(Sung in Zulu)

Refrain:
Oh! Oh Hallelujah!
Thina siyabonga (We are grateful) (Repeat)

Ngilubonga, Nkosi uJesu (I am grateful, Lord Jesus)
Uthando Lwakho, (wena) wehla ezulwini (For Your Love, descending from Heaven)
Ukufela mina (To die for me)
Yingakho–ngingeze ngipheze (That is why I will not cease)
Yak’ukusho, futhi ngithi (To proclaim and say)

Oh! Oh Hallelujah!
Thina siyabonga (We are grateful) (Repeat)

(From the Top)

Ngikubona Nkos’ uJesu (I see You Lord Jesus)
Ulenga es’phambanweni (Hanging on the Cross)
Awuzange uphendule (You did not respond)
Noma bekushaya (Even when You were beaten)
Yingakho, ngingeke ngipheze (That is why)
Ukusho futhi ngithi (We proclaim and say)
Oh! Oh Hallelujah!
Thina siyabonga (We are grateful) (Repeat)

(Refrain)