Ni Yesu (It is Jesus) Lyrics by Patrick Kubuya

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Furaha, tunaimba siku ya leo (It is Joy, we are singing today)
Tumepewa, ushindi (For we have been given victory)
Nguvu zetu si za damu wala nyama (Our strength is not of flesh and blood)
Tumepewa na Roho (We have been given by the Holy Spirit) (Repeat)

Kweli Bwana ni upande wetu (Truly, God is on our side)
Hatuna haja ya kuogopa kitu chote (We do not have to fear anything)
Hata shida ziinuke tele (Even if struggles rise on every side)
Hatuna haja ya kuogopa kitu chote (We do not have to fear anything)) (Repeat)

(From the Top)

Tuna yule aliye shinda giza, na uwezo wake
(We have the one who defeated the darkness with His might)
Kwa upande wetu, tuna nguvu juu ya mambo yote
(He’s on our side: we have victory over all)(Repeat)(Repeat)

Anyetutunza, anashughulika nasi (He cares for us, and struggles for us)
Anatupa nguvu, pia anakesha kwetu ()
(Repeat)

Anayechanganya adui zetu (The one who confuses our enemies)
Ni Yesu (It is Jesus)

Repeat: Ni Yesu (Is Jesus)
Anayetupenda (The one who loves us)
Anatetujali (The one who cares for us)
Anayetutunza (The one who cares for us)
Anatupa nguvu (He gives us strength)
Ni nani yule? (Who is He?)
Mfariji wetu (Our comfort)
Kimbilio letu (Our refuge)
Tegemeo letu (The one we depend on)

Moyo Wangu (My Heart) Lyrics by Patrick Kubuya

14 Comments


(Sung in Swahili)

Moyo wangu, usilie tena (My heart, do not cry no more)
Moyo wangu, usibabaike (My heart, do not worry)
Unaye Mungu, mkuu sana (For you have a Mighty God)
Unaye Mungu, muweza wa yote (You have an Omnipotent God)

Refrain:
Aliingia moyoni mwangu (He came into my heart)
Kanipa kutulia (And gave me peace)
Kaniambia “ewe mwanangu (He told me “My child)
Usilie lie tena (do not cry any more)
Ninajua shida zako (For I know your troubles)
Mimi nitazitatua” (and I will solve them”)
Bila Yesu, mimi ni mtu bure (Without Jesus, I am nothing)
Bila Yesu, mimi ni mtu bure (Without Jesus, I am nothing)

Kati giza, Yesu ni mwanga (In darkness, Jesus is the Light)
Kati huzuni, Yesu ni mfariji (In sadness, Jesus is the Comforter)
Kati vita, Yesu mwamba (In battle, Jesus is the Refuge)
Katika njaa, Yesu ndiye mkate (In famine, Jesus is the Bread of life)
Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha (Jesus is the Refuge, he has never left me)
Yesu mwamba wangu, mahali pa kujificha (Jesus is my Rock, my hiding place)
Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha (He is the Refuge, he has never left me)
Yesu mwamba wangu, mahali pa kujificha (Jesus is my Rock, my hiding place)
Anajua shida zangu, Yeye atazitatua (He knows my troubles, he will solve them)
Bila Yesu, mimi ni mtu bure (For without Jesus, I am nothing)
Bila Yesu, mimi ni mtu bure (Without Jesus, I am nothing)

(Refrain)

Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu (I have placed my hope in Christ)
Sijui bila wewe Bwana wangu(Without You my Lord)
Ningekuwa wapi (Where would I be?)
Eh Yahweh, we ni yote kwangu (Oh Lord, You are everything to me)x?

Eh Yahweh, we ni yote kwangu (Oh Lord, You are everything to me)
Eh Yahweh, ningekuwa wapi? (Oh Lord, where would I be?)
Eh Yahweh, we ni yote kwangu (Oh Lord, You are everything to me)
Eh Yahweh, ningekuwa wapi? (Oh Lord, where would I be?)  (Repeat)

%d bloggers like this: