(Sung in Sotho)

Ekare thapelo tsaka di fella moeeng (It is as if my prayers were in vain)
Ha ho fetohe Modimo o mpona neng? (It does not change when God sees me?)
Sometimes I’m happy and sometimes I’m not
Sometimes life on it’s own is just a lot
Le nna kea bo batla (I want my blessings as well)
Bophelo bo mathe-malodi (Life moves fast)
One day I wanna tell a story
How my life came from, zero to hero
I swear I wanna feed my people
Ke nku, ke nku (I am a sheep, I am a sheep)
Ke batla ho fula makhulong a matala (I want to graze on the green pastures)
Ke dula ke rapela ke rapella khanya (I always pray and pray for light)
I know I’ll make it
Satane o na le maka (Satan is a liar)

Modimo ke kopa u mpolaee letsoalo (God please give me a conscience)
Hore ha di kopana dipalo (To not keep an accounting of)
Ke ba tobe bohle ba nsiileng (Of all those who have forsaken me)
Bohle ba mphoqileng (And all those who mocked me) (Repeat)

Refrain:
Na wa nkutlwa na? (Can You hear me?)
Na wa nkutlwa na? (Can You hear me?)
Na wa nkutlwa na? (Can You hear me?)
Morena oa nkutlwa na? (Lord do Your hear me?) (Repeat)

Ke tla dula ke hoelehetsa (I will always shout)
Nke ke be ka fela matla (I will not be discouraged)
Ho fihlela ke elevator (Until I am like an elevator)
’cause I’m a conqueror
Ntate kea tseba (Father I know)
U keke oa mpha moroalo o ka ntlholang (You will not burden me more than I can bear)
Tsela u dula u e leader (That way You are always a leader)
Ba dula ba ipotsa ke tlola maraba joang (They keep wondering how I break free from traps)

Oa ntaela moea (The Spirit commanded me)
Ba keke ba pasa bana ba loyang (The curse will not pass to the descendants)
Lefats’e le tletse ka batho ba mona (The world is full of people)
Ba etsang ditaba tsa rona tsa bona (Who do their own thing) (Repeat)

(Refrain)

Spoken:
Re ea feela leha re utloa hore ho boima (We only go to Him when things are difficult)
Re utloa hore ho boima feela re ea feela thapelong
(We feel that it is only with difficulty that we go to prayer)
Athe Modimo o ntsa re utlwa (But God hears us)
Modimo oa mamela (God is listening)
Ke hore hake tsebe, nthoena (I don’t know about you)
Ke llisoa ke thabo (I weep with joy)
Useke oa nahana ke utloile bohloko (Don’t think it is because I am hurt)
Kapo ke etsa recall ntho tseo re fetileng ho tsona (Or it is because I remember what I’ve been through)
No, ke llisoa ke thabo le ke mohau oa Modimo (No, I weep with joy because of the Grace of God)
Ho hore Modimo o teng ke Modimo o phelang (That God exists, and He is a living God)
Ke Modimo o mamelang, ke Modimo o utlwang (He is a responsive God, God who hears)

God is good all the time and all the time God is good
O motle Morena! (Lord You are good)
O motle Morena! (Lord You are good) (Repeat)

Wa mamela hare boa (He listened to my heart)
Dithapelo o tla di utlwa (He will hear our prayers)
Re mo rorise, Hallelujah! (Let us praise Him, Hallelujah!)
Re mo rorise, Hallelujah! (Let us praise Him, Hallelujah!) (Repeat)

Advertisement