Siogopi (I’m Not Afraid) Lyrics by Paul Clement

1 Comment


(Sung in Swahili)

Siogopi kuchelewa (I’m not afraid of being late)
Sababu Mungu wangu hachelewi, wala hawai
(Because God does not delay, nor does he ever)
Siogopi mateso yangu (I’m not afraid of my tribulations)
Sababu ye ananipeleka, kwenye ukuu wangu
(For He is taking me to my greatness)
Siogopi kudharauliwa (I’m not afraid of being despised)
Maana ndiko kunakonipa heshima yangu
(Because there is where I receive my honor)
Siogopi adui zangu (I’m not afraid of my enemies)
Maana najua ni adui wa Mungu wangu
(For I know that they are the enemies of my God)
Siogopi hivi vita vyangu (I’m not afraid of my battles)
Maana ndivyo vinaivyonipa ushindi wangu
(For they are they that will bring me my victory)

Refrain:
Siogopi, Siogopi! (I’m not afraid)
Siogopi, Siogopi! (I’m not afraid)
I’m not afraid, I’m not afraid!
I’m not afraid, I’m not afraid! (Repeat)

Nimepewa mamlaka (I have been given authority)
Siogopi nge na nyoka (I’m not afraid of the scorpion or the snake)
N’tawakanyaka vichwa vyao (I shall crush their heads)
Haitanidhuru sumu zao, yaani maneno yao (Their poison will not harm me, meaning their words)
Siogopi kutembea kwenye giza (I’m not afraid of walking in the darkness)
Maana mi ni nuru ninaangaza (For I am the light that lights the way)
Siogopi kusimama juu ya mlima (I’m not afraid if standing on the hill)
Maana najua siwezi sitirika (For I know I shall not be hidden)
Siogopi moto, moto sababu (I am not afraid of the fiery fire, because)
Sababu, lazima nipite mimi dhahabu (I have to pass through to be refined as gold)
Ili nisimame, niwe imara, niwe kinara (So that I can stand, firmly, to be a rock)
Siogopi moto, moto sababu (I’m not afraid of the fiery fire, because)
Sababu, lazima nipite mimi dhahabu  (I have to pass through to be refined as gold)
Niwe hodari, niwe jasiri, niwe kamili! (To be strong, to be brave, to be complete!)

(Refrain)

Siogopi, Mungu uko na mimi (I’m not afraid, for God you are with me)
Mungu uko na mimi, Mungu uko na mimi
(God You are with me, You are with me God)
Siogopi, Baba uko na mimi (I’m not afraid, Father You are with me)
Baba uko na mimi, Baba uko na mimi
(Father You are with me, You are with me Father)
Uko na mimi, uko na mimi
(You are with me, You are with me)

Yuko Mungu (There is God) Lyrics by Alice Kimanzi ft Paul Clement

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Spoken:
Mungu anaweza kufanya njia jangwani (God can make a way in the jungle)
Na mito ya maji nyikani (And rivers in the desert)
Kama alifanya masika na kiangazi (Like he created Spring and Summer)
Anaweza kubadili majira, pia na wakati (He can change seasons and time)

Giza, totoro yanizingira (Deep darkness surrounds me)
Miale haijanifikia (The rays (of sunshine) does not reach me)
Ilhali kumekucha, pambazuka (Even though it is dawn, there is light)
Imani, yashuka yadidimia (My faith drops and weakens)
Amani nayo yafifia (And peace flees from me)
Eloi, Lamasabaktani (Elo, Lamasabakhtani?)

Refrain:
Yuko Mungu, anayeweza (There is God who is able)
Yuko Mungu, anayetenda (There is God able to do)
Mwamini Yeye! (Trust in Him!)
Mwamini Yeye, utoaibika (Trust in Him, you will not be ashamed)

Giza likiwa ni nzito (When darkness is heavy)
Bwana atawasha taa (The Lord will shine a light)
Sababu Mungu mwenye Amandla (Because God is the one with the Strength)
Atarejesha amani, (He will restore your peace)
Atarejesha furaha (He shall restore your joy)
Ulivyovipoteza kwa muda mrefu (The one you’ve lost for a long time)
Atarejesha Amandla (The Powerful one will return it)

(Refrain)

Repeat: Mungu pekee Ndiye awezaye (Only God is able)
Pale ninaposhindwa, nani wa kuniwezesha? (When I am unable, who grants me strength?)
Nikiwa vitani, nani wa kunishindia? (When I’m in battle, who is my champion?)
Napokuwa mdhaifu, nani wa kunipa nguvu? (When I am weak, who gives me strength?)
Ninapotia shaka nani wa kuniongoza (When I am doubtful, who leads me?)

Yuko Mungu, Mungu Yupo (There is God, God is there)
Oh…

(Refrain)

Atainyosha Njia Yako (He Shall Straighten Your Path) Lyrics by Paul Clement ft. Calvin John

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Atainyosha njia yako (He shall straighten your path)
Atainyosha njia yako (He shall straighten your path)
Ina mabonde mengi (It truly has many valleys)
Ina vikwazo vingi (It has many obstacles)
Atainyosha njia yako (He shall straighten your path) (Repeat)

Bridge:
Njia yako ina mabonde (Your paths has many valleys)
Mapito nayo mengi, ila usiogope (Many obstacles, but do not fear) (Repeat)

Usiogope, usiogope (Do not be afraid, do not fear)
Mungu anainyosha njia yako (God will straighten your path)

(Bridge + Refrain)

Hata Hili Litapita (This Too Shall Pass) Lyrics by Dr Ipyana Ft. Paul Clement

Leave a comment(Sung in Swahili)

Nitayainua macho yangu nitazame, milima
(I will lift up my hills to the mountains)
Msaada wangu utatoka wapi?
(Where my does my help come from?)
Msaada wangu ni katika wewe (My help is in You)
Usiyeacha nipotee (Who will not let me go astray)
Chini ya msalaba wako (Beneath Your Cross) (Repeat)

Refrain:
Hata hili litapita (This too shall pass)
Kama yale yalivyopita (As the other ones passed)
Chini ya msalaba wako (Beneath Your Cross) (Repeat)

Chini ya uvuli wako najisitiri (I hide myself under your shadow)
Mbali nazo shida za maisha (Far away from life’s troubles)
Nifunike na Pendo Lako (Cover me with Your Love)
Chini ya msalaba wako (Beneath Your Cross) (Repeat)

(Refrain)

Mwaminifu (Faithful) Lyrics by Paul Clement

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Una wasiwasi, hofu na mashaka (You are anxious, fearful and doubful)
Unahisi moyoni kama Mungu kakuacha (You feel as if God has abandoned you)
Mara unaona hausongei, wala huendelei (You see that you are not advancing)
Uko pale pale kila siku (But remain in place every day)
Uko vile vile (You are how you were) (Repeat)

Mungu aliyeanzisha safari tena ataimaliza (The God who started your journey will complete it)
Na ahadi zote alizosema yeye atazitimiza (He will fulfill all the promises that He made)
Mara alikujua kabla haujajijua, kabla hujazaliwa (For He knew You before You knew yourself, before you were born)

Mungu hawezi kukuacha njiani (God will not abandon you on the way)
Safari yako alianzisha mwenyewe (He is the one who started You on your journey)
Asingetaka angekuacha mwanzoni (If He didn’t want, He would’ve abandoned you at the beginning)
Unakokwenda yeye anajua (He knows where you are headed) (Repeat)

Ulikotoka unakokwenda (Anaijua) (Where you are from, where you are headed (he knows))
Anajua, Anajua (He knows, he knows)
Atainyosha njia yako (He will straighten your paths)
Haina mabonde (kweli), Haina vikwazo (dhiki) (So that it would not have hills, barriers and tribulations)
Atainyosha njia yako (He shall straighten your paths)

Older Entries

%d bloggers like this: