Atainyosha Njia Yako (He Shall Straighten Your Path) Lyrics by Paul Clement ft. Calvin John

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Atainyosha njia yako (He shall straighten your path)
Atainyosha njia yako (He shall straighten your path)
Ina mabonde mengi (It truly has many valleys)
Ina vikwazo vingi (It has many obstacles)
Atainyosha njia yako (He shall straighten your path) (Repeat)

Bridge:
Njia yako ina mabonde (Your paths has many valleys)
Mapito nayo mengi, ila usiogope (Many obstacles, but do not fear) (Repeat)

Usiogope, usiogope (Do not be afraid, do not fear)
Mungu anainyosha njia yako (God will straighten your path)

(Bridge + Refrain)

Hata Hili Litapita (This Too Shall Pass) Lyrics by Dr Ipyana Ft. Paul Clement

Leave a comment(Sung in Swahili)

Nitayainua macho yangu nitazame, milima
(I will lift up my hills to the mountains)
Msaada wangu utatoka wapi?
(Where my does my help come from?)
Msaada wangu ni katika wewe (My help is in You)
Usiyeacha nipotee (Who will not let me go astray)
Chini ya msalaba wako (Beneath Your Cross) (Repeat)

Refrain:
Hata hili litapita (This too shall pass)
Kama yale yalivyopita (As the other ones passed)
Chini ya msalaba wako (Beneath Your Cross) (Repeat)

Chini ya uvuli wako najisitiri (I hide myself under your shadow)
Mbali nazo shida za maisha (Far away from life’s troubles)
Nifunike na Pendo Lako (Cover me with Your Love)
Chini ya msalaba wako (Beneath Your Cross) (Repeat)

(Refrain)

Mwaminifu (Faithful) Lyrics by Paul Clement

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Una wasiwasi, hofu na mashaka (You are anxious, fearful and doubful)
Unahisi moyoni kama Mungu kakuacha (You feel as if God has abandoned you)
Mara unaona hausongei, wala huendelei (You see that you are not advancing)
Uko pale pale kila siku (But remain in place every day)
Uko vile vile (You are how you were) (Repeat)

Mungu aliyeanzisha safari tena ataimaliza (The God who started your journey will complete it)
Na ahadi zote alizosema yeye atazitimiza (He will fulfill all the promises that He made)
Mara alikujua kabla haujajijua, kabla hujazaliwa (For He knew You before You knew yourself, before you were born)

Mungu hawezi kukuacha njiani (God will not abandon you on the way)
Safari yako alianzisha mwenyewe (He is the one who started You on your journey)
Asingetaka angekuacha mwanzoni (If He didn’t want, He would’ve abandoned you at the beginning)
Unakokwenda yeye anajua (He knows where you are headed) (Repeat)

Ulikotoka unakokwenda (Anaijua) (Where you are from, where you are headed (he knows))
Anajua, Anajua (He knows, he knows)
Atainyosha njia yako (He will straighten your paths)
Haina mabonde (kweli), Haina vikwazo (dhiki) (So that it would not have hills, barriers and tribulations)
Atainyosha njia yako (He shall straighten your paths)

Umenifanya Ibada (You Have Made Me a Worshiper) Lyrics by Glorious Worship Team

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Umenifanya ibada, nikuabudu (You have made me a worshpper, to worship You)
Umenipa kutumika, chini ya pendo lako (You granted me to serve, under You Love) (Repeat)

Refrain:
Umenifanya ibada, nikuabudu (You’ve made me a worshiper that I may worship You)
Umenipa kutumika, chini ya pendo lako (You’ve granted me serve under You Love)
Mamlaka na nguvu ninazo (I have  been granted authority and power)
Kufanya lolote utakalo (To do all You desire)
Mamlaka na nguvu ninazo (I have been granted authority and power)
Maana wewe upo ndani yangu (For Your are in me)
Maana wewe upo ndani yangu (For You are in me) (Repeat)

Umeniweka sirini mwako Bwana (You have kept me in Your Confidence )
Nikujue zaidi ya fahamu zangu (For me to know You beyond my understanding) (Repeat)

Mamlaka na nguvu ninazo (I have  been granted authority and power)
Kufanya lolote utakalo (To do all You desire)
Maana wewe upo ndani yangu (For Your are in me)
Maana wewe upo ndani yangu (For You are in me)

(Refrain)

Nasema ndio (ndio) (I say Yes (yes) ) x2
Nasema ndio nimekubali kuwa wako (I say Yes, I have accepted to be Yours)
Ndio Bwana, Bwana (Yes Lord, Lord) x4
Asante Yesu kwa wema wako (Thank You Jesus for Your Goodness)
Nimekubali kuwa wako Bwana, nasema ndio (I have agreed to be Yours Lord, I say yes)
Unitumie, nasema ndio (Use me, I say Yes)
Ninasema ndio (I say Yes)

Repeat: Ninasema ndio (I say yes)
Maana umenifanya ibada ya sifa Bwana (For You’ve made me a worshiper Lord)
Maana nimekubali kuwa wako Milele (For You have accepted me to be Yours forever)
Nakubali kuwa wako Jehova (I accept to be Yours, Lord)
Unijaze, unitumie (Fill me, and use me)
Ndio Bwana, Bwana (Yes Lord, Lord) x?

Mungu Halisi (True God) Lyrics by Paul Clement

1 Comment


(Sung in Swahili)

Ajabu imo ndani yako (Wonderful things are to be found in You)
Matendo yako bahati (Your works are not due to luck)
Ni kamili, si hadithi (They are perfect, not tales)
Ukitenda umetenda Bwana (Lord, If You do You’ve done) (Repeat)

Matendo yako (The work of Your hands)
Yanatisha kama nini (Are terrifying)
Matendo yako (Your works)
Yanatetemesha (Cause trembling)

(From the top)

Bwana wewe si hadithi (Father You are not fiction)
Wewe si simulizi (You are not a story)
Bwana wewe ni kweli (Lord You are real)
U hai, u milele (You are alive, You are forever)
We si story za kale (You are not a tale of the past)
Za mababu wa kale (Stories from our forefathers)
Bwana wewe ni kweli (Lord You are truth)
U hai, u milele (You live, You are forever)

Bwana wewe ndiwe Mungu (Lord, You are God)
Huhitaji matangazo wakujue (You do not need announcements to be known)
Matendo yako yanajieleza (Your work speak for You)
Kuwa wewe ni kweli (That You are Truth)(Repeat)

Response: Ni kweli (It is the truth)
Kwamba nguvu zako (That Your might)
Zinajieleza (Speak for itself) x2
Kwamba matendo yako (That Your works)
Yanajieleza siku hadi siku (Speaks for itself day after day)
Yanajieleza kwenye maisha yetu (Speaks in our life)
Yanajieleza kwenye uponyaji wetu (Speaks in our healing)
Yanajieleza Kwenye kuinuliwa (Speaks in our lifting up)

Wakati Wa Mungu (God’s Time) Lyrics by Paul Clement and Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kwani we bratha unaombanga vipi?
(How do you pray my brother?)
Mbona ya kwangu hayasikiki?
(Why are my prayers not heard?)
Nafunga daily na bado nashindwa vipi?
(I fast daily, how is it that I am still defeated?)

Wakati wa Mungu, nikama tsunami ya maji
(God’s Time is like a Tsunami of water)
Ukuta hauwezi kuzuia – lazima utabomoka
(A wall cannot prevent it – it must crumble)
Wakati wa Mungu, nikama upepo mkali
(God’s Time is like a mighty wind)
Mlango hauwezi kuzuia – lazima utafunguka
(A door cannot prevent it – it must open)
Wakati wa Mungu, humpata kila mtu
(God’s time reaches every one)
We kuwa na subira, andika haya kwenye shajara
(You be patient, write this in your diary)
Wakati wa Mungu ukikujilia mazingira si kitu yapinge
(When God’s Time comes to you, environment is nothing – oppose it)
Wakati wa Mungu ukikujilia mwanadamu ni nani apinge?
(When God’s Time comes to you, who is human to oppose it?)

Refrain:
Usichoke ngoja (Do not tire, wait)
Ngoja (ngoja) (Wait)
Ukujilie (For it to come to you)
Wewe subiri tu (You just wait) (Repeat)

Yo Nilisoma na ma guys na washapata ma kazi
(I went to school with some guys who already have jobs)
Mwanafu anapata fursa ya kula cha mkufuu
(The student has had the opportunity to enjoy the teacher’s privilege)
Mimi bado nauliza kama nitawai pata nafuu
(I still ask if I will ever find relief)
Ama kweli talanta itafanya nile na wakuu?
(Or if my talent would make me eat with the greats?)
Wakati waa Mungu je utawai nifikia,
(Will God’s Time ever arrive for me)
Baraka zangu niweze kuzipokea?
(For me to receive all my blessings?)
Wakati wa Mungu kweli utakufikia
(When God’s time truly will arrive for you)
Baraka zako ueze kuzipokea
(For you to receive all your blessings)
Nimechoka kungoja
(I am tired of waiting)

(Refrain)

Bridge:
Shida juani natamani kivulini,
(There is hardship in the sun, I desire the shade)
Nipate amani ooh.. (To receive peace)
Jua Mungu ni mti wenye kivuli kizuri
(Know that God is a Tree with a pleasing shadow)
Ni mti wenye uzima na kweli
(He is a tree with Life and Truth)
Wakati wa Mungu hufanya njia jangwani
(God’s time makes way in the jungle)
Mito ya maji nyikani (Streams of water in the desert)
Wakati wake hauna upinzani (His Time does not have opposition)
Kumbe wakati wa Mungu (Truly God’s Time)
Huwafanya adui zangu kuwa rafiki zangu
(Turns my enemies into my friends)
Kila kitu huwa raisi hata vilivyo shindikana
(Everything becomes easy, even those that are futile)

(Refrain)

Amenifanyia Amani (He has Granted Me Peace) Lyrics by Paul Clement

Leave a comment


 

(Sung in Swahili)

Refrain:
Amenifanyia amani (He has granted me peace)
Amenifanyia amani (He has granted me peace)
Kaondoa huzuni yangu (He removed my sadness)
Kanifanyia amani (And granted me peace)

Nijapopita, kwenye bonde la mauti (Though I walk through the valley of death)
Sitaogopa, maana wewe uko nami (I shall not fear, for You are with me)
Gongo lako na fimbo yako (Your rod and Your staff)
Eh Bwana vyanifariji (Oh Father they comfort me)
Wanifanyia amani (You grant me peace)
Umesema ya kwamba hutaniacha (You said that You would never leave me)
Sababu mimi ni mboni ya jicho lako (For I am the [apple] of your eye)
Bwana wanitazama, asubuhi, mchana, jioni
(Lord You look over me, Morning, afternoon, evening)
Eeh Bwana – kweli Mungu wa baraka
(Oh Lord – You are the God of blessings)

(Refrain)

Amebadilisha uchungu wangu (He turned my pain)
Umekua ni furaha yangu (It has become my joy)
Huyu Yesu amenipa furaha – Kanifanyia amani
(This Jesus gave me joy – granted me peace)
Amebadilisha machozi yangu (He turned my tears)
Yamekuwa ni furaha yangu (To become my joy)
Huyu Yesu amenipa furaha – kanifanyia amani
(This Jesus gave me joy – granted me peace)

(Refrain)

Furaha unipayo siyo kama ya dunia hii
(The joy You give me, is not of this world)
Amani unipayo siyo kama ya ulimwengu huu
(The peace You give me, is not like of this world)
We waniganga moyo nipatapo uchungu
(You encourage me in times of troubles)
Wanifanyia amani (You grant me peace)

Amenifanyia furahax2 (He has granted me joy)
Kaondoa huzuni yangu (He removed my sadness)
Kanifanyia furaha (And granted me joy)

Older Entries

%d bloggers like this: