(Sung in Zulu)

Namhla Nkosi ngiyamangala (Today Lord, I am amazed)
Umangibheka emuva (When I look back)
Kube wena wawungenami (Were you not with me)
Ngabe ngasal’ endleleni (I would have perished along the way)
(Repeat)

Chorus:
Nkulunkulu uthado lwakho (God, your love)
Kithina bantu lukhulu (For us, [your] people, is great)
Wanikela ngendodana (You gave up your Son)
Halleluya siyabonga (Hallelujah, we give thanks)
(Repeat)

Sangena lapho kuthiwa (We entered where it is said)
Ongene khon’ akaphumi (“Who enters here will not leave,”)
Saphuma lapho kuthiwa (We exited where it is said)
Akuphunywa akuphunywa (“There is no way out at all”)
(Repeat)

Kube wena nkosi wawungenami (Were you not with me)
Ngabe ngasal’ endleleni (I would have perished along the way)

Advertisement