(Sung in Afrikaans)

Hy is die lelie van die dale (He is the Lily of the Valley)
Hy is die blink More Ster (He is the Bright and Morning Star)
Hy is die soet Roos van Saron (He is the sweet Rose of Sharon)
My God kan vir my alles doen (For my God will do anything) (Repeat)

My God kan vir my alles doen (For my God will do anything) (Repeat)

Thi wo wo wo…

(From the Top)

My God kan vir my alles doen (For my God will do anything) (Repeat)