(Sung in Swahili)

Kila siku twazidi kuwa wapotovu (Everyday we are corrupted)
Kwamba maadili Mungu alivyoagiza (By the standards God imparted us)
Tunatamani kuwa wakamilifu (We desire to be as perfect)
Kama mitume wa zamani (Like the apostles of old) (Repeat)

Refrain:
Nyoosha mkono wako, tufani zavuma (Stretch out Your hands, thunderstorms are intense)
Tuma malaika wako, tupe nguvu zako (Send Your angels to grant us Your strength)
Sisi tu wenye dhambi, Bwana turehemu (We are sinners, have mercy upon us)
Nyoosha mkono wako, tuweze kushinda (Stretch out Your hand, that we may win)
Nyoosha mkono wako, tuweze kushinda (Stretch out Your hand, that we may win) (Repeat)

Ulinzi wako uwe pamoja nasi (May Your protection surround us)
Ili tuweze kushinda majaribu (That we may overcome temptations)
Hatua kwa hatua, utupe ushindi( Step by step, grant us victory)
Tuongoze katika haki (Lead us into righteousness) (Repeat)

(Refrain)