Nakuhitaji (I Need You) Lyrics by Guardian Angel

1 Comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Nakuhitaji wewe, bure bila wewe
(I need You, I’m nothing without You)
Miungu mingine ni kazi ya banadamu
(Other gods are works of men)
Mungu wa kweli, ni wewe
(You are the only true God) (Repeat)

We ulishinda kifo na mauti (You overcome death and the grave)
Tukapata msamaha wa dhambi (And We received forgiveness of sins)
Kwa kifo chako tulikombolewa (We are ransomed through Your death)
Mungu wa kweli, ni wewe (You are the only True God)

Damu yako yasafisha dhambi (Your blood washes away sins)
Ahadi yako we unatimiza (You fulfill all Your promises)
Ndani yako tunao uzima (In You we find eternal life)
Mungu wa kweli, ni wewe (You are the only True God)

(Refrain)

Nina mashaka ndani ya moyo wangu (I have doubts in my heart)
Shetani ananitikisa sana (Satan has shaken me)
Anataka mi nife moyo kwako (He wants me to lose confidence in You)
Lakini nakuamini Bwana (But Lord, I trust in You) (Repeat)

Ninaye mhitaji, ni wewe (I have You, the one I need)
Mkombozi wangu, ni wewe (You are my Savior)
Kimbilio langu, ni wewe (You are my Safe Refuge)
Ni wewe, Bwana (Only You Lord)

(Refrain)

Bridge:
Miungu mingine, ni kazi ya binadamu (Other gods are the works of men)
Mungu wa kweli ni wewe (You are the only True god) (Repeat)

Repeat: Bridge
Mungu wa kweli (The True God)
Uzima ni wewe (You are the Life)
Uhai wangu (You are my Life)

Miungu mingine, ni kazi ya binadamu (Other gods are the works of men)
Mungu wa kweli ni wewe (You are the only True god) (Repeat)

Usinipite (Do Not Pass Me By) Lyrics by Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Usinipite mwokozi, unisikie
(Pass me not oh gentle Savior, Hear my cry)
Unapozuru wengine, naomba usinipite
(While on others though art calling, I pray – do not pass me by)
Yesu! Yesu! Naomba unisike
(Jesus! Savior! Hear my humble cry)
Unapozuru wengine, usinipite
(While on others though art calling, I pray – do not pass me by)

Ukiita peace, nitapata, joh nitapata (When you call peace, I will receive it)
Ishi vile unataka, vile unataka (To live the way you wish for me)
Bila wewe nitasuffer, oh nitasuffer (For without You I will suffer)
Mi taka ulipo, ndio mi nataka tuu kukaa (I want to be where You are) (Repeat)

(Refrain)

Kiti chako cha Rehema, nakitazama (I look upon Your throne of Mercy)
Magoti napiga pale, nisamehewe (There I am on my knees, to receive forgiveness) (Repeat)

(Refrain)

Nakutegemea kwa …. Mola wange, Mola wanje (My Lord I rely upon You)
Wanifariji duniani na mbinguni, ewe mola wanje, mola waje (You comfort me both here and in Heaven)
Nitapata maono Ukiingilia kati, maisha yange, maisha yange (I shall receive my visions if you are in my life)
Usinipite (Do not pass me by)

(Refrain)

Utashangaa (You Will Be Amazed) Lyrics by Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Hesabu baraka zako moja kwa moja (Count your blessings one by one)
Zipe majina, zipe majina (And name them, name them)
Hesabu baraka zako moja kwa moja (Count your blessings one by one)
Na utashangaa, yale Mungu ametenda
(And you will be amazed by what God has done)
Na utashangaa, na utashangaa (And you will be amazed, you will amazed)
Na utashangaa, we utashangaa (And you will be amazed, you will amazed)
Na utashangaa, na utashangaa (And you will be amazed, you will amazed)
Wewe utashangaa, yale Mungu ametenda
(And you will be amazed by what God has done)

Kumbuka ulipokuwa umelazwa, wakakata tamaa
(Remember how you were admitted in hospital, and everybody gave up)
Wakatuma ujumbe kwa wote, marafiki jamaa
(They sent messages to all friends and family)
Wakasema huyo ametuacha, yamebaki masaa
(Saying, he has left us, it is only a matter of time)
Ona sasa ulivyo na afya nzuri, Bwana ametenda
(Now see how you have good health, for the Lord has done it for you)

Umeiona siku ya leo, Bwana ametenda
(You have seen this day, The Lord has done it)
Familia uliyo nayo, Bwana amekupa
(The family that you have, the Lord has given to you)
Hata nguo ulizo nazo, Bwana amekupa
(Even the clothes you have, The Lord has provided for you)
Oh, we utashangaa, yale Mungu ametenda
(Oh you will be amazed, by what God has done)

(Refrain)

Yesu ana mikate mitano, na samaki wawili
(Jesus had five loaves and two fishes)
Na kuna watu elfu tano, wake pia watoto
(And there were five thousand people, women and children)
Neno lasema alishukuru, na vikaongezeka
(The word says that He gave thanks, and they multiplied)
Watu wakala na vikabaki, vinashangaa
(People ate and there remained, amazing)

Jifunze kumshukuru Bwana, kwa hicho ulicho nacho
(Teach yourself to thank the Lord for what you have)
Hata kama ni kidogo sana, we shukuru unacho
(Even if it is a little, give thanks for what you have)
Kuna yule anayetamani, kuwa hapo ulipo
(For there are those who desire, to be where you are)
Wewe utashangaa, yale Mungu ametenda
(You will be amazed, by what God has done)

(Refrain)

Kuongozwa (He Leadeth Me) Lyrics by Guardian Angel

Leave a comment


(Languages: English, Swahili – A Hymn)

Swahili Refrain:
Kuongozwa, kunishika (He leadeth me, He leadeth me)
Kwa mkono wake wa haki (By his just hands)
Nitaandamana naye (His Faithful follower I will be)
Kristo aniongozaye (To Christ that leadeth me)

Chukua usukani wa maisha yangu (Take control over my life)
Wewe ndo wa mienendo yangu (You are the light unto my path)
Kristo uniongozaye (Christ that leadeth me)

He leadeth me! O blessed thought
O words with heavenly comfort fraught
Whatever I do, wherever I be
Still ’tis God’s hand that leadeth me

English Refrain:
He leadeth me! He leadeth me!
By His own Hands He leadeth me
His faithful follower I will be
For by His hand He leadeth me

(Swahili Refrain)

Omwami wanje .?.
My heart and soul Lord, I give them unto You
Nataka kwa uwepo wako nikae (I want to stay in your Presence)
Lord I surrender, withholding nothing
.?. nijae (… to be filled)
For by his hand, He leadeth me

(English Refrain + Swahili Refrain)

Sometimes ‘mid scenes of deepest gloom
Sometimes where Eden’s bowers bloom
By waters still, o’er troubled sea
Still ’tis His hand that leadeth me

(English Refrain + Swahili Refrain)

Ni Wewe (It’s You) Lyrics by Guardian Angel and Esther Wahome

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Uketiye kwenye kiti cha enzi ni wewe
(You are the one sitted on the Throne of Glory )
Usifiwe, wa kupewa utufu ni wewe
(Be praised, You deserve the Glory)

Wa kupewa sifa ni wewe (You deserve the praise) x2
Wa kuabudiwa ni wewe (You deserve the worship) x2
Wa kuhimidiwa ni wewe (You deserve the praise) x2
Wa kuheshimiwa ni wewe (You deserve the honor) x2

Uliye mwalimu bila shahada (The teacher without a degree)
Uponyeaye bila kusomea dawa (The healer that did not study medicine)
Pokea hii sadaka ya juu Bwana (Receive our Highest Praise Lord)
Pokea sala zetu Baba (Receive our prayers Father)
Utuondoleae lawama (The one who removes our blame)
Uliyeumba wala hukuumbwa (The Creator, not the created)
Si ni wewe? (Wasn’t it You?) x3
Ni wewe (It’s You)

(Refrain)

Pokea sifa zetu Bwana (Lord receive our praise) x2
Tunakuabudu Bwana (Lord we worship You) x2
Tunakuheshimu Bwana (Lord we honor You) x2
Wa kuabudiwa ni wewe (You deserve all the worship) x2

(Refrain)

 

Older Entries

%d bloggers like this: