Hlengiwe (Redeemed) Lyrics sung by Cassper Nyovest Ft. Zola 7

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Hlengiwe – o, yek intokozo (Redeemed, so happy [in Jesus])
Ulimi lungephimisele (No language can explain it)
Lokh’ engikuzway’ enhliz’weni (He continues to dwell in my heart)
Kumnandi, kumnandi, ingcwele (I know the light of His presence)

Refrain:
Hlengiwe, hlengiwe (Redeemed, Redeemed)
Hlengiwe ngegazi leMvana (Redeemed by the blood of the Lamb)
Hlengiwe, hlengiwe (Redeemed, Redeemed)
Sengenziwe ngaba-ngumntwana (His child and forever I am) (Repeat)

Hlengiwe – o, yek intokozo (Redeemed, so happy [in Jesus])
Ulimi lungephimisele (No language can explain it)
Lokh’ engikuzway’ enhliz’weni (He continues to dwell in my heart)
Kumnandi, kumnandi, ingcwele (I know the light of His presence)

(Refrain)

After Today Lyrics by Hlengiwe Mhlaba Ft. Dumi Mkokstad

24 Comments


Languages: Zulu, English (English verses are translations of the Zulu verses)

Ngizwil’isandla saKhe singithinta,
Ngizw’izwi lakhe likhuluma
Sengiyakholwa, futhi ngiyazi
Impilo yam’ayisoze ifane (Repeat)

I felt His Hands upon me
I heard His Word speak to me
Now I believe and I declare
My life will never be the same again (Repeat)

Now I believe and I declare
My life will never be the same again (Repeat)

Sengiyakholwa, futhi ngiyazi
Impilo yami ayisoz’ifane (Repeat)

After today, My life will never
Will never be, the same again (Repeat)

%d bloggers like this: