(Sung in Swahili)

Damu iliyo mwagika, pale msalabani Kalvari x2
(The blood that was shed, at the cross in Calvary)
Hiyo damu yanitosheleza, hiyo damu yake Mwokozi x2
(That blood satisfies me, the blood of the Savior)

Nimesamehewa, nimeoshwa dhambi
(I have been forgiven, my sins have been cleansed)
Hiyo damu yake Mwokozi (Through the Savior’s Blood)
Nimekombolewa, tena nimesahabika (I have been ransomed, and counted)
Hiyo damu yake Mwokozi (Through the Savior’s blood) (Repeat)

(Refrain)

Yesu aliingia, pahali patakativu (Jesus entered, the Holy Place)
Kwa damu yake mwenyewe (By His own blood)
Na sisi tumefanyika, wakuhani na wafalme (And we have been made priests and kings)
Kwa damu yake Mwokozi (By the Savior’s blood) (Repeat)

(Refrain)

Pale pale, pale pale msalabani (Right there on the Cross)
Pale pale, ndipo nimetulia (That is where I am at peace) (Repeat)

Nimetwika, pale pale (I have unburdened myself, there)
Nimejificha, pale pale (I have hidden, there)
Chini ya msalaba, Pale pale, ndipo nimetulia (Under the Cross, that is where I am at peace) (Repeat)

Advertisement