Ke na le Modisa (The Lord is my Shepherd) Lyrics by Lebo Sekgobela (Sefela 111)

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Ke na le Modisa (The Lord is my Shepherd)
Ke tla be ke hloka’ng? (What shall I want)
Ke ea ipitsang Jehova (I call upon Jehovah)
Modimo o phelang (The living God)

O sa tla mpaballa (He always cares of me)
Le bophelong bona (Even in this life)
‘Me ke tla hlola ka mehla (And I will forever dwell)
Ka ntlong ya Morena (In the house of the Lord)

Halle-Halle-Hallelujah

(Verse 1)

Halle-Halle-Hallelujah

Dumelang Keya Tsamaya (Greetings, I am Going) Lyrics by Lebo Sekgobela

Leave a comment


(Sung in Sotho – A Hymn)

Ruri le nkgapile pelo (My heart was touched)
Lefatsheng, (le letle) le na (While in this beautiful world)
Ke utloawa bohloko (I am in pain)
Ke seka meokgo (I am in tears)
Ha ke ntse, ke le gopola (As I remember) (Repeat)

Dumelang, ke ya tsamaya (Greetings all, I am  going)
Ke ya lefatsheng, le la (To another world)
Jeso wa Mpitsa (Jesus is calling me)
O ntukisetsa sebaka sa ho dula  (He is preparing a place for me to rest) (Repeat)

Jeso wa Mpitsa (Jesus is calling me)
O ntukisetsa, sebaka sa ho dula  (He has prepared a place for me to rest) (Repeat)

%d bloggers like this: