Adonai Lyrics by Marion Shako

1 Comment


(Sung in Swahili)

Nakupamba na sifa zangu, Wewe kwangu Ebeneza (x3)
(I adore you with my praises, you are Ebenezer to me)

Verse:
Nakuinua, wastahili, wapendeza, Mungu wangu
(I lift you, you deserve, my God you are lovely)
Jina lako, takatifu, wewe kwangu… Oh
(Your name, is holy, to me… Oh)

Refrain:
Nakwita Adonai; Ewe U Bwana wangu
(I call you Adonai: You are my Lord)
Nakwita Jehova Nissi; bendera yangu – vita ni vyako
(I call  you Jehovah Nissi: My banner – the fight is yours)
Nakuita Jireh; [..?], hakuna chochote
(I call you Jireh: [..?], There’s nothing too hard for you)
Jehovah Shammah; pamoja nami
(Jehovah Shammah; you are with me)

(Verse) + (Refrain) + (Verse) + (Refrain)

Ushindi (Victory) by Marion Shako

Leave a comment(Sung in Swahili)

Verse 1:
Majeshi Yalinizingira, adui walinitisha (Armies surrounded me, enemies frightened me)
Lakini ikakupendeza, Kunipigania (But you saw it fit, to fight for me)
(Repeat)

Chorus:
Umenifuta machozi, Umeondoa kilio (You have wiped my tears, you have removed my cry)
Umenipa Ushindi, Ahsante Mungu Wangu You have given me victory, thank you my God)
(Repeat)

Verse 2:
Sijivunii ushindi, najivunia msalaba (I dont boast of my success, I boast of the cross)
Ya kwamba kwake Yesu, naweza Kuyatenda Yote (That in Jesus, I can do all things)
(repeat)

(Chorus)

Verse 3:
Sio kwa nguvu zangu, sio kwa uwezo wangu (Its not by my strength, not by my might)
Wala sio kwa majeshi,Ni kwa Roho wako (Its not for the armies, but your spirit)
(repeat)

(Chorus)

Jina La Yesu (The Name of Jesus) by Marion Shako

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nalijua jina moja, jina lenye thamani (I know one name, one precious name)
Nalijua jina moja, jina lenye thamani (I know one name, one precious name)
Nalijua jina moja, jina lenye thamani (I know one name, one precious name)
Nalijua jina moja, jina lenye thamani (I know one name, one precious name)

Chorus:
Naliita jina la Yesu,yawe ngome imara (I call upon the name of Jesus, to be my solid rock)
Mwenye haki hukimbilia,Naye akawa salama (The righteous run to him, and they are safe)
Naliita jina la Yesu,yawe ngome imara (I call upon the name of Jesus, to be my solid rock)
Mwenye haki hukimbilia,Naye akawa salama (The righteous run to him, and they are safe)

Najua utamu wa hili jina,Nilimwita akaniokoa (I know how sweet the name is, I called and he saved me)
Najua utamu wa hili jina,Nilimwita akaniokoa (I know how sweet the name is, I called and he saved me)
Najua utamu wa hili jina,Nilimwita akaniokoa(I know how sweet the name is, I called and he saved me)
Najua utamu wa hili jina,Nilimwita akaniokoa(I know how sweet the name is, I called and he saved me)

(Chorus)

Wanyonge waliita, wenye haki waliinua (The weak called to him, the righteous lifted it in praise)
Jina hili ni ngome imara, kwa yule anayeliita (This name is a solid rock, to whoever calls to it)
Wanyonge waliita, wenye haki waliinua (The weak called to him, the righteous lifted it in praise)
Jina hili ni ngome imara, kwa yule anayeliita (This name is a solid rock, to whoever calls to it)

(Chorus)

Umeniandalia Meza lyrics by Marion Shako

1 Comment(The Shepherd’s Psalm – Psalm 23)

Bwana mchungaji wangu, sitapungukiwa
katika malisho ya majani, mabichi hunilaza
Kwa maji matulivu, yeye huniongoza
Kwa uvuli wa mauti, sitaogopa kamwe

Chorus:
Umeniandalia, meza mbele yangu
Machoni pa watesi wangu, Bwana huniongoza
Huisha nafsi yangu, katika njia za haki
Kwa ajili ya jina lako, wewe upo nami

Nimekukimbilia, Baba Mungu wangu
Nisiaibike, mbele za watesi wangu
Wewe upo nami, gongo na fimbo yako
vyanifariji Baba, Sitaogopa kamwe

(Chorus)

Umenipaka mafuta, kichwani mwangu
Kikombe kinafurika, machoni pa watesi wangu
Wema nazo fadhili, zitanifuata
Siku zote za maisha yangu, nyumbani mwako milele

Mateso (Trials) by Marion Shako

Leave a comment


Jina la yesu ngome imara,Mwenye haki hukimbilia kawa salama
The name of Jesus a solid rock, the righteous run to it and they are safe
Macho ya bwana humwelekea, Mwenye haki kilio chake hukisikia
The eyes of the Lord will look to him, he will hear the cry of the righteous

Chorus:
Mateso ya mwenye haki nayo ni mengi,Lakini Bwana humuokoa nayo yote
The troubles of a righteous person are many, but the Lord will save him from all
kama si wewe, kama si wewe Yesu, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
If it was not for you, if it was not for you Jesus, you have preserved me to praise you

Bwana U karibu na mwenye haki, waliopondeka roho yeye huwahifadhi
Lord you are close to the righteous, You preserve the weak in spirit
Humuifadhi mifupa yake, hukumbuka nafsi za watumishi wake
You preserve his bones, you remember your servants

(Chorus)

Wewe ni Mungu, wewe ni baba, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
You are my God, you are my father, you have preserved me to worship you
Wewe ni ngome ya maisha yangu, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
You are my life’s stronghold, you have preserved me to praise you
Sifa zako zi kinywani mwangu, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
Your praises are on my lips, you have preserved me to worship you
Hafananishwi, hafananishwi Yesu, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze
He is not to be compared, Jesus cannot be compared, you have preserved me to worship you

(Chorus)

Older Entries

%d bloggers like this: