(Sung in Zulu)

uMoya wam’ uyavuma (My spirit admits)
Ehhe moya wam’ (Yes! my Spirit)
Uyavuma (Accepts/admits)
Kuhle moya wam’ (it is well with my soul)

uMoya wam’ uyavuma (My spirit admits)
Ehhe moya wam’ (Yes! my Spirit)
Ngez’ibona nami ngiyavuma (I saw it myself and even I admit)
Kuhle moya wam’ (it is well with my soul) (Repeat)

Aw’ Ehhe moya wami (Yes! my Spirit)
Ehhe moya wam’ (Yes! my Spirit)
Uyavuma (Accepts/admits)
Kuhle moya wam’ (it is well with my soul)(Repeat)

Response: Iyehe! Ngoba kuhle (Yes, for it is well)
Woza phezu’ (Come on) x?
Kwavum’ umoya (My soul accepts) x?