Uthando LukaBaba (My Father’s Love) Lyrics by Papane

5 Comments


(Sung in Zulu – A Hymn)

Uthando lukaBaba (My Father’s Love)
Lunje ngolwandle bo (Is like the ocean)
Lubanzi lujulile (It’s deep and wide)

Lwafikelela kimi (I felt it even)
Ngisezonweni zam (In my sins)
Alwaze lwangedlula (It did not pass me by)
Lwangisindisa nam (But it rescued me)

Refrain:
O Baba ngiyabonga (Oh Father I thank you)
Nangentliziyo yami (With all my heart)
Sengiyavuma ngithi (I confess and say)
Ungumsindisi wami (That you’re my Savior) x3

Ngizokwethemba njalo (I will always trust you)
Ngise semhlabeni (As I walk on earth)
Ngizokukhonza futhi (I will serve you and)
Ngothando entlizweni (love you and serve you)

(Refrain) + (Verse 3) + (Refrain) + (Verse 3) + (Refrain)

Advertisement

Ndohamba (I’ll Walk) Lyrics by Papane

6 Comments


(Sung in Xhosa)

Uzugcin’impilo yam’(You preserve my health)
Phind’uzugcin’ubomi bam’ (You protect my life)
Wena kampil’ yempilo yam’ (You are my breath of life)
Uzugcin’ubomi bam’ (You are my hiding place)

Refrain:
Mina ndohamba ndijonge kuwe (I’ll I will walk looking up to you)
Ngamaxesha onke (All the time)

%d bloggers like this: