Amejibu Maombi (He Answered Prayers) Lyrics by Agape Gospel Band ft Rehema Simfukwe

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Amejibu maombi (He has answered prayers)
Amejibu kwa wakati, Bwana (The Lord answered in His time)
Amejibu haja ya moyo (He answered the heart’s desire)
Jamani Yesu, amefanya (Truly Jesus, has done it) (Repeat)

Sioni haya kusema kwamba wewe (umefanya)
(I’m not ashamed to say that you (You’ve done it))
Hata mataifa yote yajue kwamba eh (umetenda) (Repeat)
(Even all nations to know that (You’ve done this))

Mungu ninayemwamini ni Mungu wa, (wa ajabu)
(The God I believe in is (An amazing God))
Anayefanya kwangu we, ni mambo (ya ajabu) (Repeat)
(What He does for me (is amazing))

(From Sioni Haya)

(Refrain)

Mimi ni kinara eh, kina (I am a beacon, beacon)
Mimi ni kinara eh, kina (I am a beacon, beacon)
Mimi ni kinara eh, nimeitwa kuangaza, eh (I am a beacon, I’ve been called to light the way) (Repeat)

Mimi ni wa juu (juu sana) (I am of high (very high))
Mimi ni wa juu (juu sana) (I am of high (very high))
Mimi ni wa juu, nimeinuliwa na Bwana (I am of high, the Lord has lifted me) (Repeat)

Yesu eh, ameniinua, eh (Jesus oh, has lifted me) x?

(From Mimi ni kinara)

Advertisement

Neema Yako (Your Grace) Lyrics by Rehema Simfukwe

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Haya ni maombi yangu, kwako (This is my prayer to You)
Wote ninaowapenda wasipitwe (That all my beloved will not be passed by)
Na Neema Yako, na Neema Yako (By Your Grace, by Your Grace)
Basi ikiwa iwapo ahadi (Now if there be a promise)
Ya kuingia rahani mwako (To enter into Your Glory)
Sitaki kukosa, na niwapendao (I do not want to miss, and those whom I love) (Repeat)

Refrain:
Funua neema Yako! (Reveal Your Grace)
Familia yangu ikujue (For my family to  know You)
Funua neema Yako! (Reveal Your Grace)
Mataifa yote yakujue (That nations would know You)

(From the Top)

Repeat: Neema Yako! (Your Grace!)
Tusipitwe na (That we may not be passed by) x3

Prayer:
Eh Yesu (Oh Jesus)
Ninajua kuna wengine wamekuja hapa Bwana (Lord I know there are people who have come here)
Na wanateswa na magonjwa za kifamilia (Tormented by generational diseases)
Baba tunaomba neema yako izidi (Father we pray for your Grace to increase)
Yesu tunaomba neema yako izidi (Jesus we pray for Your Grace to overflow)
Baba kuna wengine wanateswa (Father there are others who are tormented)
Na tabia za kifamilia (By family-related behavior)
Yesu tunaomba neema yako izidi, Bwana (Jesus we pray for Your grace to overflow)

Funua neema Yako! (Reveal Your Grace)
Familia yangu ikujue (For my family to  know You)
Ikuamini wewe (To believe in You)
Ikupende wewe (To love You)
Rafiki zangu, wakuamini wewe (For my Friends, to believe in You)
Watoto wangu, wakujue wewe (My children, to know You)
Nyumba yangu, ikujue wewe (For my house to know You)

(Refrain)

Neema Yako! (Your Grace!)

Chanzo cha Uhai Wangu (The Source of My Life) Lyrics by Rehema Simfukwe

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nimejifunza kudhiliwa, na kufanikiwa (I have have been humbled, and I have seen success)
Katika yote, wewe bado Mungu (In the midst of all, You remain God)
Ninajua kushiba, na kuona njaa (I have been full, and have been hungry)
Katika yote, wewe bado Mungu (In the midst of all, You remain God)

Acha upepo nao uvume (Let the storms rage)
Mimi nitakuabudu wewe (I will still worship You)
Chanzo cha uhai wangu, nakuabudu (The source of my Life, I worship You)
Acha giza nalo litande (Let the darkness )
Mimi nitakuabudu wewe (I will worship You)
Chanzo cha uhai wangu, Yesu nakuabudu (The source of my Life, I worship You)

Nimejifunza kudhiliwa, na kufanikiwa ( have have been humbled, and I have seen success)
Katika yote, wewe bado Mungu (In the midst of all, You remain God)
Ninajua kushiba, na kuona njaa (I have been full, and have been hungry)
Katika yote, wewe bado Mungu (In the midst of all, You remain God)

Ninajua kupendwa, na kukataliwa (I have known love and rejection)
Katika yote, wewe bado Mungu (In the midst of all, You remain God)
Naujua udhaifu, na kuona afya (I have known weakness and health)
Katika yote, wewe bado Mungu (In the midst of all, You remain God)

Acha upepo nao uvume (Let the storms rage)
Mimi nitakuabudu wewe (I will still worship You)
Chanzo cha uhai wangu, nakuabudu (The source of my Life, I worship You)

Nakuabudu, nakuabudu! (I worship You, I worship You!)
Wewe ni chanzo cha uhai wangu (The source of my Life, I worship You) (x2)
Nakuinua, nakuinua! (I lift You up, I lift You high)
Wewe ni chanzo cha uhai wangu (The source of my Life, I worship You) (Repeat)

Hallelujah, Hallelujah!
Wewe ni chanzo cha uhai wangu (The source of my Life, I worship You) (Repeat)

Ninajua kupendwa, na kukataliwa
Katika yote, wewe bado Mungu
Naujua udhaifu, na kuona afya
Katika yote, wewe bado Mungu

Ndio (Yes) Lyrics by Rehema Simfukwe

2 Comments


(Sung in Swahili)

Refrain:
Ameamua, nani apinge? (He has decided, who can oppose him?)
Baba amesema ndio, nani akatae? (The father has said yes, who can refuse?) (Repeat)

Amedhibitisha, mimi ni mtoto wake (He has affirmed, that I am His child)
Sina mashaka na yeye (I do not have any doubt about Him)
Kifo chake msalabani, ilimaliza yote (His death on the cross, paid it all) (Repeat)

Aliyosema atalifanya (What He said, He will do)
Tumemwamini kwa mambo mengi (We have trusted Him on many things)
Bwana amesema ndio, nani akatae? (The father has said yes, who can refuse?)

(Refrain)

Ndio yake, ni ndio (His yes, is yes)
Akishasema amesema (He said what he said)
Baba amesema ndio, nani akatae? (The father has said yes, who can refuse?)(Repeat)

%d bloggers like this: