(Sung in Swahili)

Parapanda itapigwa, itapigwa (The trumpet shall be sounded, it shall be sounded)
Parapanda itapigwa, itapigwa (The trumpet shall be sounded, it shall be sounded)
Parapanda itasikika, itasikika (The trumpet shall should, it shall sound)
Parapanda itasikika, itasikika (The trumpet shall should, it shall sound)

Hapo ndipo Mfalme wa haki atakapotawala
(That is when the King of Justice shall reign)
Mfalme wa kweli, atakapotawala (The true King shall reign)
Maana dunia ya leo, watu wanapendeleana
(For in today’s world, people practice favoritism)
Maana dunia ya leo, watu wanapendeleana
(For in today’s world, people practice favoritism)
Atatawala mwenye dunia (The owner of the earth shall reign)
Atatawala mwenye watu wake (He shall reign over His people)
Maana dunia ya leo, watu wanapendeleana
(For in today’s world, people practice favoritism)
Maana dunia ya leo, watu wanapendeleana
(For in today’s world, people practice favoritism)

Hapo ndipo falme zote za dunia zitasimama
(That is when all the kingdoms of the earth shall cease)
Mwenye haki ya kweli atatawala (And the just One shall reign)
Atasimamia mahakama, zote kwa haki (He shall take over all the courts with justice)
Atasimamia kesi, zote kwa haki (He shall take over all the cases with justice)
Kila mmoja atalipwa sawa (Everyone shall be treated equally)
Dunia yote itatishwa kwenye uweza wake
(The entire earth shall be amazed by His mighty)
Dunia yote itashangaa, alivyo wa haki
(The whole earth shall be astonished, with his justice)
Mataifa watajua, yeye ni mwema
(All nations shall know that He is Good)

Hapo ndipo wote tutajua kwamba yeye ni Baba
(That is when we shall know that He is the Father)
Dunia yote itaelewa, ni muhukumu wa haki
(The whole earth shall understand, He is the just Judge)
Maana dunia ya leo watu wanasaidiana
(For in today’s world, people practice favoritism)
Maana dunia ya leo watu wanasaidiana
(For in today’s world, people practice favoritism)
Atatawala asiyejua pendelea mwingine
(He shall reign, the One who does not practice favoritism)
Watu wa leo wanatazama sifa za mtu
(For people today only look at someone’s praises)

Majira yanakuja ya kujua Baba wa kweli
(The season is coming to know the True Father)
Majira yanafika, watamjua Mungu wetu
(The season is coming, they will know our God)
Leo hawatambui machozi tunayolia
(For today they do not understand our teears)
Leo hata ukilia, hakuna wa kutazama
(For today when you cry, there are no witnesses)
Hata ukiteswa, hakuna wa kutazama
(Even when you are persecuted, there are no witnesses)
Wakati unakuja, baba atatatawala kwa haki
(The time is coming, for the Father to reign in justice)
Hapo ndipo falme zitajua yeye ni Mfalme
(That is when other kingdoms would know that He is the King)
Hapo ndipo dunia itaelewa yeye ni Bwana
(That is when the world will understand that He is the Lord)
Tutapanguswa machozi yetu, na sisi (Our tears will be wiped away)
Tutapanguswa machozi yetu, na sisi (Our tears will be wiped away)
Tutaheshimiwa na dunia, na sisi (We shall be respected by the world)
Tutaheshimiwa na watu wote, na sisi (We shall be respected by every person)

Hawawezi tambua haki yako leo hii (For they will not recognize your rights today)
Maana dunia ya leo, watu wanasaidiana (For in today’s world, people practice favoritism)
Hakuna wa kutetea maisha yako (There is no one to advocate for your life)
Maana tawala za leo, wanapendeleana
(For today’s kingdoms, there is favoritism)
Anakuja mtawala wa haki, kutusaidia (The Just King is coming to help us)
Anakuja mtawala wa haki, kutusaidia (The Just King is coming to help us)

Utafurahi na Baba (You shall be glad with the Father)
Tutashangilia kwa Baba (WE shall rejoice in the Father)
Maana falme yake Baba itakuwa ni yenye haki
(For the Father’s kingdoms are righteous)
Maana falme yake Baba itakuwa ni yenye haki
(For the Father’s kingdoms are righteous)
Baba yetu atatawala (Our Father shall reign over us)

Repeat: Atatawala (He shall reign)
Atatawala Masiya (The Messiah shall reign)
Atatutawala kwa haki (He shall reign over us with justice)
Atatawala, atatulipa wote (He shall reign, and )
Ee Baba, ee Baba, Baba (Oh Father, Oh Father, Oh Father)
Atubembeleza, Baba (The Father shall comfort us)

Advertisement