, umejua kunifurahisha
(Father You give me joy)
Baba, nitakusifu milele
(Father I will praise You forever)

(Refrain)

Umejua kunifurahisha, Baba oh
(Oh Father You know how to give me joy)
Baba umejua kunifurahisha, Baba oh
(Father You give me joy)
My mother couldn’t do it, Baba oh
My father couldn’t do it, Baba oh
Daddy Oh, umejua kunifurahisha
(Daddy oh, You know how to give me joy)

You picked me up from the miry clay, Baba oh
and set my feet on the rock to stay, Baba oh
Kweli umeondoa aibu yangu, Baba oh
(Truly You have removed my shame)
No one can do the things you do Jesus, Baba oh
Daddy Oh, umejua kunifurahisha
(Daddy oh, You know how to give me joy)

Amani yako imenihifadhi Baba, Baba oh
(Your peace has kept me, Oh Father)
Kweli umejua kunifurahisha, Baba ooh
(Truly You give me joy)
Oh, Baba oh
Daddy Oh, umejua kunifurahisha
(Daddy oh, You know how to give me joy)

Older Entries

%d bloggers like this: