(Sung in Zulu)

Kekh’umhlobo onjengawe (There is no other Friend like You)
Ongikhatha-lela njalo (One who takes care of me)
Kanti senga-beka konke, kuwe (I give my all, to You) (Repeat)

Refrain:
Hallelujah, mdumiseni (Hallelujah, praise Him)
Mbongeni njalo (Praise Him forever)
UnguJehovah, ophilayo (For You are Jehovah, the Living God)
Kunaphakade (Everlasting) (Repeat)

(Refrain)

Nginikela, konk’ okwami (I surrender all that belongs to me)
Thatha konke, enginakho (Take all that I have)
Ngoba wena (Jesu), wazi konke ngami (For You Jesus, know all about me) (Repeat)

Advertisement