(Sung in Zulu)

Umukhulu Simakade (Oh God, You are Great)
Ungubayethe, Nkosi Yam’ (We hail You, My King)

Refrain:
Haleluya, Haleluya! (Hallelujah, Hallelujah!)
Ungihambela phambi kwami (You walk before me)
Ungilwela tonkhe timpi tami (You fight all my battles)
Ungilwela tonkhe timpi tami (You fight all my battles) (Repeat)

Repeat: Ungilwela tonkhe timpi tami (You fight all my battles)
Ngithemba nawe (Our hope is in You)
Ngibalekela kuwe (I run to You)
Ngukhona wena (I abide with You)
Wangilwela wena (You fought for me)
Wangilwela (You fought)

(Refrain)

Ungilwela tonkhe timpi tami (You fight all my battles)
(Repeat)

Advertisement