Lord We Invite You Lyrics by Nothando Hlope

Leave a comment


(Languages: English, Zulu)

Lord, we invite You in this place
Take over Lord, take over Lord
Lord, we invite You in this place
Take over Lord, take over Lord (Repeat)

Ngendelela, we yethu indaba (Take control over our situation)
Ngendlela, kulomhlangano (Take over the gathering/assembly)
Oh impilo zethu Jesu (Oh Jesus, for our lives)
Sifuna wena wedwa, namhlanje  (Today long for You alone)
Oh impilo zethu Jesu (Jesus, our lives)
Sifuna wena wedwa, namhlanje (Today long for You alone) (Repeat)

Oh impilo zethu Jesu (For our lives, oh Jesus)
Sifuna wena wedwa, namhlanje (Today long for You alone) (Repeat)

Qina (Stand Firm) Lyrics by Spirit of Praise 7 ft. Sipho Ngwenya and Nothando Hlope

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Qina, qina (Be strong, Stand firm)
Qina ukayekhukhulwa (Stand firm and do not be shaken)
Qina, qina, Ungakhathali (Stand firm and do not be weary) (Repeat)

Thina siphiwe (We have been given)
Siphiw’ amandla (We have been given the power)
Ekazini, elemvana (In the work of the lamb)
Sithi phakama, ukubheke (We remain standing,.?.)
Ungakhathali (Do not give up) (Repeat)

(Refrain)

Wena uphiwe (You have been given)
Uphiw’ amandla (Given the Power)
Wakumelena nasitheke (By the Most High)
Sithi qina, qina (I say stand firm)
Ungabuyeli emuva (Never look back)

Nom’ uSathane, yehla sela (Even if the devil should come down)
Qina basalwane (Believers stand firm)
Bambelela kusimakade (Hold on to the Ancient of Days)
Qina, qina, qina, qina …. (Stand firm x?)
Ungabuyeli emuva (Never look back)

(Refrain)

Uyangilwela (You Fight For Me) Lyrics by Nothando Hlope

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umukhulu Simakade (Oh God, You are Great)
Ungubayethe, Nkosi Yam’ (We hail You, My King)

Refrain:
Haleluya, Haleluya! (Hallelujah, Hallelujah!)
Ungihambela phambi kwami (You walk before me)
Ungilwela tonkhe timpi tami (You fight all my battles)
Ungilwela tonkhe timpi tami (You fight all my battles) (Repeat)

Repeat: Ungilwela tonkhe timpi tami (You fight all my battles)
Ngithemba nawe (Our hope is in You)
Ngibalekela kuwe (I run to You)
Ngukhona wena (I abide with You)
Wangilwela wena (You fought for me)
Wangilwela (You fought)

(Refrain)

Ungilwela tonkhe timpi tami (You fight all my battles)
(Repeat)

%d bloggers like this: