Utashangaa (You Will Be Amazed) Lyrics by Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Hesabu baraka zako moja kwa moja (Count your blessings one by one)
Zipe majina, zipe majina (And name them, name them)
Hesabu baraka zako moja kwa moja (Count your blessings one by one)
Na utashangaa, yale Mungu ametenda
(And you will be amazed by what God has done)
Na utashangaa, na utashangaa (And you will be amazed, you will amazed)
Na utashangaa, we utashangaa (And you will be amazed, you will amazed)
Na utashangaa, na utashangaa (And you will be amazed, you will amazed)
Wewe utashangaa, yale Mungu ametenda
(And you will be amazed by what God has done)

Kumbuka ulipokuwa umelazwa, wakakata tamaa
(Remember how you were admitted in hospital, and everybody gave up)
Wakatuma ujumbe kwa wote, marafiki jamaa
(They sent messages to all friends and family)
Wakasema huyo ametuacha, yamebaki masaa
(Saying, he has left us, it is only a matter of time)
Ona sasa ulivyo na afya nzuri, Bwana ametenda
(Now see how you have good health, for the Lord has done it for you)

Umeiona siku ya leo, Bwana ametenda
(You have seen this day, The Lord has done it)
Familia uliyo nayo, Bwana amekupa
(The family that you have, the Lord has given to you)
Hata nguo ulizo nazo, Bwana amekupa
(Even the clothes you have, The Lord has provided for you)
Oh, we utashangaa, yale Mungu ametenda
(Oh you will be amazed, by what God has done)

(Refrain)

Yesu ana mikate mitano, na samaki wawili
(Jesus had five loaves and two fishes)
Na kuna watu elfu tano, wake pia watoto
(And there were five thousand people, women and children)
Neno lasema alishukuru, na vikaongezeka
(The word says that He gave thanks, and they multiplied)
Watu wakala na vikabaki, vinashangaa
(People ate and there remained, amazing)

Jifunze kumshukuru Bwana, kwa hicho ulicho nacho
(Teach yourself to thank the Lord for what you have)
Hata kama ni kidogo sana, we shukuru unacho
(Even if it is a little, give thanks for what you have)
Kuna yule anayetamani, kuwa hapo ulipo
(For there are those who desire, to be where you are)
Wewe utashangaa, yale Mungu ametenda
(You will be amazed, by what God has done)

(Refrain)

Kuongozwa (He Leadeth Me) Lyrics by Guardian Angel

Leave a comment


(Languages: English, Swahili – A Hymn)

Swahili Refrain:
Kuongozwa, kunishika (He leadeth me, He leadeth me)
Kwa mkono wake wa haki (By his just hands)
Nitaandamana naye (His Faithful follower I will be)
Kristo aniongozaye (To Christ that leadeth me)

Chukua usukani wa maisha yangu (Take control over my life)
Wewe ndo wa mienendo yangu (You are the light unto my path)
Kristo uniongozaye (Christ that leadeth me)

He leadeth me! O blessed thought
O words with heavenly comfort fraught
Whatever I do, wherever I be
Still ’tis God’s hand that leadeth me

English Refrain:
He leadeth me! He leadeth me!
By His own Hands He leadeth me
His faithful follower I will be
For by His hand He leadeth me

(Swahili Refrain)

Omwami wanje .?.
My heart and soul Lord, I give them unto You
Nataka kwa uwepo wako nikae (I want to stay in your Presence)
Lord I surrender, withholding nothing
.?. nijae (… to be filled)
For by his hand, He leadeth me

(English Refrain + Swahili Refrain)

Sometimes ‘mid scenes of deepest gloom
Sometimes where Eden’s bowers bloom
By waters still, o’er troubled sea
Still ’tis His hand that leadeth me

(English Refrain + Swahili Refrain)

Ni Wewe (It’s You) Lyrics by Guardian Angel and Esther Wahome

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Uketiye kwenye kiti cha enzi ni wewe
(You are the one sitted on the Throne of Glory )
Usifiwe, wa kupewa utufu ni wewe
(Be praised, You deserve the Glory)

Wa kupewa sifa ni wewe (You deserve the praise) x2
Wa kuabudiwa ni wewe (You deserve the worship) x2
Wa kuhimidiwa ni wewe (You deserve the praise) x2
Wa kuheshimiwa ni wewe (You deserve the honor) x2

Uliye mwalimu bila shahada (The teacher without a degree)
Uponyeaye bila kusomea dawa (The healer that did not study medicine)
Pokea hii sadaka ya juu Bwana (Receive our Highest Praise Lord)
Pokea sala zetu Baba (Receive our prayers Father)
Utuondoleae lawama (The one who removes our blame)
Uliyeumba wala hukuumbwa (The Creator, not the created)
Si ni wewe? (Wasn’t it You?) x3
Ni wewe (It’s You)

(Refrain)

Pokea sifa zetu Bwana (Lord receive our praise) x2
Tunakuabudu Bwana (Lord we worship You) x2
Tunakuheshimu Bwana (Lord we honor You) x2
Wa kuabudiwa ni wewe (You deserve all the worship) x2

(Refrain)

 

Yesu Ni wangu (Jesus is Mine) Lyrics by Danny Gift ft. Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele
(Jesus is mine, He is eternal life) x2
Sema Mwokozi ni wangu mie, wa uzima wa milele
(I say the savior is mine, He is eternal life)
Yesu ni wangu ni wa uzima wa milele
(Jesus is mine, He is eternal life)
Yesu/Jehovah ni wa uzima, wa milele
(Jesus/The Lord is eternal life)
Ni wa uzima, wa milele (He is eternal life)

Niende wapi na kwako ndo kuna uzima? (Where shall I go when there is eternal life with You?)
We ndo wangu wa uzima, wa milele (You are mine forever)
Niende wapi na kwako ndo kuna uzima? (Where shall I go when there is eternal life with You?)
Mi ni wako we ni wangu wa uzima, wa milele (I am Yours, You are mine, eternally)
Nainua macho milimani msaada wangu utatoka wapi? (I lift up my eyes to the hills, where does my help come from?)
Msaada wangu utatoka kwako, Bwana (My helps comes from You Lord)

(Refrain)

Kama binadamu wangekuwa wanacontrol maisha (If human beings controlled life)
Basi tungepata taabu kibao (Then we would have suffered greatly)
Kungekuwa na duka ya kuuza hii uzima (If there was a shop selling this Life)
Pumzi moja wangekuuzia zaidi ya thao (They would sell you one breath for 1000)
Devo anakuja kusteal (The devil comes to steal), kill and destroy
But ulikuja ili tupate uzima kibao (But You came so that we may receive great life)
Mwambie ashidwe ametupa mbao (tupa mbao) (Tell him he has been defeated)
Ashindwe kabisa ajue mimi si wao (mi si wao) (Completely defeated, I am not theirs)
Jesus Christ wewe ndo kiboko yao (‘boko yao) (You are the best, Jesus Crhist)
Wengine mwisho kwangu mimi we ndi fao (Others are last to me, You are the first)

Wa milele (Forevermore)
Yesu ni wa uzima, wa milele (Jesus is mine, he  is eternal)
Yesu ni wa uzima, wa milele (Jesus is mine, He is eternal)
Jehova ndio wa uzima, wa milele (The Lord is life eternal)

We ndo njia, ukweli na uzima (You are the way, the truth and the life)
Tumaini langu ni kwako Bwana  (My hope is in You Lord) (Repeat)

Aaah, eeh x?

(Refrain)

Hadithi (Story) Lyrics by Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Hadithi, Hadithi Njoo… (Story, Story come)

Kuna bwana mmoja wa kichaa (There was once a madman)
Alipenda kuomba chakula (Who liked to beg for food)
Kwa mama fulani, mama fulani (From a certain mother, a certain mother)
Siku moja yule mama alipanga amtilie sumu (One day the mother planned to poison him)
Yule wazimu akila afe, aondoke kabisa (The mad man to die, and disappear for good)
Kule njiani alipatana na watoto wa yule mama (On his way, he met the mother’s children)
Akawagawanyia, kile chakula (He divided the food among them)

Watoto wake wakala wakafa (Those children ate and died)
Yule wazimu akabaki mzima (The mad man was left alive)
Ishara kwamba unayoyatenda (A sign that what you do)
Unajitendea mwenyewe (You do for yourself) (Repeat)

Refrain:
Ukitenda mema (When you do good)
Unajitendea mwenyewe (You do it for yourself)
Ukitenda maovu (When you do evil)
Unajitendea mwenyewe (You do it for yourself) (Repeat)

Salimia watu, pesa huisha, gari hupata puncture (Greet people, Money and cars are fleeting)
Hivi ni vitu vya dunia (This are things of the world)
Hichi kidole nacho wanyoshea watu (This finger that I point at people)
Vingine vinne ninajinyoshea mwenyewe (There are four that I point at myself)
Hichi kidole nacho wanyoshea watu (This finger that I point at people)
Vingine vinne ninajinyoshea mwenyewe (There are four that I point at myself)

Ninaozongumza nao, juu ya wenzangu (The ones talk about my fellow men)
Wanazungumza nao, juu yangu mimi (They talk to them about me) (Repeat)

Tenda mema – ondoka uende (Do good, and leave)
A’lo na chuki na wewe mpende (The one with hate, love them instead)
Kwa sababu unayoyatenda (Because what you do)
Unajitendea mwenye (You do it for yourself) (Repeat)

(Refrain)

Wakati Wa Mungu (God’s Time) Lyrics by Paul Clement and Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kwani we bratha unaombanga vipi?
(How do you pray my brother?)
Mbona ya kwangu hayasikiki?
(Why are my prayers not heard?)
Nafunga daily na bado nashindwa vipi?
(I fast daily, how is it that I am still defeated?)

Wakati wa Mungu, nikama tsunami ya maji
(God’s Time is like a Tsunami of water)
Ukuta hauwezi kuzuia – lazima utabomoka
(A wall cannot prevent it – it must crumble)
Wakati wa Mungu, nikama upepo mkali
(God’s Time is like a mighty wind)
Mlango hauwezi kuzuia – lazima utafunguka
(A door cannot prevent it – it must open)
Wakati wa Mungu, humpata kila mtu
(God’s time reaches every one)
We kuwa na subira, andika haya kwenye shajara
(You be patient, write this in your diary)
Wakati wa Mungu ukikujilia mazingira si kitu yapinge
(When God’s Time comes to you, environment is nothing – oppose it)
Wakati wa Mungu ukikujilia mwanadamu ni nani apinge?
(When God’s Time comes to you, who is human to oppose it?)

Refrain:
Usichoke ngoja (Do not tire, wait)
Ngoja (ngoja) (Wait)
Ukujilie (For it to come to you)
Wewe subiri tu (You just wait) (Repeat)

Yo Nilisoma na ma guys na washapata ma kazi
(I went to school with some guys who already have jobs)
Mwanafu anapata fursa ya kula cha mkufuu
(The student has had the opportunity to enjoy the teacher’s privilege)
Mimi bado nauliza kama nitawai pata nafuu
(I still ask if I will ever find relief)
Ama kweli talanta itafanya nile na wakuu?
(Or if my talent would make me eat with the greats?)
Wakati waa Mungu je utawai nifikia,
(Will God’s Time ever arrive for me)
Baraka zangu niweze kuzipokea?
(For me to receive all my blessings?)
Wakati wa Mungu kweli utakufikia
(When God’s time truly will arrive for you)
Baraka zako ueze kuzipokea
(For you to receive all your blessings)
Nimechoka kungoja
(I am tired of waiting)

(Refrain)

Bridge:
Shida juani natamani kivulini,
(There is hardship in the sun, I desire the shade)
Nipate amani ooh.. (To receive peace)
Jua Mungu ni mti wenye kivuli kizuri
(Know that God is a Tree with a pleasing shadow)
Ni mti wenye uzima na kweli
(He is a tree with Life and Truth)
Wakati wa Mungu hufanya njia jangwani
(God’s time makes way in the jungle)
Mito ya maji nyikani (Streams of water in the desert)
Wakati wake hauna upinzani (His Time does not have opposition)
Kumbe wakati wa Mungu (Truly God’s Time)
Huwafanya adui zangu kuwa rafiki zangu
(Turns my enemies into my friends)
Kila kitu huwa raisi hata vilivyo shindikana
(Everything becomes easy, even those that are futile)

(Refrain)

Nadeka (I Am Proud) Lyrics by Guardian Angel

1 Comment


(Sung in Swahili)

Mungu wangu anapenda (My God loves)
Maskini na tajiri ana penda penda (Both the rich and the poor he loves)
Ndio maana mi na deka (That is why I am proud)
Niko mikononi mwake (For I am in His hands)
Kila kitu Kiko better (And everything is better)

Refrain:
Ibilisi ananyeta (The devil obstructs)
Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta
(There are people who backbite when they see you blessed)
Anazidi kuleta mvua ya baraka na ma better (He continues to rain blessings and good things)
Inazidi kunyesha  (Continue to rain) (Repeat)

Aisifuye mvua imemnyea, (Whoever praises the rain has been rained on) namsifu juu amenitendea (I praise Him because He has done much for me)
Maajabu, Maajabu (Awesome things, Amazing things)
Ata wewe ukimkujia  (Even you – if you come to Him) najua atakutendea maajabu (I know He will do awesome things for you)
Maajabu, Maajabu (Awesome things, Amazing things)

Kuna wenye dhambi wengine takatifu (There are sinners and the righteous)
jua likiwaka linawawakia wote (When the sun shines, it shines on all)
wengine janja janja wengine waaminifu (Others are cunning, others faithful)
mvua ikinyesha inawanyeshea wote (When it rains, it rains on them all)
(Repeat)

(Refrain)

Mungu wangu anapenda penda penda penda (My God loves, loves, loves)
Na sa ndio maana mi na deka deka deka (That is why I am proud, proud, proud)
Mungu wangu anapenda deka penda deka (My God Loves,  proud, love, proud)
ananipenda na deka. (He loves me so I am proud)
(Repeat)

Ukimuita anacome through (He comes through when You call Him)
Ndio maana namsifu (That is why I praise Him)
Maombi anajibu (He answers prayers)

(Verse 2)

(Refrain)

%d bloggers like this: