(Sung in Zulu)

Yebo Nkosi, ngiyavuma (Yes Lord, I agree)
Yebo Nkosi, ngiyavuma (Yes Lord, I agree/ confess)
Yebo Nkosi, ngiyavuma (Yes Lord, I agree/ confess)
Ngifun’ esakho isandla (I need Your touch) (Repeat)

Baba Ziveze (Father show Yourself)
Baba Ziveze (Father show Yourself)
Baba Ziveze (Father show Yourself)
Ngifun’ esakho izandla (I need Your hand) (Repeat)

(From the Top)

Repeat: Baba Ziveze (Father show Yourself)
Umangithi yande, yande, yande (You multiply me)
Umangibisa wena Simakade (Lord call on me)
Umangibisa wena Nkosi (You call me, Lord)
Umangibeza lelakho Nkosi (You call me Your own, my King)
Umangibiza wena nkosi Jehovah (You call me, my Lord God)

Advertisement