Nimependa (I have Loved) Lyrics by Deus Derick and Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mi sijuti, mi sijuti kupata wokovu (I do not regret receiving salvation)
Ingali kijana (Though I’m still young)
Nimepata amani, iliyo ya kweli (I have received true peace)
Amani ambayo sikupata kwingine (Peace that I did not receive elsewhere)
Mungu nayejivunia, si Mungu niliyesikia (The God I brag about, is the God who heard me)
Ni Mungu ambaye nimeona akitenda (It is God that I have seen doing wonders)

Bridge:
Kwake napata raha, kila kitu nafanyiwa (In Him I have found joy, He does all for me)
Siyo ni hasara, Mungu ananipenda (It is not in vain, God loves me)
(Repeat)

Refrain:
Nimependa, penda, nimependa (I have loved, loved, I have loved)
Nimependa unanivyonitembeza (I have loved the way you have taken me) (Repeat)

Kuna changamoto, hutokea katika safari ya wokovu (There are challenges that emerge in salvation’s journey)
Ila mapito yako yanatendeka kwa wema (But your paths are done for your good)
Piga simu, pigia rafiki zako simu wote leo (Call all your friends today)
Uwambie una shida sana unahitaju support (And ask for their support)
Ukimaliza, pigia Mungu wako pia (But after you have done that, Call unto your God as well)
Na umwambie, una shida sana unahitaji support (Tell Him of your troubles, and the support you need)
Hapo ndipo utaona, nani anayekujalia, atakayekusaidia (There you will find who cares for you, who helps you)
Kwa Mungu wangu napata raha, kila kitu nafanyiwa (In God, I find joy, He does all for me)
Nina imani ya kwamba Mungu ananipenda (I have faith that God loves me)
Kwa Mungu wangu napata raha, kila kitu nafanyiwa (In God, I find joy, He does all for me)
Nina imani ya kwamba Mungu ananipenda (I have faith that God loves me)

(Refrain)

Maandiko yanasema, umkumbuke Mungu muumba wako (The scriptures say, remember God Your Creator)
Ungali kijana, bado una nguvu (In your youth, while you are still strong)
Maandiko yanasema, umkumbuke Mungu muumba wako (The scriptures say, remember God Your Creator)
Ungali kijana, bado una nguvu (In your youth, while you are still strong)
Usijidanganye, eti bado ungali kijana (Do not be deceived, that you are still young)
Unavunja mifupa mifupa, kuokoka ni uzeeni (You can enjoy risks, salvation will come in your old age)
Kwanza kufika uzeeni siku hizi ni majaliwa (For old age is by grace)
Maisha ni mafupi sana, muishie Mungu (Life is short, rely on God)
Kweli kufika uzeeni siku hizi ni majaliwa (It is true, old age is by grace)
Maisha ni mafupi sana, muishie Mungu (Life is short, put your faith in God)

(Refrain)

Pressure Lyrics by Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Pressure ya social media ni noma (Pressure on Social media is hard)
Inavunjia watu maboma (It has broken people homes)
Imekosesha wengi amani (It has taken peace from many)
Mungu naomba utuonee huruma (God I pray that You have mercy on us)

Post picha kwa nyumba ya wenyewe (Posting pictures in others’ houses)
Hapo kando ni gari la wenyewe (Next to other people’s car)
Piga caption moja “upepo Runda” (Captioning it “the breeze at Runda”)
Ili wakiona lazima watasurrender (So that when they see it, they’ll surrender)
Tukiiona tunapata pressure (When we see it we are pressured)
Tunatamani kuwa kama wewe (We desire to be like you)
Kumbe maisha yako ni ya uwongo (Not knowing that your life is lies)
Mungu naomba utuonee huruma (God I pray that You have mercy on us)

(Refrain)

Wako wengi wakitell fail it until you make (There are many who fail until they make it)
Nawe kwako unakupa stress (While to you it gives you stress)
Wewe fanya kazi you will make it (Do not stop toiling)
Skiza what the Bible says and take it (And listening and taking what the Bible says)
Social media mtu anafanya any (People lie on social media)
Hata kama ni kuchukua madeni (Even if it means going into debt)
Ili nipate likes and views jamani (So that I may get likes and views)
Mungu naomba utuonee huruma (God I pray that You have mercy on us)

Kuoshwa (Are You Washed) Hymn Lyrics Sung by Guardian Angel

1 Comment


(Sung in Swahili – A hymn)

Refrain:
Kuoshwa kwa damu (Are you washed in the blood)
Itutakasayo ya kondoo (In the soul-cleansing blood of the Lamb)
Ziwe safi nguo nyeupe mno (Are your garments spotless – white as snow?)
Umeoshwa kwa damu ya kondoo? (Are you washed in the blood of the Lamb?)

Wamwendea yesu kwa kusafiwa (Have you been to Jesus for the cleansing power?)
Na kuoshwa kwa damu ya kondoo (Are you washed in the blood of the Lamb?)
Cha neema yake umemwagiwa (Are you fully trusting in His grace this hour?)
Umeoshwa kwa damu ya kondoo (Are you washed in the blood of the Lamb?)

(Refrain)

Wamwandama daima mkombozi (Are you walking daily by the Savior’s side?)
Na kuoshwa kwa damu ya kondoo (Are you washed in the blood of the Lamb?)
Yako kwa msulubiwa makazi (Do you rest each moment in the Crucified?)
Umeoshwa kwa damu ya kondoo (Are you washed in the blood of the Lamb?)

(Refrain)

Atakapokuja bwana arusi (When the Bridegroom cometh)
Uwe safi kwa damu ya kondoo (Will you be washed in the blood of the Lamb?)
Yafae kwenda mbinguni mavazi (Will your soul be ready for the mansions bright,)
Yafuliwe kwa damu ya kondoo (And be washed in the blood of the Lamb?)

(Refrain)

Yatupwe yaliyo na takataka (Lay aside the garments that are stained with sin)
Na uoshwe kwa damu ya kondoo (And be washed in the blood of the Lamb)
Huo ni kijito chatiririka (There’s a fountain flowing for the soul unclean)
Na uoshwe kwa damu ya kondoo (Oh, be washed in the blood of the Lamb)

(Refrain)

Roho Yangu (My Soul) Hymn Lyrics Sung by Esther Musila and Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili – A Hymn)

Bwana Mungu nashangaa kabisa (O Lord my God, when I in awesome wonder)
Nikifikiri jinsi ulivyo (Consider all the worlds Thy hands have made)
Nyota, ngurumo, vitu vyote pia (I see the stars, I hear the rolling thunder)
Viumbavyo kwa uwezo wako (Thy power throughout the universe displayed)

Refrain:
Roho yangu na ikuimbie (Then sings my soul, my Savior God, to Thee)
Jinsi wewe ulivyo mkuu (How great Thou art, how great Thou art)
Roho yangu na ikuimbie (Then sings my soul, my Savior God, to Thee)
Jinsi wewe ulivyo mkuu (How great Thou art, how great Thou art)

Nikitembea pote duniani (When through the woods, and forest glades I)
Ndege huimba nawasikia (Wander and hear the birds sing sweetly in the trees)
Milima hupendeza macho sana (When I look down, from lofty mountain grandeur)
Upepo nao nafurahia (And see the brook, and feel the gentle breeze)

(Refrain)

Nikikumbuka vile wewe Mungu (And when I think, that God, His Son not sparing)
Ulivyompeleka mwanao (Sent Him to die, I scarce can take it in)
Afe azichukue dhambi zetu (That on the Cross, my burden gladly bearing)
Kuyatambua ni vigumu mno (He bled and died to take away my sin)

(Refrain)

Yesu Mwokozi atakaporudi (When Christ shall come, with shout of acclamation)
Kunichukua kwenda mbinguni  (And take me home, what joy shall fill my heart)
Nitaimba sifa zako milele (Then I shall bow, in humble adoration)
Wote wajue jinsi ulivyo (And then proclaim My God, how great Thou art!)

Kijito cha Utakaso (River of Cleansing) Lyrics Sung by Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili – A Hymn)

Kijito cha utakaso (The Cleansing River)
Ni damu ya Yesu (Is the Blood of Jesus)
Bwana anao uwezo (The Lord has the might)
Kunipa wokovu (To give me salvation) (Repeat)

Refrain:
Kijito cha utakaso (The cleansing river)
Nizame kuoshwa humo (That I may be immersed and cleansed there)
Namsifu Bwana kwa hiyo (I praise the Lord because)
Nimepata utakaso (I have received the cleansing) (Repeat)

Viumbe vipya naona (I see new creatures)
Damu ina nguvu (For the Blood is powerful)
Imeharibu uovu (It has destroyed the evil)
Ulionidhulumu (That tormented me)

(Refrain)

Ni neema ya ajabu (It is His Great Mighty)
Kupakwa na damu (To be covered by the Blood)
Na Bwana Yesu kumjua (And to know the Lord Jesus)
Yesu wa msalaba (The Jesus of the Cross)

(Refrain)

Older Entries

%d bloggers like this: