Siogopi (I’m Not Afraid) Lyrics by Paul Clement

1 Comment


(Sung in Swahili)

Siogopi kuchelewa (I’m not afraid of being late)
Sababu Mungu wangu hachelewi, wala hawai
(Because God does not delay, nor does he ever)
Siogopi mateso yangu (I’m not afraid of my tribulations)
Sababu ye ananipeleka, kwenye ukuu wangu
(For He is taking me to my greatness)
Siogopi kudharauliwa (I’m not afraid of being despised)
Maana ndiko kunakonipa heshima yangu
(Because there is where I receive my honor)
Siogopi adui zangu (I’m not afraid of my enemies)
Maana najua ni adui wa Mungu wangu
(For I know that they are the enemies of my God)
Siogopi hivi vita vyangu (I’m not afraid of my battles)
Maana ndivyo vinaivyonipa ushindi wangu
(For they are they that will bring me my victory)

Refrain:
Siogopi, Siogopi! (I’m not afraid)
Siogopi, Siogopi! (I’m not afraid)
I’m not afraid, I’m not afraid!
I’m not afraid, I’m not afraid! (Repeat)

Nimepewa mamlaka (I have been given authority)
Siogopi nge na nyoka (I’m not afraid of the scorpion or the snake)
N’tawakanyaka vichwa vyao (I shall crush their heads)
Haitanidhuru sumu zao, yaani maneno yao (Their poison will not harm me, meaning their words)
Siogopi kutembea kwenye giza (I’m not afraid of walking in the darkness)
Maana mi ni nuru ninaangaza (For I am the light that lights the way)
Siogopi kusimama juu ya mlima (I’m not afraid if standing on the hill)
Maana najua siwezi sitirika (For I know I shall not be hidden)
Siogopi moto, moto sababu (I am not afraid of the fiery fire, because)
Sababu, lazima nipite mimi dhahabu (I have to pass through to be refined as gold)
Ili nisimame, niwe imara, niwe kinara (So that I can stand, firmly, to be a rock)
Siogopi moto, moto sababu (I’m not afraid of the fiery fire, because)
Sababu, lazima nipite mimi dhahabu  (I have to pass through to be refined as gold)
Niwe hodari, niwe jasiri, niwe kamili! (To be strong, to be brave, to be complete!)

(Refrain)

Siogopi, Mungu uko na mimi (I’m not afraid, for God you are with me)
Mungu uko na mimi, Mungu uko na mimi
(God You are with me, You are with me God)
Siogopi, Baba uko na mimi (I’m not afraid, Father You are with me)
Baba uko na mimi, Baba uko na mimi
(Father You are with me, You are with me Father)
Uko na mimi, uko na mimi
(You are with me, You are with me)

Wasaidie Yatima (Help the Orphans) Lyrics by Mtukuzeni Choir (MTC Ibala)

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Wewe ndiwe Baba (You are the Father)
Wewe ndiwe Mungu (You are God)
Wewe ndiwe Baba (You are the Father)
Usikie kilio chao (Hear their cries) (Repeat)

Wengine walia mavazi (Some cry for clothes)
Wengine walia chakula (Others cry for food)
Wengine walia kulala (Some cry for a place to sleep)
Wengine walia msaada (Others cry for help) (Repeat)

Refrain:
Repeat: Wasaidie (Help Them)
Eh he Wasaidie (Oh, help them)
Oh Wasaidie (Oh, help them)
Eh Wasaidie (Oh Help them)
Wewe ndiwe msaada/mlezi wao (For you are their help/caregiver) (Repeat)

Enyi wazazi wa kambo (And to you step-parents)
Msiwatese yatima (Do not abuse the orphans)
Enyi wazazi wa kambo (You step-parents)
Msiwatese yatima (Do not torment the orphans)
Nao ni watu, mbele za mungu (For they are humans before God)
Tena wana haki, mbele za Mungu (And they have rights before God)
Msiwatese! (Do not torment them!)
Wanalia ye ye ye (For they cry “ye, ye, ye”) x2
Eh Mungu, sikia kilio chao! (Oh God, hear their prayers)

Bridge:
Hawana baba wala mama (They neither have a father nor a mother)
Ee Bwana wasaidie (Oh Lord, help them)
Wewe ndiwe msaada wao (For You are their help)
Ee Bwana wasaidie (Oh Lord, help them) (Repeat)

Wameumizwa sana na maneno ya watu (They have been hurt by people’s words)
Wameumizwa sana na maneno ya walimwengu (They have been hurt by worlds’ words) (Repeat)

Ondoa (Wipe away) x?

Ondoa uchungu mioyoni mwao (Wipe away the pain in their hearts)
Ondoa mawazo mioyoni mwao (Wipe away the depression from their hearts)
Ondoa mikwasi mioyoni mwao (Wipe away the contentions from their hearts)
Ondoa hasira mioyoni mwao (Wipe away the anger from their heats) (Repeat)

Walikula vizuri (For they ate well [before])
Leo wala majalalani (But now they eat from litter/trash)
Walilala pazuri (They slept well [before])
Leo walala mitaroni (But today they sleep in ditches)(Repeat)

Mali zao mmechukua ninyi ndugu zao
(Their brothers have snatched their property) x2
Wakija kuomba, chakula mwawanyima
(When they come to beg for food, you deny them)
Wakija kuomba, mwawafukuza kama mbwa
(When they come to beg, you chase them away like dogs)
Kuna siku, watoto wenu wataitwa yatima
(There may come a day that your children will be called orpans)
Na watateswa kama mlivyowatesa
(And be tormented as you tormented others).

Ee Mungu watazame yatima (Oh God, look upon the orphans)
Watie nguvu, wasikate tamaa
(Grant them strength, that they may not give up)

(Bridge)

(Refrain)

Kuna siku, watoto wenu wataitwa yatima
(There may come a day that your children will be called orpans)
Na watateswa kama mlivyowatesa
(And be tormented as you tormented others).
Wanalia ye ye ye (For they cry “ye, ye, ye”) x2
Eh Mungu, sikia kilio chao! (Oh God, hear their prayers)

Yesu, naomba unitazame mimi yatima
(Father I pray that you look unto me, an orphan)
Maana mama ameniacha (For my mother left me)
Walikuwepo nilidhamimiwa sana
(When she was alive, I was treasured)
Lakini kwa sasa dhamani yangu haipo tena
(But now my value is no longer there)
Nisaidie ewe Yesu (Help me, Oh Jesus)
Tunapokwenda, wewe ndiwe kimbilio
(Where we go, you are our safe refuge)
Kwanini mimi, kwanini mimi niitwe yatima?
(Why should I, why should I be called an orphan?)

(Refrain)

Napenda Niwe na Wewe (I Desire to be Close to You) Lyrics by Emmanuel Mgogo

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Mimi napenda niwe karibu na wewe (I desire to be close to You)
Bwana, niwe na wewe (Lord, to be with You)
Univute niwe karibu nawe (Draw me closer to You)
Bwana, mimi napendaga (Lord, this is my desire)
Mimi napenda niwe karibu na wewe (I desire to be close to You)
Bwana, niwe na wewe (Lord, to be with You)
Univute niwe karibu nawe (Draw me closer to You)
Bwana, mimi napendaga (Lord, this is my desire)
Maana hapa nilipo, Moyoni nina kiu zaidi
(For where I currently am, my spirit thirsts)
Kuwa karibu na wewe, Oh, mi napendanga
(To be close to You, is my desire)
Maana hapa nilipo, Moyoni nina kiu zaidi
(For where I currently am, my spirit thirsts)
Kuwa karibu na wewe, Oh, mi napendanga
(To be close to You, is my desire)

Mi nina haja na wewe Bwana (Lord, I desire You)
Ninatamani ukae nami (I desire that You abide with me)
Sioni mwingine, wala sijapata mwingine (I see none other, have found none other)
Ila ni wewe wa kunifaa (Only You satisfy me)
Mi wa kunitunza, Ila ni wewe (None else can keep me, Only You)

Tabibu wa karibu, Bwana (The close physician, Lord)
Usinipite pembeni Bwana, (Lord, do not pass me by)
Sina mwingine wa kunihurumia (I have none else merciful to me)
Pale ninapojeruhiwa (When I am hurt)
Na wanyanganyi, uwe karibu (By robbers, be close to me)
Wewe ni msamaria mwema utanihudumia (You are my Good Samaritan, will care for me)
Utanifunga majeraha (You will bind my wounds)
Unionyeshe pendo lako, maana wanipenda (Show me Your Love, for You love me)
Unionyeshe pendo lako, maana wanipenda (Show me Your Love, for You love me)

Sioni la kunifurahisha (I see nothing that give me joy)
Nikiwa mbali nawe Bwana (When I drift far from You)
Kama mtu nangolewa udongoni (Like man from clay)
Nitazinyaa na kudhoofika (I will degrade and fade away)
Ninaomba univute niwe karibu nawe (I pray that You draw me close to You)
Kama mti ulopandwa kandokado ya maji (Like a tree planted close to many waters)
Uzaao matunda mazuri (That bears good fruit)
Wala majani yake hayanyauki (And whose leaves do not wither)
Kila nitendalo lifanikiwe (That all I do will be successful)
Bwana naomba (Lord I pray)

Wewe ni maji ya uzima (You are the life-giving waters)
Wewe ni maji yaliyo hai (You are the living waters)
Kisima cha uzima, na upendo (The well of Life, and Love)
Kama ayala porini, ayatamanivyo maji (Like the deer in the desert pants for water)
Ndivyo nafsi yangu yakutamani wewe (Thus my spirit longs for You)
Fanya hima, usichelewe (Hurry, do not tarry)
Univute karibu nawe, niwe na wewe (Draw me close to You, that I be with You)

(Refrain)

Kukaa na wewe ni shauku pekee, ya moyo wangu Bwana
(To abide with me is my heart’s only prayer, Lord)
Hapa nilipo sidharika, natamani nipandishwe juu
(I am not satisfied with my situation, raise me up)
Univute karibu nawe, karibu zaidi ya jana
(Draw me close to You, closer than yesterday)
Uwe nuru niangazie, pendo lako kama maji
(Be my Light onto my path, Your Love like waters)
Nizame kwenye kisima, cha uwepo wako
(That I may soak in Your Presence)
Nimesoma katika neno lako — Zaburi, umesema
(For I have read Your words: You say in Psalms)
“Aketiye mahali pake pa siri pa aliye juu
(“Whoever dwells in the shelter of the Most High)
Huyo atakaa katika uvuli wake Mwenyezi
(Will rest in the shadow of the Almighty)
Ataokolewa kwa mitego ya adui”
(They will be saved from the fowler’s snare)
Silaha zote na mishale, haitofanikiwa
(Neither the arrows nor other weapons shall succeed)
Silaha zote na mishale, haitofanikiwa
(Neither the arrows nor other weapons shall succeed)

Nichukue uniweke hapo Bwana
(Take me and place me there, Lord)
Hili ni ombi la moyo wangu
(This is the prayer of my heart)
Niketishe kwenye uwepo wako
(Seat me where Your Presence is)
Niketishe kwenye uwepo wako
(Sit me where Your Presence is)
Usiniache gizani Bwana, pekee yangu siwezi
(Do not leave me in the dark Lord, For I cannot do it by myself)
Kaa nami, karibu nami
(Abide with me, close to me)
Ndani yangu, nami ndani yako
(You in me, and I in You)
Univute karibu nawe, mikononi mwako
(Drae me closer to You, within Your arms)
Univute karibu nawe, niwe na wewe, Bwana
(Draw me closer to You, that I be with You, Lord)

(Refrain)

Nyakati (Seasons) Lyrics by Goodluck Gozbert

3 Comments


(Sung in Swahili)

Unaona kama kila unachoguza kimeharibika
(You feel as though everything you touch is destroyed)
Ujasiri wa kusema tena umetoweaka
(You do not have the bravery to speak again)
Maana kila unalosema wewe, kama unakosea
(Because all you say, you feel is wrong)
Umechanganyikiwa, ni Mungu anajua unayopotia
(You are confused, only God knows what you are going through)
Na ukisema ueleze, wengi kwao ni furaha
(When you try to speak it, others rejoice in your predicament)
Wewe umwombe Mungu, ubaki kimya
(But you pray to God, and remain silent)
Na mengi umevumilia, moyo umenyong’onyea
(You have persevered in much, your spirit is weakening)
Hapo ulipo sasa, ng’ang’ania tena
(Where you currently are, keep fighting)

Bridge:
Na Mungu hajaruhusu, jaribu kuliko uwezo wako
(For God will not fail you, keep fighting)
Imani nusu, ongeza utashinda
(Add on to your faith, you shall succeed)
Mungu hatoruhusu, ufe kabla ya baraka zako
(For God will not let you die before you see your blessings)
Imani nusu, ongeza utashinda
(Add to your faith, you shall overcome)

Refrain:
Zipo nyakati za furaha, nawe utacheka tena
(There is a time for joy, you will laugh again)
Usijali, Mungu yuko nawe
(Do not worry, God is with You)
Zipo nyakati za furaha, nawe utacheka tena
(There is a time for joy, you will laugh again)
Usijali, Mungu yuko nawe
(Do not worry, God is with You)

Moyo wako una majeraha hufai
(Your heart is bruised, you want to give up)
Tena unasubiri kauli ya mwisho ya mungu
(And you are also waiting for God’s final statement)
Wapo wanaojua, we huna mtoto
(There are those who know that you are childless)
Kwa kejeli wanaulizanga, “ana umri gani?”
(Yet they mock you asking, “how old is your child?”)
Tena wanaojua, umefukuzwa kazi
(And there are those who know that you lost your job)
Kwa kejeli wanaulizanga, “bosi wako yupo?”
(Yet they mock you asking, “is your boss around?”)
Ila nakwambia, hayatodumu, ni nyakati tu
(But I tell you, this will not remain, they are seasons)
Hautobaki hapo, haya ni mapito
(You will not be left there, these things shall pass)
Jipe moyo tazama juu, mwombe Mugnu ujaisiri
(Be encouraged, look to heaven and ask God for strength)
Ni mapito tuu, jipe moyo mkuu
(These things shall pass, be encouraged)
Japo nguvu ya kumwomba, muishie Mungu
(Though you are weak to pray, lean on God)
Ni mapito tuu, jipe moyo mkuu
(These things shall pass, be encouraged)

(Bridge + Refrain)

Repeat: Ni sawa hawajui, unakopita (It’s OK, they don’t know your paths)
Hata wakizusha maneno ya uongo wakakwambia umemuasi Mungu
(Even if they lie to you saying you have disobeyed God)
Wakaja na unabii, wakasema umefika mwisho wako wewe
(Though they come with prophesies, saying you are finished)
Wakainuka ndugu wa karibu, wakakusema ovyo ovyo
(Your close brothers rose and spoke against you)
Ikawa kila kitu ni kimya, marafiki ni kimya
(It became that everything is silent, your friends are quiet)
Kama ndoa ni yako, lakini ndani ni uadui
(Though the looks happy, but inside there are hostilities )

(Refrain)

Yuko Mungu (There is God) Lyrics by Alice Kimanzi ft Paul Clement

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Spoken:
Mungu anaweza kufanya njia jangwani (God can make a way in the jungle)
Na mito ya maji nyikani (And rivers in the desert)
Kama alifanya masika na kiangazi (Like he created Spring and Summer)
Anaweza kubadili majira, pia na wakati (He can change seasons and time)

Giza, totoro yanizingira (Deep darkness surrounds me)
Miale haijanifikia (The rays (of sunshine) does not reach me)
Ilhali kumekucha, pambazuka (Even though it is dawn, there is light)
Imani, yashuka yadidimia (My faith drops and weakens)
Amani nayo yafifia (And peace flees from me)
Eloi, Lamasabaktani (Elo, Lamasabakhtani?)

Refrain:
Yuko Mungu, anayeweza (There is God who is able)
Yuko Mungu, anayetenda (There is God able to do)
Mwamini Yeye! (Trust in Him!)
Mwamini Yeye, utoaibika (Trust in Him, you will not be ashamed)

Giza likiwa ni nzito (When darkness is heavy)
Bwana atawasha taa (The Lord will shine a light)
Sababu Mungu mwenye Amandla (Because God is the one with the Strength)
Atarejesha amani, (He will restore your peace)
Atarejesha furaha (He shall restore your joy)
Ulivyovipoteza kwa muda mrefu (The one you’ve lost for a long time)
Atarejesha Amandla (The Powerful one will return it)

(Refrain)

Repeat: Mungu pekee Ndiye awezaye (Only God is able)
Pale ninaposhindwa, nani wa kuniwezesha? (When I am unable, who grants me strength?)
Nikiwa vitani, nani wa kunishindia? (When I’m in battle, who is my champion?)
Napokuwa mdhaifu, nani wa kunipa nguvu? (When I am weak, who gives me strength?)
Ninapotia shaka nani wa kuniongoza (When I am doubtful, who leads me?)

Yuko Mungu, Mungu Yupo (There is God, God is there)
Oh…

(Refrain)

Nafasi Nyingine (Another Chance) Lyrics by Joel Lwaga

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mavumbi umenifuta yote (You have cleansed all my dirt)
Habari umebadili yote (You have changed all my news)
Machozi umenifuta yote (You have wiped all my tears)
Aibu umeondoa yote (You have removed all my shame)

Umeniita mwanaye (You called me Your son)
Niliyekuwa mtumwa (When I was a slave)
Umenisimamisha (You stood me)
Katika wingi wa neema (In the multitude of grace)
Na umeniketisha mahali pa juu sana (And sat me on a high place)

Bridge:
Ninaucheka wakati uliopita (I laugh at the past)
Nikiufurahia ule ujao (And joyful of the future)
Ninaucheka wakati uliopita (I laugh at the past)
Nikiufurahia ule ujao (And joyful of the future)(Repeat)

Repeat: Nafasi nyingine (Another chance)
Mara umenipa (For You have given me)
Umenipenda bila kukoma (You have loved me unceasingly)
Neema yako imeniinua tena (Your Grace has lifted me high)
Umenipa tena bila kuchoka (You have given me without tiring)

Refrain:
Mungu wa neema, ah neema (God of Grace, oh Grace)
Ah wa neema, ah wa neema (Oh of Grace, of Grace)
Neema, aah, wa neema (Grace, oh, of Grace)
Neema, aah (Oh Grace)

Madaktari walisema sitapona tena (The doctors said I will not heal)
Walimu walisema nitafeli (The teachers said I will fail)
Ndugu na jamaa walisema nimeshindika (Brothers and relatives said I will not succeed)
Na kumbe wewe waniwazia mema (But you thought well of me)
Umri ulipo sogea (When my years advanced)
Walisema ndoa si fungu langu (They said that marriage is not my portion)
Nilipofiwa na mpendwa yule (When my loved one died)
Walisema sitaweza tena (They said that I would not make it)
Baada tu ya kufilisika (After I was broke)
Siku mbona wa kuniombea (While they prayed in my presence)
Na kumbe ndani yao, walifurahi niliyopitia (They rejoiced in my suffering in secret)

(Bridge)

(Refrain)

Nibadilishe (Change Me) Lyrics by Goodluck Gozbert

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kwanza nimenyoa deni (First I have shaved my debt)
Napenda sana mitindo ya nywele (I like hair styles)
Kuruka usiseme (Never mind jumping)
Viwanja vipya ninakaribishwa (I am welcomed in new fields)
Kwenye kurasa za insta nakesha (I spend hours on Instagram)
Nikitafuta tena mabaya (Also looking for wickedness)
Nikisikia napata nalitafuta tena nalipa (When I get it, I look for it and even pay for it)
Wala silipi madeni (And yet I do not pay my debts)
Nikikopa nabet wala sionangi soni (When I borrow, I bet without shame)
Fungu la kumi kwangu iyo ni story (Tithes are a story to me)
Nasubiri jumapili (I only wait for Sundays)

Hata unajua sina imani (You know that I do not have faith)
Japo ninaitikia “Amin” (Even though I respond “Amen”)
Nasubiria ka ukitenda kwanza ndio nikubali (I awat for you to act before I believe)
Kama Yesu najua (I know of Jesus)
Na idadi ya vitabu najua (I have read many books)
Na yalipo makanisa najua (I know where the churches are)
Ila kuhudhuria nashindwa (But I am unable to attend them)

Bridge:
Kwa ibada nasinzia (I doze during services)
Sijui mdudu kaingia (I don’t know maybe illness is in me)
Ila nikiona beer (And yet when I see a beer)
Nasikia kuchangamka (I fell very energized) (Repeat)

Refrain:
Niko na ubaya, niko na ubaya (I have badness, I have wickedness)
Niko na ubaya Bwana nibadilishe (I have badness, change me Lord)

Kuna vinyimbo vinanichoma (There are songs that scald me)
Hasa ile parapanda (Especially the one ‘trumpet’ one)
Ikipigwa wakizikana (When it is played as they bury each other)
Pia sirudii kosa (Then I do not repeat my mistakes)
Maneno yananichoma ‘binadamu ni maua’ (Words that scald me: “Man is like a flower”)
Ikipita wiki moja masikini nasahau kabisa (Yet after a week, I forget them all)

(Bridge)

(Refrain)

Nakupa maisha na moyo utakase (I give you my life and soul to cleanse)
Ninapoanguka nishike nisimame (When I fall, hold me that I may stand) (Repeat)

(Refrain)

Older Entries Newer Entries

%d bloggers like this: