(Sung in Swahili)

Marafiki zangu ketini, nina neno kwenu
(Sit  my friends, I have a word for you)
Wapenzi wangu-marafiki zangu, ketini niwaambie
(My loves-my friends, sit and let me tell you)
Mnakumbuka siku moja niliwaambianga?
(Do you remember the day that I told you?)
Kuna Jina moja baba na mama wanapenda kuliita
(There is a name that my father and mother loved to call)
Wakati wa kulala, kuamka, saa nane za usiku wanalika
(In the times of sleep, in raising up and during the middle of the night they call it)

Na mimi siku moja nikaamua, kuungana nao kuliita
(And one day I decided, to join them in calling the Name)
Wakipiga magoti chini, na mimi napiga o
(When they kneel, I also kneel with them)
Jina hilo ni Yesu, Yesu, Yesu (That name is Jesus, Jesus, Jesus)
Toka na mimi niliite jina hilo (From the time I called that name)
Mambo yangu yamefunguka (My things have opened up)
Toka na mimi niite jina hilo (From the time I called that Name)
Ona sasa napendeza (Look at how I am beautiful)
Yamenikuta mwenzenu, Yamenikuta na mimi
(It has arrived to me, it has arrived for me)
Nimekutanana naye, Yesu mwana wa ‘Zareti (I have met Jesus of Nazareth)
Amenipa kicheko zaidi hasara (He has given me delight instead of loss)

Refrain:
Amenichekesha, amenichekesha na mimi
(He has given me laughter, He has delighted me)
Amenichekesha, Ndio maana leo naimba
(He has given me laughter, that is why I sing today)

Repeat: Refrain
Ona leo nacheka tena (Look at how I laugh again today)
Amenichekesha kwa furaha (He has made me laugh with delight)
Waliocheka kwa dharau sasa (The ones who laughed at me with derision)
Amenichekesha huyu Yesu (He has delighted me, this Jesus)
Amenichekesha na mimi (He has given me laughter)

Mwanadamu, mwanadamu, jamani, hatoshelezi
(Human, man, is truly not enought)
Kuna m’dalili (?) wambia: mwanadamu habadiliki
(I tell you that a man does not change)
Moyo kama nyama (Their heart is of flesh)

Wameweka vituo vya kuchekeshwa (They have placed fake places of laughter)
Wakikuchekesha unabaki na shida (They make you laugh but your issues remain)
Kirudi nyumbani, machozi utalia, utalia tena
(When you return home, you will weep again)
Ila ukikutana na huyu yesu, utacheka daima,
(But if you encounter Jesus, you will laugh forever)
Furaha, amani, hayatakatika maishani mwako
(Joy, peace, will not depart from your life)
Sarah kasema, “umenifanyizia kicheko”
(Sarah said, “He has given me laughter”)
Na mimi nasema, amenivalisha kicheko
(And I also say, he has adorned me with laughter)

Repeat: Refrain
Huyu Yesu we (Oh, This Jesus)
Leo nacheka jamani (Look at how I laugh today)
Machozi niliyoyalia siku nyingi amepangusa (He has wiped the tears that I have cried for many days)
Wabaya wangu wanashangaa sana (My detractors have been surprised)

Bridge:
Oh, unalia sana ndugu, mama, baba (Oh, You weep a lot my brother, mother,  father)
Kuja kwa Yesu, utacheka tena (Come to Jesus, you will laugh again)
Kitengo ya maisha chekechea (My section of life is still new)
Atakutua, na wewe utacheka (He will remove your burdens, and You will also laugh)
Ona amenichekesha (Look at how He has made me laugh)

Repeat: Refrain
Huyu Yesu we (This Jesus)
Niliyekuwa ombaomba na mimi ninaombwa (The one who was a beggar, I am now a lender)
Niliyekopa mavazi leo nakopeshana (The one who borrowed clothes, today I am a lender)
Amenichekesha kwa baraka, eh (He has delighted me with blessings)
Amenichekesha kwa amani (He has delighted me with peace)
Hajashindwa, kuja na wewe atakuchekesha (He is not unable to also make)
Marafiki zangu, Yesu amenichekesha (My friends, Jesus has given me laughter)
Ndugu zangu, ona Yesu amenichekesha (By brethren, look at how Jesus has given me laughter)

Advertisement