Kuoshwa (Are You Washed) Hymn Lyrics Sung by Guardian Angel

1 Comment


(Sung in Swahili – A hymn)

Refrain:
Kuoshwa kwa damu (Are you washed in the blood)
Itutakasayo ya kondoo (In the soul-cleansing blood of the Lamb)
Ziwe safi nguo nyeupe mno (Are your garments spotless – white as snow?)
Umeoshwa kwa damu ya kondoo? (Are you washed in the blood of the Lamb?)

Wamwendea yesu kwa kusafiwa (Have you been to Jesus for the cleansing power?)
Na kuoshwa kwa damu ya kondoo (Are you washed in the blood of the Lamb?)
Cha neema yake umemwagiwa (Are you fully trusting in His grace this hour?)
Umeoshwa kwa damu ya kondoo (Are you washed in the blood of the Lamb?)

(Refrain)

Wamwandama daima mkombozi (Are you walking daily by the Savior’s side?)
Na kuoshwa kwa damu ya kondoo (Are you washed in the blood of the Lamb?)
Yako kwa msulubiwa makazi (Do you rest each moment in the Crucified?)
Umeoshwa kwa damu ya kondoo (Are you washed in the blood of the Lamb?)

(Refrain)

Atakapokuja bwana arusi (When the Bridegroom cometh)
Uwe safi kwa damu ya kondoo (Will you be washed in the blood of the Lamb?)
Yafae kwenda mbinguni mavazi (Will your soul be ready for the mansions bright,)
Yafuliwe kwa damu ya kondoo (And be washed in the blood of the Lamb?)

(Refrain)

Yatupwe yaliyo na takataka (Lay aside the garments that are stained with sin)
Na uoshwe kwa damu ya kondoo (And be washed in the blood of the Lamb)
Huo ni kijito chatiririka (There’s a fountain flowing for the soul unclean)
Na uoshwe kwa damu ya kondoo (Oh, be washed in the blood of the Lamb)

(Refrain)

Roho Yangu (My Soul) Hymn Lyrics Sung by Esther Musila and Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili – A Hymn)

Bwana Mungu nashangaa kabisa (O Lord my God, when I in awesome wonder)
Nikifikiri jinsi ulivyo (Consider all the worlds Thy hands have made)
Nyota, ngurumo, vitu vyote pia (I see the stars, I hear the rolling thunder)
Viumbavyo kwa uwezo wako (Thy power throughout the universe displayed)

Refrain:
Roho yangu na ikuimbie (Then sings my soul, my Savior God, to Thee)
Jinsi wewe ulivyo mkuu (How great Thou art, how great Thou art)
Roho yangu na ikuimbie (Then sings my soul, my Savior God, to Thee)
Jinsi wewe ulivyo mkuu (How great Thou art, how great Thou art)

Nikitembea pote duniani (When through the woods, and forest glades I)
Ndege huimba nawasikia (Wander and hear the birds sing sweetly in the trees)
Milima hupendeza macho sana (When I look down, from lofty mountain grandeur)
Upepo nao nafurahia (And see the brook, and feel the gentle breeze)

(Refrain)

Nikikumbuka vile wewe Mungu (And when I think, that God, His Son not sparing)
Ulivyompeleka mwanao (Sent Him to die, I scarce can take it in)
Afe azichukue dhambi zetu (That on the Cross, my burden gladly bearing)
Kuyatambua ni vigumu mno (He bled and died to take away my sin)

(Refrain)

Yesu Mwokozi atakaporudi (When Christ shall come, with shout of acclamation)
Kunichukua kwenda mbinguni  (And take me home, what joy shall fill my heart)
Nitaimba sifa zako milele (Then I shall bow, in humble adoration)
Wote wajue jinsi ulivyo (And then proclaim My God, how great Thou art!)

Kijito cha Utakaso (River of Cleansing) Lyrics Sung by Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili – A Hymn)

Kijito cha utakaso (The Cleansing River)
Ni damu ya Yesu (Is the Blood of Jesus)
Bwana anao uwezo (The Lord has the might)
Kunipa wokovu (To give me salvation) (Repeat)

Refrain:
Kijito cha utakaso (The cleansing river)
Nizame kuoshwa humo (That I may be immersed and cleansed there)
Namsifu Bwana kwa hiyo (I praise the Lord because)
Nimepata utakaso (I have received the cleansing) (Repeat)

Viumbe vipya naona (I see new creatures)
Damu ina nguvu (For the Blood is powerful)
Imeharibu uovu (It has destroyed the evil)
Ulionidhulumu (That tormented me)

(Refrain)

Ni neema ya ajabu (It is His Great Mighty)
Kupakwa na damu (To be covered by the Blood)
Na Bwana Yesu kumjua (And to know the Lord Jesus)
Yesu wa msalaba (The Jesus of the Cross)

(Refrain)

Nakuhitaji (I Need You) Lyrics by Guardian Angel

2 Comments


(Sung in Swahili)

Refrain:
Nakuhitaji wewe, bure bila wewe
(I need You, I’m nothing without You)
Miungu mingine ni kazi ya banadamu
(Other gods are works of men)
Mungu wa kweli, ni wewe
(You are the only true God) (Repeat)

We ulishinda kifo na mauti (You overcome death and the grave)
Tukapata msamaha wa dhambi (And We received forgiveness of sins)
Kwa kifo chako tulikombolewa (We are ransomed through Your death)
Mungu wa kweli, ni wewe (You are the only True God)

Damu yako yasafisha dhambi (Your blood washes away sins)
Ahadi yako we unatimiza (You fulfill all Your promises)
Ndani yako tunao uzima (In You we find eternal life)
Mungu wa kweli, ni wewe (You are the only True God)

(Refrain)

Nina mashaka ndani ya moyo wangu (I have doubts in my heart)
Shetani ananitikisa sana (Satan has shaken me)
Anataka mi nife moyo kwako (He wants me to lose confidence in You)
Lakini nakuamini Bwana (But Lord, I trust in You) (Repeat)

Ninaye mhitaji, ni wewe (I have You, the one I need)
Mkombozi wangu, ni wewe (You are my Savior)
Kimbilio langu, ni wewe (You are my Safe Refuge)
Ni wewe, Bwana (Only You Lord)

(Refrain)

Bridge:
Miungu mingine, ni kazi ya binadamu (Other gods are the works of men)
Mungu wa kweli ni wewe (You are the only True god) (Repeat)

Repeat: Bridge
Mungu wa kweli (The True God)
Uzima ni wewe (You are the Life)
Uhai wangu (You are my Life)

Miungu mingine, ni kazi ya binadamu (Other gods are the works of men)
Mungu wa kweli ni wewe (You are the only True god) (Repeat)

Usinipite (Do Not Pass Me By) Lyrics by Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Usinipite mwokozi, unisikie
(Pass me not oh gentle Savior, Hear my cry)
Unapozuru wengine, naomba usinipite
(While on others though art calling, I pray – do not pass me by)
Yesu! Yesu! Naomba unisike
(Jesus! Savior! Hear my humble cry)
Unapozuru wengine, usinipite
(While on others though art calling, I pray – do not pass me by)

Ukiita peace, nitapata, joh nitapata (When you call peace, I will receive it)
Ishi vile unataka, vile unataka (To live the way you wish for me)
Bila wewe nitasuffer, oh nitasuffer (For without You I will suffer)
Mi taka ulipo, ndio mi nataka tuu kukaa (I want to be where You are) (Repeat)

(Refrain)

Kiti chako cha Rehema, nakitazama (I look upon Your throne of Mercy)
Magoti napiga pale, nisamehewe (There I am on my knees, to receive forgiveness) (Repeat)

(Refrain)

Nakutegemea kwa …. Mola wange, Mola wanje (My Lord I rely upon You)
Wanifariji duniani na mbinguni, ewe mola wanje, mola waje (You comfort me both here and in Heaven)
Nitapata maono Ukiingilia kati, maisha yange, maisha yange (I shall receive my visions if you are in my life)
Usinipite (Do not pass me by)

(Refrain)

Older Entries

<span>%d</span> bloggers like this: