(Sung in Shona – A Catholic Hymn)

Refrain:
Munhu yeuka, uri huruva (Man remember, You are made from dust)
Yeuka, uri huruva (Remember, You are made from dust) (Repeat)

Repeat: Refrain
Daddy, Yeuka uri huruva (Father remember that You are dust)
Wakauya usina nechinhu (You came with nothing)
Uchadzokera usinawo nechinhu (You will return with nothing)

Repeat: Refrain
Ndiye wakare wakakuumba (He is the one who created you)
Nevhu iro rauchadzokera (With the dust that you will return to)
Uchinge wafa anokutonga (In death, He rules over you)
Uri mupenyu anokutonga (In life, He rules over you)

Woiye… mwari we (Oh my God…)
Munhu yeuka, uri huruva (Man remember, You are made from dust)
Yeuka, uri huruva (Remember, You are made from dust) (Repeat)

Repeat: Refrain
Uchaenda namabasa ako (You will go with your actions)
Akanaka naakaipawo (Both the good and the evil)

Munhu yeuka, uri huruva (Man remember, You are made from dust)
Yeuka, uri huruva (Remember, You are made from dust) (Repeat)