(Sung in Swahili)

Mbinguni ni furaha (In Heaven there is joy)
Hakuna matatizo (There are no more troubles)
Yesu ndiye mambo yote (Jesus is over all)
Tutaishi naye (And we shall live with Him) (Repeat)

Refrain:
Kule juu (Up above)
Mbinguni mwa Baba (At Father’s heaven)
Furaha tele tele (There is abundant joy)
Kwa walio wake (For those who belong to Him)(Repeat)

Jicho halijawahi kuona (No eye has ever seen)
Ndewe halijasikia (No ear has heard)
Yale Kristo kaandaa (What Christ has prepared)
Kwa walio wake (For those who belong to Him) (Repeat)

(Refrain)

Na we mwenzangu tubu leo (And You, my friend confess today)
Yesu haachi kuitana (Jesus will not stop calling)
Unayo nafasi leo (You have an opportunity today)
Njoo kukutana naye (Come and encounter Him) (Repeat)

(Refrain)

Advertisement