Way Maker Swahili Medley Covers by Angel Magoti

1 Comment


(Languages: English, Swahili)

Kuliko Jana Cover
Bwana ni mwokozi wangu (The Lord is my Savior)
Tena ni kiongozi wangu (He is also my Shepherd)
Ananipenda leo, kuliko jana (He loves me today, even more than yesterday)
Baraka zake hazikwishi (His blessings are unending)
Si kama binadamu, habadiliki (He is not like a man to change)
Ananipenda, leo kuliko jana (He loves me today, more than yesterday)

Way maker Cover
You are here, moving in our midst
I worship you, I worship You
Uko hapa, umetuzingiria — Repeated in Swahili
Nakuabudu, nakuabudu

Refrain:
Mtengeneza njia (Way Maker)
Mfanya miujiza (Miracle worker)
Mtunza ahadi (Promise keeper)
Mwanga kwenye giza (Light in the darkness)
Ndivyo ulivyo (That is who You Are) (Repeat)

You are here, touching every heart
I worship You, I worship You
Uko hapa, waponya wenye shida — Repeated in Swahili
Nakuabudu, nakuabudu

Excess Love Cover
Jesus You love me too much oh
Jesus You love me too much oh
Jesus You love me too much oh
You love is kind, Your love is Strong
Nakusifu, nakuabudu (I praise You, I worship You)
Natukuza Jina lako (I glorify Your Name)

(Refrain)

In Your name we overcome
In Your Name there’s victory
Jina lako lina nguvu nyingi (Your Name is Powerful)

The Name of Jesus, Higher than other names
King of all kings, no other name like His
Jina la Yesu, kubwa kuliko yote (The Name of Jesus, Higher than other names)
Mwanzo na mwisho, hakuna kama yeye (The beginning and the end, there is none like Him)
Hakuna kama yeye (There’s none like Him)

Mighty Man of War / My Beautifier Covers
Mighty man of war, Lion Judah
We bow down and worship You
My beautifier, You’ve taken away my shame
You’ve taken away my pain
You’ve made me just like You

The Name of Jesus Cover
I call Your Name, Jesus
Call His Name, Jesus
The Healing Name, Jesus
Oh, Jesus
Anaitwa nani? Yesu (What is His Name? Jesus)
Mfalme wa wafalme, Yesu (King of kings, Jesus)
Mwanzo tena mwshisho, Yesu (The beginning and the end, Jesus)
Mponyaji, Oh Yesu (Healer, Oh Jesus)

Your Name is so Powerful, Jesus
The healing Name, Jesus
The mighty Name, Jesus
Call His Name, Jesus
In every situation, Jesus
It doesn’t matter what You’re passing through. Jesus
Call His Name, Jesus
Oh Jesus

Kuliko Jana (More Than Yesterday) Lyrics by Sauti Sol

16 Comments(Sung in Swahili)

Bwana ni mwokozi wangu (The Lord is my savior)
Tena ni kiongozi wangu (And He is my Leader)
Ananipenda leo kuliko jana (He loves me today even more than yesterday)
Baraka zake hazikwishi (His Blessings are unending)
Si kama binadamu habadiliki (He is not like man, to change)
Ananipenda Leo kuliko jana (He loves me today, more than yesterday)

Refrain:
Kuliko jana, kuliko jana (More than yesterday )
Yesu unipende leo, kuliko jana (Jesus love me today, more than yesterday)
Kuliko jana, kuliko jana (More than yesterday )
Yesu unipende leo, kuliko jana (Jesus love me today, more than yesterday)

Si nakuomba Mungu uwasamehe (Forgive them, God I pray)
Wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingalinisema (If they knew how You loved me they’d be quiet)
Na maadui wangu, ninawaombea (To my opposers I pray )
Maisha marefu wazidi kukuona ukinibariki (For long life that they may see Your blessing to me)

Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana (Human beings are shocking)
Walimkana Yesu mara tatu kabla jogoo kuwika (They denied Jesus three times before the rooster crowed)
Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana (Humans are shocking)
Walimsulubisha Yesu masiya bila kusita (They crucified Jesus savior with no hesitations)

(Refrain)

Bridge:
Wewe ndo nategemea (It is You I rely upon )
Kufa kuponea baba nakutegemea (Life or death Father I rely upon you)
Chochote ‘kitanikatsia (Nothing will prevent me)
Kuingia mbinguni hutan’ondolea (From entering heaven )

(Refrain)

(Bridge)

(Refrain)

%d bloggers like this: