(Sung is Swahili)

Wewe ndiwe Mungu (You are God)
Wastahili utukufu (You deserve the praise)
Umefanya mengi ya ajabu (For You have done amazing things)
We ni mfalme (You are the King)

Refrain:
Hakuna gumu kwako, Yesu (Nothing is impossible to You, Jesus)
Hakuna gumu kwako (Nothing is impossible to You)
Hakuna gumu kwako Yesu (Nothing is impossible to You, Jesus)
Hakuna gumu kwako (Nothing is impossible to You)

Ulitembea juu ya maji, Yesu (Nothing is impossible to You, Jesus)
Hakuna gumu kwako (Nothing is impossible to You)
Wafanya njia pasipo na njia (You make a way where there is no way)
Hakuna gumu kwako (Nothing is impossible to You)

Na wagonjwa wanapona, Yesu (You heal the sick, Jesus)
Hakuna gumu kwako (Nothing is impossible to You)
Hakuna gumu kwako Yesu (Nothing is impossible to You, Jesus)
Hakuna gumu kwako (Nothing is impossible to You)

(Refrain)

Kuta za gereza zatingizika (The prison walls are shaken)
Minyororo yakatika (The chains are broken)
Wafungwa wafunguliwa, Yesu (The prisoners are released, Jesus)
Hakuna gumu kwako (Nothing is impossible to You)

(Refrain)

Mashtaka yetu yamefutwa (The accusation)
Vita vyetu ni juu ya Bwana (Our battles belong to the Lord)
Falme zitainuka, falme zitaanguka (Kingdoms will rise and fall)
Bali ufalme wako wadumu (But Your Kingdom is everlasting)

Falme zitainuka, falme zitaanguka (Kingdoms will rise and fall)
Bali ufalme wako wadumu (But Your Kingdom is everlasting)

(Refrain)

Milima yayeyuka kama nta ,mbele zako (Mountains melt like wax before You)
Wanguruma kama rad,i wewe Mungu mwenye nguvu (You roar like thunder, You are a mighty God)
Uliumba pasipo wewe kuumbwa (You created but not were not created)
Wewe ni Mfalme (You are King) (Repeat)

Advertisement