Advertisements

Ebenezer Lyrics by Sipho Ngwenya

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Ebenezer, Oh Ebenezer, Ebenezer
Usihole, kwaze kwa la (Thus far, You have brought us)
(Repeat)

Siyabonga Nkos’uJesu (We thank You, King Jesus)
Ebenezer
Usihole, kwaze kwa la (Thus far, You have brought us)
(Repeat)

Advertisements

Ebukhoneni Benkosi (In the Presence of the Lord) Sung by Sipho Ngwenya ft. Bab’Mbatha

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Woza mazingene Ebukhoneni keNkosi x3
(Let us come into the presence of the Lord)

Refrain:
(Sithi) Laph’ikazimulo, ibonakaliswa x2
(Where We shall be filled with His Glory)

Ti na na…

(Refrain)

Igazi Lemihlatshelo (Blood Sacrifices) Sung By Sipho Ngwenya

1 Comment


(Sung in Zulu – A (Partial) Hymn

Igazi lemihlatshelo (The blood sacrifice)
Yonke yabaJuda (Of all the Judeans)
Lalingeluqed’ uvalo (Could not remove fear)
Lingesus’ ukona (Could not wipe away sin) (Repeat)

Sengiyamethemba lowo (I trust the One)
Owanikelwa le (Who was offered there)
EGolgotha, ngezono zam’ (In Golgotha because of my sins)
Nezabantu bonke (And all peoples’ sins) (Repeat)

EGolgotha, ngezono zam’ (In Golgotha because of my sins)
Nezabantu bonke (And all peoples’ sins) (Repeat)

Riya Vhalosha (I Bow Before You) Lyrics by Nkabinde Brothers ft. Sipho Ngwenya

Leave a comment


(Sung in Tsonga)

Refrain:
Ria vha losha (I bow before You) x3
Vha Mudzimu wanga (For You are my God) (Repeat)

Vhone vha mukhethwa (You are Holy)
Avha shanduki (And You never change)
Riavha losha (We bow before You)
Bha a fhulufhedzea (For You are Faithful) (Repeat)

(Refrain)

Ti mo mo…

(Refrain)

%d bloggers like this: