Siyabonga (We Thank You) Lyrics by DJ Zinhle, Black Motion, Kabza De Small and Nokwazi

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Kulungile, kulungile (It is well, it is well)
Kulungile, intando yakho (It is well, if it is your will)

Sikhuleha kuwe ngonyama yezulu, sonile (We pray to You, Lion of the Heavens, for we have sinned)
Nalelizwe lis’jikele Baba, s’thethelele (Father, this world is against us, forgive us)
Masambe nawe, s’hlale nawe (Let us walk with you, abide in you)

Okwezwe kusijikele (That of earth is against us)
Sicel’ amandla phezulu (We ass for strength from above)
Masambe nawe, s’hlale nawe (Let us walk with you, abide in you)

Siyabonga, Siyabonga (We thank You, we thank you)
Siyabonga, ng’umusa wakho (We thank you for your Grace) (Repeat)

(Repeat from verse)

Ebenezer Lyrics by Sipho Ngwenya

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ebenezer, Oh Ebenezer, Ebenezer
Usihole, kwaze kwa la (Thus far, You have brought us)
(Repeat)

Siyabonga Nkos’uJesu (We thank You, King Jesus)
Ebenezer
Usihole, kwaze kwa la (Thus far, You have brought us)
(Repeat)

%d bloggers like this: