(Sung in Xhosa)

Nkosi, engumnini nomdali wempilo (King, the creator and owner of life)
Mqali mqedi wakho konke (The Author and Finisher of it all)
Uma ngicabanga ngobuciko, Nobugagu bakho (When I think of your artistry and excellence)
Bungephel’ubuhle bakho (Your beauty never ends) (Repeat)

Nguwe! Nguwe! (It is You! It is You!)
Olithemba neqiniso (The Hope and Truth)
Wohlala njalo usekel’umhlaba (You forever sustain the world)
Kungeqedw’ukwazi kwakho (With no end to Your knowledge)

(From the Top)

Ameni, ameni, ameni, amen

Wena uwakhol’ izolo! (You were there yesterday)
Ukhona na namhlanje! (You are here today)
Woza kukhona njalo! (You will be there forever)
Kuze kuwe phakade! (You reign forever) (Repeat)

Ameni, ameni, ameni, amen

Advertisement