(Sung in Swahili)

Refrain:
Uko sawa Mungu wangu (You remain the same my God)
Mchana usiku, wewe uko sawa tu (Morning and evening, You remain the same)
Safarini hukuniacha (You did not abandon me in the journey)
Majaribuni, umenishika mkono (You held my hand) (Repeat)

Mi najua mawazo unayoniwazia (I know the thoughts You have about me)
Ni mawazo ni ya amani, wala si ya mabaya (They are good thoughts, not evil)
Kando ya maji ya utulivu huniongoza (You lead me beside still waters)
Sitaogopa mabaya, wewe u pamoja nami (I shall not fear evil, for You are with me) (Repeat)

(Refrain)

Umeniandalia, meza mbele ya watesi wangu (You have prepared a table before my enemies)
Umenipaka mafuta, kichwani pangu (You have anointed my head with oil)
Umenirehemu (You have mercy on me) (Repeat)

Wema nazo fadhili, zitanifuata mimi (Your Goodness and Mercy, shall follow me)
Nami sitanyamaza (And I shall not be silent)
Nitalisifu jina lako milele (I will praise Your name forever) (Repeat)

(Refrain)

Uko mwema Mungu wangu (You are Good, my God)
Mchana usiku, wewe uko mwema tu (Morning and evening, You are God)
Safarini hukuniacha (You did not abandon me in my journey)
Majaribuni, umenishika mkono (You held my hand) (Repeat)

Advertisement