Litapita (It Shall Pass) Lyrics by Christina Shusho

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nimeona hofu imetanda dunia (I have seen fear permeate the world)
Hofu imetanda dunia (Fear has filled the world)
Huku na huku mambo yamebadilika (Here and there, things have changed)
Mambo ni tofauti (Matters are different)
Tamaduni zetu si kama mwanzo (Our traditions are not like before)
Si vile tulivyozoea (It is not the way we are used to)
Aliye nacho analia, asiye nacho pia analia (Both the haves and have nots are crying)
Tajiri, masikini tumekuwa sawa (The rich and the poor, we’ve become equals)
Si vile tulivyozoea (It’s not what we are used to)

Refrain:
Hili nalo litapita ee, litapita ee (This too shall pass, it shall pass)
Hili litapita ee, kutapambazuka (This too shall pass, it shall be dawn)
Hili nalo litapita ee, litapita ee (This too shall pass, it shall pass)
Hili litapita ee, asubuhi yaja (This too shall pass, the morning is coming) (Repeat)

No situation is permanent
Nyakati huja na kupita (Seasons come and go)
Watu huja na kuondoka (People come and leave)
Kila kitu chini ya jua kina mwisho (Everything under the sun has an end)
Shida na raha zina mwisho (Troubles and joy have an end)
Yesu pekee atabaki juu (Only Jesus shall remain high)
Neno lake, milele yote (His Word, forevermore)
Yeye tu, hana mwisho (It is only Him that does not have an end)

(Refrain)

Nitendee (Do Unto Me) Lyrics by Christina Shusho

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Nitendee (Do unto me) x4
Nitendee, Nitendee eh Bwana (Do unto me, Lord)
Nitendee, Nitendee (Do unto me)

Nitendee Bwana (Do unto me Lord) x2
Nitendee nalia, nangoja (Do unto me I cry, I wait)
Nitendee, Nitendee (Do unto me)

Response: Refrain
Nitendee, Bwana tenda (Do unto me, Lord do it)
Usinyamaze (Do not be silent)
Nitendee, Bwana tenda (Do unto me, Lord do it)
Kesi yangu ya dharura, nitendee (My immediate case, do it)
Bwana tenda (Lord do it)
Bwana usikwawie, nitendee (Lord do not tarry, do unto me)
Daima uniokoe, eh Bwana (Forever save me, oh LOrd)
Fanya haraka nisaidie, eh Bwana (Hurry and help me, Oh Lord)
Adui animezea mate, eh Yesu (The enemy desires me, Oh Jesus)
Ataka kuniangamiza, eh Bwana (He wants to destroy me, Oh Lord)

Wewe mzee wa siku, naomba usikawie Yesu (Master of Time, Jesus I pray do not delay)
Nitendee, Nitendee, eh Bwana nitendee (Do unto me, Oh Lord, do unto me)
Njoo unifute machozi, Yesu unipe kicheko (Come and wipe my tears, Jesus grant me laughter)
Nitendee, Nitendee, Nitendee Bwana Nitendee, (Do unto me, Lord, do unto me)

(Refrain)

Response:Refrain
Bwana nitendee (Lord do unto me)
Nina imani nawe eh Bwana (I have faith in You Lord)
Hali yangu mashakani, eh Bwana (My situation is troublesome, Lord)
Uko wapi nisikie, eh Bwana (Where are you, Hear me Lord)
Ushike mkono wangu, eh Bwana (Hold my Hands, Oh Lord)
Nione uso wako, eh Yesu (Jesus let me see Your face)
Bwana usikawie, eh Bwana (Lord do not tarry, Oh Lord)
Njoo upesi uniokoe, eh Yesu (Come quickly and save me, Oh Jesus)

Response: Yesu Yesu Yesu (Jesus, Jesus, Jesus)
Yesu Yesu Yesu (Jesus Jesus Jesus)
Aye Aye (Yes, yes)
Ni mzuri sana (He is Good)
Yeye anaweza (He is able)
Yeye ana nguvu (He is Mighty)
Aye, aye (Yes, yes)
Yesu, Yesu, Yesu (Jesus, Jesus, Jesus)

Mwite (Yesu) (Call Him (Jesus))
Nani (Yesu) (Who?(Jesus))
Aye Aye (Yes Yes)
Piga kigelegele (Make some noise)

(Refrain)

 

Miujiza (Miracles) Lyrics by Christina Shusho

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Si kwa bahati mbaya uko hai leo (It is not by chance that you are alive today)
Na si kwamba wewe ni mjanja kuliko wale waliolala (It’s not that you’re cleverer than those who are asleep)
Ila yote ni muujiza wa Mungu tu (But all this, is the miracle of God)
Ni muujiza tu (It is only a miracle)

Nikilala niamke, nikiona natembea (When I sleep and then rise, when I see myself walking)
Mwenzenu, kwangu ni muujiza (Comrade, to me it is a miracle)
Asubuhi kunakucha, Jioni iikingia (When the morning dawns, and the evening arrives)
Maisha yangu, mimi ni muujiza tu (My life, I am just a miracle)

Siku ikipita, mwezi na mwaka unakwisha (The days passes, the month and the year end)
Mimi, hii kwangu ni muujiza tu (To me, all this is a miracle)
Ewe Yesu, Ee Yesu, Bwana wangu we (Jesus, Oh Jesus, Oh my Lord)
Oh kwangu ni muujiza (All this is a miracle)

Refrain:
Mimi ni muujiza, maisha yangu ni muujiza (I am a miracle, my life is a miracle)
Ee Bwana, we kwangu ni muujiza (Oh Lord, You are my miracle)
Nikilala ni muujiza, nikiamka ni muujiza (When I sleep and when I rise, it is a miracle)
Ee Bwana, we kwangu ni muujiza (Oh Lord, to me You are my miracle)

Kuna waliolala, hawakuamka (There are those who fell asleep and never rose)
Ee Bwana naona ni muujiza (Oh Lord I see all as miracles)
Walioanza safari, hawakufika (Those who started the journey, and never arrived)
Mimi leo, najiona mi muujiza (Today, I see myself as a miracle)
Kuwa hai, kutangaza neno lako (To be alive, to spread Your Word)
Bwana kwangu, mimi ni muujiza (Lord to me, I am a miracle)
Sina sababu, ya kunyamaza (I do not have a reason to be silent)
Maana kwangu, wewe Bwana ni muujiza (For to me, You Lord are a miracle)

(Refrain)

Oh yeah, Oh Yesu we… (Oh Jesus)

(Refrain)

Yote Alimaliza (He Finished All) Lyrics by Christina Shusho

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Yote alimaliza, yote msalabani
(He finished all at the cross) (Repeat)

Response: The Refrain
Dhiki zetu zote, alimaliza yote msalabani
(All our troubles he finished it at the Cross)
Vilio vyetu vyote, alimaliza yote msalabani
(All our cries, he finished it all at the cross)
Yote alimaliza, alimaliza yote msalabani
(He finished all at the cross)
Bwana wangu Yesu, alimaliza yote msalabani
(My Lord Jesus finished it all at the cross)

Response: Alimaliza, yote msalabani (He finished it at all at the cross)
Yote yote (All of it, all of it)
Bwana wangu Yesu (My Lord Jesus)
Kwa kupigwa kwake (By the beatings He underwent)
Taji la miba kichwani (By the crown of thorns on His head)
Mkuki mibavuni (By being speared on His ribs)
Yote, Yote (All of it, all of it)
Bwana wangu Yesu (My Lord Jesus)
Mateso yalikwisha (Our troubles are over)
Mama usilie (Mother, do not cry)
Ndungu jipe moyo (Brother, be encouraged)
Yote, Yote (All of it, all of it)

Mifupa Mikavu (Dry Bones) Lyrics by Christina Shusho ft. Saint Stevoh

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Ezekieli akiwa katika Roho (Ezekiel when in a vision)
Bwana akamweka chini (God placed him down)
Katika bonde nalo limejaa mifupa (In a valley full of bones)
Kamwambia Ezekieli “Je mifupa yaweza kuishi?”
(He asked Ezekiel “Is it possible for the bones to live?”)
Naye akajibu, “ee Bwana waijua wewe”
(And he replied, “Oh Lord You know”)
Bwana akamwambia “tabiri juu ya mifupa hii”
(The Lord told him “Prophesy over these bones”)
“Enyi mifupa, lisike neno la Bwana”
(You bones, listen to the word of the Lord)

Refrain:
Mifupa mikavu nakutabiria (Dry bones I prophesy to you)
Kwa jina le Yesu, uwe hai tena
(In the name of Jesus, to become flesh)
(Repeat)

Tabiri kwa upepo na mwili
(Prophesy in the spirit and in the flesh)
Roho wa Mungu aiweke dhahiri
(The Spirit of the Lord to make clear)
Kwa wanadamu waliona jikavu
(For as humans who only saw dry bones)
Kwa Mungu aliona jeshi moja shupavu
(God saw a mighty army)
Kuna wengi wetu tunapambana
(There are many of us who struggle)
Ng’ang’a na maisha yetu ngumu zaidi ya janga
(We wrestle with our tough lives)
But hiyo ni tu ni [.?.] rudisha
(But all that is […], it will be restored)
Position yetu in Christ, more than victorius
(Our position in Christ…)
Help thee, wealth thee and righteous
Maandiko imesema si waridhi wa mfalme
(The scripture says, we are inheriters of the kingdom)
Hautakufa, utaishi na kusimulia wema wa Bwana
(You will not die, but live and tell of the Lord’s Goodness)

(Refrain)

Natabiri juu ya afya yako (I prophesy over your health)
Natabiri juu ya kazi yako (I prophesy over your work)
Vilivyo kufa viwe hai, viwe hai tena
(Whatever was dead to live, to be live again)
Natabiri juu ya ndoa yako (I prophesy over your marriage)
Natabiri juu ya watoto wako (I prophesy over your children)
Vilivyo kufa viwe hai, viwe hai tena
(Whatever was dead to live, to be live again)
Hautakufa, utaishi na kusimulia mema wa Bwana
(You will not die, but live and tell of the Lord’s Goodness)
Vilivyo kufa viwe hai, viwe hai tena
(Whatever was dead to live, to be live again)

(Refrain)

Unikumbuke (Remember Me) Lyrics by Christina Shusho

2 Comments


(Sung in Swahili)

Unikumbuke Baba, (Father remember me)
Unapowazuru wengine naomba unikumbuke
(When you visit others I pray – remember me)
Usinipite Yesu (Do not pass me by Jesus)
Unapowazuru wengine naomba unikumbuke
(When you visit others I pray – remember me)

Unikumbuke (Remember me) x2
Yesu naomba unikumbuke (Jesus I pray, remember me)
(Repeat)
Usinipite (Do not pass me by) x2
Yesu naomba unikumbuke (Jesus I pray, remember me)
(Repeat)

Mnyonge mimi dhaifu mimi, unikumbuke
(The weak and wretched me, remember me)
Na mama utaka kunyonyesha, umkumbuke
(The barren mother yearning for children, remember her)
Ona huyo asiye na kazi, mkumbuke
(The one without a job, remember him)
Lazima na wajane wanalia, uwakumbuke
(The grieving widows, remember them)
Kijana huyo ataka mwenzi, umkumbuke
(The youth who wants to marry, remember him)
Na mwingine huyu ataka elimu, umkumbuke
(And the one yearning for education, remember them)
Umasikini sasa ndio wimbo, utukumbuke
(Poverty now is so common, remember us)
Nchi nzima vilio vimetanda, utukumbuke
(Grief is over the country, remember us)

Refrain
Utukumbuke (Remember us) x2
Yesu twaomba utukumbuke (Jesus I pray, remember us)
(Repeat)
Usitupite (Don’t pass us by) x2
Yesu twaomba utukumbuke (Jesus I pray, remember us)
(Repeat)

Prayer:
Ewe mwenyezi Mungu mwenye rehema; mwingi wa utukufu
(Almighty and merciful God full of Glory)
Bwana wa viumbe vyote (Lord over all creations)
Muumba wa mbingu na dunia (The Creator of heaven and earth)
Twakuomba kwa unyenyekevu utupe hekima na busara
(We humbly pray to grant us wisdom and knowledge)
Sisi waja wako tuliokusanyika hapa
(Us your children who have gathered here)
Uibariki Tanzania iwe nchi ya amani
(Bless Tanzania to be a peaceful country)
Na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja
(And all that live in it to have real love and unity)

Serikali yetu na viongozi, uwakumbuke
(Our government and leaders, remember them)
Waongoze nchi kwa hekima yako, uwakumbuke
(To lead the country with your wisdom, remember them)
Uchumi wa nchi yetu Baba, uukumbuke
(Our country’s economy Father, remember it)
Bunge pia na mahakama, uikumbuke
(The parliament and Courts, remember them)
Sikia kilio cha watanzania, utukumbuke
(Listen to the cries of Tanzanians, remember us)
Majibu ya matatizo yakoke kwako, utukumbuke
(The answer to our troubles to come from you, remember us)
Tazama majanga yanayotukumba, utukumbuke
(See the tragedies we go through, remember us)
Ajali nyingi twazika wengi, utukumbuke
(Many accidents – we bury many, remember us)

(Refrain)

(Verse 1)

Ninang’ara (I Shine) Lyrics by Christina Shusho

11 Comments


(Sung in Swahili)

Refrain:
Umenifanya ning’are, umenifanya ning’are (You make me shine)
Umenifanya ning’are, Yesu (Jesus You make me shine)(Repeat)

Wewe waitwa nuru, eti nuru ya watu (You are called the light of men)
Ukiingia kwangu, mi nang’ara (I shine when you are in me)
Ndani ya hiyo nuru, eti kuna uzima (There is life in that light)
Ukiingia kwangu, nina uzima (I live when you are in me)
Uso wake Yesu, sura yake Mungu (The face of Jesus, the face of God)
Umeingia kwangu, mi nang’ara (I shine when You are in me)
NUru ya injili, utukufu wake Kristo (The light of the Gospel, the Glory of Jesus)
Umeingia kwangu, mi nang’ara (You are in me, and so I shine)

(Refrain)

Iinuka uangaze we, nuru yako umekuja (Rise and shine, your light is here)
Utukufu wa Bwana, umekuzukia (The glory of the Lord is upon you)
Mataifa watakujia, wafalme watakuja (Kings and nations will come)
Utukufu wa Bwana, umukuzukia we (The glory of the Lord is upon you) (Repeat)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: