Jipende (Love Yourself) Lyrics by Dj Kezz Kenya and Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Saa zingine kama binadamu huwa tunajidharau (Sometimes as humans we despise ourselves)
Tukikumbuka udhaifu wetu (When we remember our weaknesses)
Na hali zinazo uzidi uwezo wetu (And situations that overwhelm us)
Binadamu, huwa tunajichukia sababu ya mwonekano wetu (Humans, we hate ourselves because of our views)
Tamani ungekuwa na sura kama yule flani (Desiring that we had the facial structures of someone else)
Binadamu ntunajidharau tukikumbuka matatizo yetu (Humans we despise ourselves remembering our troubles)
Unahisi ni kama muumba amekusahau (Feeling as if the Creator has forgotten you)

Refrain:
Hivyo ulivyo, Mungu anakupenda wewe (God loves you, just as you are)
Hivyo ulivyo, yeye anakuwazia mema (He intends good for you, just as you are)(Repeat)

Ukiwa na Mungu jipende, wewe jipende (When you are with God, love yourself, You love yourself)
Ukiwa na Mungu jipende (When you are with God, love yourself) (Repeat)

Jipende wewe jipende (Love yourself, you love yourself) ×3
Jipende wewe jipende (Love yourself, you love yourself) ×3

Penda sura yako, penda maisha yako (Love your appearance, love your life)
Penda mwili wako na nyumba yako (Love your body and your house)
Familia yako, jipende ulivyo (Your family, love yourself as you are) (Repeat)

Shikamana shikamana shikamana na Mungu (Cleave to God)
Usimuache, usimuache (Do not leave Him)

(Refrain)

Jipende wewe jipende (Love yourself, you love yourself) ×3
Jipende wewe jipende (Love yourself, you love yourself) ×3

Umeinuka (You are Glorified) Lyrics by Amani, Zawadi and Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nataka nikupende zaidi ya baraka zako (I want to love You more than Your blessings)
Nikupende zaidi ya miujiza yako (Love You more than Your miracles) (Repeat)

Ulinipenda kwanza mimi (You loved me)
Ukanifanya nijijue (And caused me to know myself) (Repeat)

Niende wapi, nifanye nini? (Where can I go? What can I do?)
Nitafute wapi, sitapata kama wewe Mungu wangu, Yahweh (Where can I find someone like You, my God)
Maana unatafuta watakao kuabudu kwa roho na kweli (For You look for those who worship in spirit and in truth)

Refrain:
Umeinuka, uimenuka milele (You are lifted, You are forever glorified)
Sifa nakupa, uhimidiwe milele (I give You praise, be praised forever) (Repeat)

I wanna love You more and more
I wanna praise You more and more (Repeat)

Maana wewe ndiwe Mungu mkuu (For You are a Great God)
Unastahili utukufu (Deserving of praise)
Umetuonyesha upendo kuu (You have shown us Great Love)
Kweli wewe ni mkuu (Truly You are great)

Ulinipenda kwanza mimi (You loved me)
Ukanifanya nijijue(And caused me to know myself) (Repeat)

Niende wapi, nifanye nini? (Where can I go? What can I do?)
Nitafute wapi, sitapata kama wewe Mungu wangu, Yahweh (Where can I find someone like You, my God)
Maana unatafuta watakao kuabudu kwa roho na kweli (For You look for those who worship in spirit and in truth)

(Refrain)

Elohim Lyrics by Guardian Angel

Leave a comment


(Languages: English, Kiswahili)

Refrain:
Elohim (God), lifts my life
Lifts my life, Oh my God
El olam (Everlasting God), lifts when I go out to hustle (Repeat)

My life is in your hands
I put everything into your hands
My house is in your hands
My work is in your hands (Repeat)

(Refrain)

Nyumba yangu, bariki (My house, bless it)
Kazi yangu, bariki (Bless my work)
Nikiondoka, bariki (Bless my going out)
Na nikirudi, bariki leo (Bless my coming in)
Familia yangu, bariki (Bless my family)
Rafiki zangu, bariki (Bless my friends)
Hata adui zangu, bariki (Bless even my enemies)
Bariki leo (Bless them today)

(Refrain)

My life is in your hands
I put everything into your hands
My house is in your hands
My work is in your hands (Repeat)

Nimependa (I have Loved) Lyrics by Deus Derick and Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mi sijuti, mi sijuti kupata wokovu (I do not regret receiving salvation)
Ingali kijana (Though I’m still young)
Nimepata amani, iliyo ya kweli (I have received true peace)
Amani ambayo sikupata kwingine (Peace that I did not receive elsewhere)
Mungu nayejivunia, si Mungu niliyesikia (The God I brag about, is the God who heard me)
Ni Mungu ambaye nimeona akitenda (It is God that I have seen doing wonders)

Bridge:
Kwake napata raha, kila kitu nafanyiwa (In Him I have found joy, He does all for me)
Siyo ni hasara, Mungu ananipenda (It is not in vain, God loves me)
(Repeat)

Refrain:
Nimependa, penda, nimependa (I have loved, loved, I have loved)
Nimependa unanivyonitembeza (I have loved the way you have taken me) (Repeat)

Kuna changamoto, hutokea katika safari ya wokovu (There are challenges that emerge in salvation’s journey)
Ila mapito yako yanatendeka kwa wema (But your paths are done for your good)
Piga simu, pigia rafiki zako simu wote leo (Call all your friends today)
Uwambie una shida sana unahitaju support (And ask for their support)
Ukimaliza, pigia Mungu wako pia (But after you have done that, Call unto your God as well)
Na umwambie, una shida sana unahitaji support (Tell Him of your troubles, and the support you need)
Hapo ndipo utaona, nani anayekujalia, atakayekusaidia (There you will find who cares for you, who helps you)
Kwa Mungu wangu napata raha, kila kitu nafanyiwa (In God, I find joy, He does all for me)
Nina imani ya kwamba Mungu ananipenda (I have faith that God loves me)
Kwa Mungu wangu napata raha, kila kitu nafanyiwa (In God, I find joy, He does all for me)
Nina imani ya kwamba Mungu ananipenda (I have faith that God loves me)

(Refrain)

Maandiko yanasema, umkumbuke Mungu muumba wako (The scriptures say, remember God Your Creator)
Ungali kijana, bado una nguvu (In your youth, while you are still strong)
Maandiko yanasema, umkumbuke Mungu muumba wako (The scriptures say, remember God Your Creator)
Ungali kijana, bado una nguvu (In your youth, while you are still strong)
Usijidanganye, eti bado ungali kijana (Do not be deceived, that you are still young)
Unavunja mifupa mifupa, kuokoka ni uzeeni (You can enjoy risks, salvation will come in your old age)
Kwanza kufika uzeeni siku hizi ni majaliwa (For old age is by grace)
Maisha ni mafupi sana, muishie Mungu (Life is short, rely on God)
Kweli kufika uzeeni siku hizi ni majaliwa (It is true, old age is by grace)
Maisha ni mafupi sana, muishie Mungu (Life is short, put your faith in God)

(Refrain)

Pressure Lyrics by Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Pressure ya social media ni noma (Pressure on Social media is hard)
Inavunjia watu maboma (It has broken people homes)
Imekosesha wengi amani (It has taken peace from many)
Mungu naomba utuonee huruma (God I pray that You have mercy on us)

Post picha kwa nyumba ya wenyewe (Posting pictures in others’ houses)
Hapo kando ni gari la wenyewe (Next to other people’s car)
Piga caption moja “upepo Runda” (Captioning it “the breeze at Runda”)
Ili wakiona lazima watasurrender (So that when they see it, they’ll surrender)
Tukiiona tunapata pressure (When we see it we are pressured)
Tunatamani kuwa kama wewe (We desire to be like you)
Kumbe maisha yako ni ya uwongo (Not knowing that your life is lies)
Mungu naomba utuonee huruma (God I pray that You have mercy on us)

(Refrain)

Wako wengi wakitell fail it until you make (There are many who fail until they make it)
Nawe kwako unakupa stress (While to you it gives you stress)
Wewe fanya kazi you will make it (Do not stop toiling)
Skiza what the Bible says and take it (And listening and taking what the Bible says)
Social media mtu anafanya any (People lie on social media)
Hata kama ni kuchukua madeni (Even if it means going into debt)
Ili nipate likes and views jamani (So that I may get likes and views)
Mungu naomba utuonee huruma (God I pray that You have mercy on us)

%d bloggers like this: