(Sung in Swahili)

Oh Mfalme wa amani (Oh Prince of Peace)
Nimekaa katika mlima huu, kwa muda mrefu Mfalme (I have sat on this hill for a long time)
Sasa ninaomba Mfalme wa amani (Now I pray, Prince of Peace)
Usinipite! Usiwe mbani nami Jehova (Do not pass me by! Lord, do not be far from me)
Ninakupenda Jehova, asante (I love You Jehovah, I thank You)

Refrain:
Usinipite Bwana, usiufiche uso wako (Lord do not pass me by, do not hide Your Face)
Unapozuru watu wengine, usinipite Bwana (When You call on others, do not Pass me)
Usinitupe Bwana, usiwe mbali nami (Lord do not abandon me, be not far from me)
Unapozuru watu wengine, usinipite Bwana (When You call on others, do not pass me)
(Repeat)

Watakatifu wamekusanyika, wanainama mbele zako (The holy ones are gathered, prostrate before You)
Wanasema Mtakatifu, hakuna kama Wewe (Say Oh Holy one, there is no one like You)
Twaungama na makerubi na maserafi (We confess with the Cherubim and the Seraphim)
Na wazee ishirini na wanee, wenye uhai wanne (And 24 elders, and the four beings)
Tunasema uheshimiwe, tunasema uabudiwe (Saying be glorified, be worshiped)
Tunasema uinuliwe, hakuna kama wewe (We say be lifted, there is none like You)

(Refrain)

Umesema watu wangu, walioitwa kwa Jina langu (You have said that me people, called by my name)
Wakiomba na kutubu, utasikia kutoka juu (If they pray and confess, You will listen from heaven)
Utaiponya nchi yao, utaondoa uchungu wote (You will heal their land, You shall remove all pain)
Ninaomba Masiya, usinipite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Kuna wale wako vitandani, hawawezi kutembea (There are bedridden, who cannot walk)
Ninaomba Masiya, usiwapite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Kuna wale wameachwa, na waume wao (There are those abandoned by their husbands)
Ninaomba Masiya, usiwapite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Kuna wale wameachwa, na wake wao (There are those abandoned by their wives)
Ninaomba Masiya, usiwapite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Kuna wale wameachwa na wazazi wao (There are those abandoned by their parents)
Ninaomba Masiya, usiwapite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)

(Refrain)

Nimesikia historia yako, unainua walio chini (I have heard Your history, You lift the afflicted)
Ninaomba Masiya, usinipite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)
Magoti yangu yamezama chini, nainua mikono yangu (My knees are sunk, I lift my hands)
Ukiniacha nitaenda wapi? Usinipite Bwana (If You abandon me, Where will I go? Do not pass me by Lord)
Uko na moyo wa huruma, uko na macho ya huruma (You are Merciful, You see with mercy)
Ninaomba Masiya, usinipite Bwana (I pray Savior, do not pass me by)

(Refrain)

Magoti yangu yamezama chini, nainua mikono yangu (My knees are sunk, I lift up my hands)
Ninasema siwezi Baba, bila wewe (I say without You Father, I cannot)
Wewe ndiwe rafiki yangu, wewe ndiwe kipenzi changu (You are my Friend, You are my Love)
Mimi sina mwingine tena, usinipite Bwana (I have no other, do not pass my by Lord)

(Refrain)