(Sung in Zulu)

Refrain:
Amandla akho, ayababazeka (Your Power, is magnificent)
Igazimulo yakho, idwali isithembieli (Your Glory, is the rock that we put our trust)
Uyababazeka, nKosi Yezulu! (You are Magnificent, God of Heavens)
Ungcwele njalo, simakade (You are Holy forever, Ancient of Days)

Umusa wakho, wanele bonke (Your Grace, is sufficient)
Uthando lwakho, luyasisibekena (Your Love, covers us)
Izethembiso zakho, zimenguna phakade (Your promises are forever)
Ungcwele njalo, simakade (You are Holy forever, Ancient of Days)

(Refrain)

Uyababazeka, nKosi Yezulu! (You are Magnificent, God of Heavens)
Ungcwele njalo, simakade (You are Holy forever, Ancient of Days)(Repeat)