Advertisements

Mungu Halisi (True God) Lyrics by Paul Clement

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Ajabu imo ndani yako (Wonderful things are to be found in You)
Matendo yako bahati (Your works are not due to luck)
Ni kamili, si hadithi (They are perfect, not tales)
Ukitenda umetenda Bwana (Lord, If You do You’ve done) (Repeat)

Matendo yako (The work of Your hands)
Yanatisha kama nini (Are terrifying)
Matendo yako (Your works)
Yanatetemesha (Cause trembling)

(From the top)

Bwana wewe si hadithi (Father You are not fiction)
Wewe si simulizi (You are not a story)
Bwana wewe ni kweli (Lord You are real)
U hai, u milele (You are alive, You are forever)
We si story za kale (You are not a tale of the past)
Za mababu wa kale (Stories from our forefathers)
Bwana wewe ni kweli (Lord You are truth)
U hai, u milele (You live, You are forever)

Bwana wewe ndiwe Mungu (Lord, You are God)
Huhitaji matangazo wakujue (You do not need announcements to be known)
Matendo yako yanajieleza (Your work speak for You)
Kuwa wewe ni kweli (That You are Truth)(Repeat)

Response: Ni kweli (It is the truth)
Kwamba nguvu zako (That Your might)
Zinajieleza (Speak for itself) x2
Kwamba matendo yako (That Your works)
Yanajieleza siku hadi siku (Speaks for itself day after day)
Yanajieleza kwenye maisha yetu (Speaks in our life)
Yanajieleza kwenye uponyaji wetu (Speaks in our healing)
Yanajieleza Kwenye kuinuliwa (Speaks in our lifting up)

Advertisements

Wakati Wa Mungu (God’s Time) Lyrics by Paul Clement and Guardian Angel

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Kwani we bratha unaombanga vipi?
(How do you pray my brother?)
Mbona ya kwangu hayasikiki?
(Why are my prayers not heard?)
Nafunga daily na bado nashindwa vipi?
(I fast daily, how is it that I am still defeated?)

Wakati wa Mungu, nikama tsunami ya maji
(God’s Time is like a Tsunami of water)
Ukuta hauwezi kuzuia – lazima utabomoka
(A wall cannot prevent it – it must crumble)
Wakati wa Mungu, nikama upepo mkali
(God’s Time is like a mighty wind)
Mlango hauwezi kuzuia – lazima utafunguka
(A door cannot prevent it – it must open)
Wakati wa Mungu, humpata kila mtu
(God’s time reaches every one)
We kuwa na subira, andika haya kwenye shajara
(You be patient, write this in your diary)
Wakati wa Mungu ukikujilia mazingira si kitu yapinge
(When God’s Time comes to you, environment is nothing – oppose it)
Wakati wa Mungu ukikujilia mwanadamu ni nani apinge?
(When God’s Time comes to you, who is human to oppose it?)

Refrain:
Usichoke ngoja (Do not tire, wait)
Ngoja (ngoja) (Wait)
Ukujilie (For it to come to you)
Wewe subiri tu (You just wait) (Repeat)

Yo Nilisoma na ma guys na washapata ma kazi
(I went to school with some guys who already have jobs)
Mwanafu anapata fursa ya kula cha mkufuu
(The student has had the opportunity to enjoy the teacher’s privilege)
Mimi bado nauliza kama nitawai pata nafuu
(I still ask if I will ever find relief)
Ama kweli talanta itafanya nile na wakuu?
(Or if my talent would make me eat with the greats?)
Wakati waa Mungu je utawai nifikia,
(Will God’s Time ever arrive for me)
Baraka zangu niweze kuzipokea?
(For me to receive all my blessings?)
Wakati wa Mungu kweli utakufikia
(When God’s time truly will arrive for you)
Baraka zako ueze kuzipokea
(For you to receive all your blessings)
Nimechoka kungoja
(I am tired of waiting)

(Refrain)

Bridge:
Shida juani natamani kivulini,
(There is hardship in the sun, I desire the shade)
Nipate amani ooh.. (To receive peace)
Jua Mungu ni mti wenye kivuli kizuri
(Know that God is a Tree with a pleasing shadow)
Ni mti wenye uzima na kweli
(He is a tree with Life and Truth)
Wakati wa Mungu hufanya njia jangwani
(God’s time makes way in the jungle)
Mito ya maji nyikani (Streams of water in the desert)
Wakati wake hauna upinzani (His Time does not have opposition)
Kumbe wakati wa Mungu (Truly God’s Time)
Huwafanya adui zangu kuwa rafiki zangu
(Turns my enemies into my friends)
Kila kitu huwa raisi hata vilivyo shindikana
(Everything becomes easy, even those that are futile)

(Refrain)

Amenifanyia Amani (He has Granted Me Peace) Lyrics by Paul Clement

Leave a comment


 

(Sung in Swahili)

Refrain:
Amenifanyia amani x2 (He has granted me peace)
Kaondoa huzuni yangu (He removed my sadness)
Kanifanyia amani (And granted me peace)

Nijapopita, kwenye bonde la mauti (Though I walk through the valley of death)
Sitaogopa, maana wewe uko nami (I shall not fear, for You are with me)
Gongo lako na fimbo yako (Your rod and Your staff)
Eh Bwana vyanifariji (Oh Father they comfort me)
Wanifanyia amani (You grant me peace)
Umesema ya kwamba hutaniacha (You said that You would never leave me)
Sababu mimi ni mboni ya jicho lako (For I am the [apple] of your eye)
Bwana wanitazama, asubuhi, mchana, jioni
(Lord You look over me, Morning, afternoon, evening)
Eeh Bwana – kweli Mungu wa baraka
(Oh Lord – You are the God of blessings)

(Refrain)

Amebadilisha uchungu wangu (He turned my pain)
Umekua ni furaha yangu (It has become my joy)
Huyu Yesu amenipa furaha – Kanifanyia amani
(This Jesus gave me joy – granted me peace)
Amebadilisha machozi yangu (He turned my tears)
Yamekuwa ni furaha yangu (To become my joy)
Huyu Yesu amenipa furaha – kanifanyia amani
(This Jesus gave me joy – granted me peace)

(Refrain)

Furaha unipayo siyo kama ya dunia hii
(The joy You give me, is not of this world)
Amani unipayo siyo kama ya ulimwengu huu
(The peace You give me, is not like of this world)
We waniganga moyo nipatapo uchungu
(You encourage me in times of troubles)
Wanifanyia amani (You grant me peace)

Amenifanyia furahax2 (He has granted me joy)
Kaondoa huzuni yangu (He removed my sadness)
Kanifanyia furaha (And granted me joy)

Jina La Yesu (The Name of Jesus) Lyrics by Paul Clement

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Jina lipitalo majina yote (The Name above all other names)
Duniani na mbinguni (On Earth and in heaven)
Tena lenye mamlaka yote (With all the authority)
Humu ulimwenguni (Here on Earth)
Limeinuliwa juu (Jina La Yesu x2) x2

Refrain:
Jina lako Yesu (Your Name, Jesus) x2
Lina uweza, aaa (Has Might/Power) x2

Kila goti litapigwa (Every knee will bow)
(Kwa jina la Yesu) (In the Name of Jesus)
Na kila ulimi utakiri (And every tongue will confess)
(Kwamba wewe ni Bwana) (That You are the Lord)
Yesu x?(Jesus)

Ninakwita usiyeshindwa (I call You ‘The Undefeated’)
Kifo na kaburi ulivishinda (You defeated death and the grave)
Nguvu zako ziko juu ya dunia yote (Your power is over all the earth)
Umekirimiwa jina lenye uweza wote(You’ve been branded with a name with all the might)
Nguvu ni zako, ufalme ni wako (All power is yours, the kingdom is Yours)
mamlaka ni yako, hata milele (All authority belong to You, forever)
Katika wewe tunapata ushindi, ushindi (In You, we are victorious)

(Refrain)

Limeinuliwa juu (Jina la Yesu x2)(It has been lifted high – the Name of Jesus)
Juu ya mamlaka yoote (Over all other authorities)
Juu ya nguvu zote (Over all other powers)

(Verse 1)

%d bloggers like this: