(Sung in Zulu – A Hymn)

Oh Bawo, ngiyacela (Oh Father)
Uzugcin’impilo yam’ (You preserve my health)
Ukhusel’ umoya wam’ (You protect my soul)

Somandla Uzugcin’impilo yam’ (Almighty, You preserve my health)
Uzugcin’impilo yam’ (You preserve my health)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ (You also protect my spirit)
Ukhusel’ umoya wam’ (You protect my soul) (Repeat) .

Refrain:
Ngoba, na ndohamba (And I will walk)
Ngizohamba ndijonge kuwe (I will walk looking to You)
Ngamaxesha onke (At all times) (Repeat)

Tji lo lo lo lo..
Tiwowo wowo wowo …

(Repeat)

Somandla Uzugcin’impilo yam’ (Almighty, You preserve my health)
Uzugcin’impilo yam’ (You preserve my health)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ (You also protect my spirit)
Ukhusel’ umoya wam’ (You protect my soul) (Repeat)

(Refrain)

Advertisement