I am the Winner Lyrics by Thandile Sibisi (Joyous Celebration 26)

Leave a comment


(Languages: English, Zulu)

I’m like a soldier, in the army
I am saved from the war
I am the Winner, in Christ my Lord (Repeat)

I am the Winner, in Christ my Lord
The winner I will be, when I’m in the war

(From the Top)

Whatever what comes my way
I am the Winner, in Christ my Lord
NginguMnqobi, ngu Jesu iNkosi yami
NginguMnqobi, ngu Jesu iNkosi yami

I am the Winner, in Christ my Lord x3

I am, I am, I am, in Christ my Lord x4

NginguMnqobi, koJesu iNkosi x2

I am the Winner, in Christ my Lord x2

NginguMnqobi, koJesu iNkosi x2

I’m like a soldier, in the army
I am saved from the war
I am the Winner, in Christ my Lord (Repeat)

Advertisement

Umlondolozi (Protector) Lyrics by Samkelisiwe Mkhize (Joyous Celebration 26)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Umlondoloz’ owafik’ evela phezulu
(The Protector who came from the heavens)
Owafihl’ umhlaba, enxebeni waqob’ ithuna
(Was concealed on the earth, was wounded and conquered the grave) (Repeat)

Unemicabango emihle ngami (For You have good plans for me)
Unemicabango o, eyokungiphumelelisa (You have plans to prosper me)
Wazinalez’ inwele zakho, Izwi lakhe lingephikiswe
(You know the number of my hair, He cannot be challenged)
Wafela mina nawe, emqamulezweni
(He died on the cross for me) (Repeat)

Wafa wavuka (He died and resurrected)
Yen’ Baba ngenxa yethu (The Father did so, for our sake)
Ukuz’ icebo lakhe ngath’ lifezekiswe
(So that His plans may be fulfilled) (Repeat)

Umlondoloz’ owafik’ evela phezulu
Owafihl’ umhlab’ exhebeni waqob’ ithuna (Repeat)

Wafa wavuka (He died and resurrected)
Yen’ Baba ngenxa yethu (The Father did so, for our sake)
Ukuz’ icebo lakhe ngath’ lifezekiswe
(So that His plans may be fulfilled) (Repeat)

Ukuz’ icebo lakhe ngath’ lifezekiswe (So that His plans may be fulfilled) x?

Tsonga Medley Lyrics by Gospel Silinda (Joyous Celebration 26)

Leave a comment


(Sung in Tsonga)

Song 1: Matlharhi (Weapons)

Matlhari ya valala vha mina (The weapons of my enemies)
Tshovelela! (Break them!)
Matlhari ya valala vha mina (The weapons of my enemies)
Tshovelela! (Break them)

Minkenke ya valala vha mina (Their footprints on the ground)
Seletela! (Erase them!)
Minkondzo ya valala vha mina (Their footprints on the ground)
Seletela! (Erase them!)

Makungu ya valala vha mina (All the plans they’ve laid out)
Hangalasa! (Scatter them!)
Diplani ta valala vha mina (All the plans they’ve laid out)
Hangalasa (Scatter them!)

Hangalasa! (Scatter them!) x4
Tshovelela! (Break them!) x4

Song 2: Ahinga tivani (We Were Once Strangers)

Juri n’wana papayi (Truly brethren)
Ku rhandza ka Xikwembu ku endlekile (God’s will has prevailed)
Andi hembi n’wana mamana (I’m not lying brethren)
Ku rhandza ka Xikwembu ku endlekile (God’s will has prevailed)
(Repeat)

A hi nga tivani (We were once strangers)
Hi hlanganisiwile hi Moya (We were united by the Spirit of God)
Andi hembi n’wana mamana (I’m not lying brethren)
Hi hlanganisiwile hi Moya (We were united by the Spirit of God)
(Repeat)

Song 3: Hoyo-Hoyo Jeso (You’re Welcome Jesus)

Hoyo hoyo Bava (You’re welcome Father)
Hoyo Amen (Yes and Amen)
Uyabuya uJesu (Jesus is coming back)
Hoyo Amen (Yes and Amen) (Repeat)

Mnini Mandla Onke (The All-Powerful God) Lyrics by Joyous Celebration Choir 26

2 Comments


(Sung in Zulu)

Mnini Mandla Onke (The All-Powerful God)
Themba lamathemba (The Hope of all hopes)
Konke kuyenzeka kuwe (Everything is possible with You)
Wen’ ushil’ ezwini lakho (You have promised it in Your Word)
Uzokwenza (You will fulfill it) (Repeat)

Refrain:
Akukho okungenzeki kuwe (Nothing is impossible with you)
Akukho okungenzeki kuwe (Nothing is impossible with you)
Lokh’ okushilo (What You have said)
Ushilo uzokwenza (Shall come to pass) (Repeat)

Mnini Mandla Onke (The All-Powerful God)
Wen’ Owazi ‘kuphila kwethu (You who knows our lives)
Themba lamathemba (The True hope)
Lokh’ okushilo (What You have said)
Ushilo wena (You have said it)
Ushilo uzokwenza (Shall come to pass) (Repeat)

(Refrain)

Wena bambelela (You held on)
Esipambanweni (While at the cross)
Ukahlahli ithemba (You did not give up hope)
Yen’ usokhulula (You freed us)
Lokh’ okushilo (What You have said)
Ushilo wena (You have said it)
Ushilo uzokwenza (Shall come to pass) (Repeat)

(Refrain)

Wangihlawulela (He Ransomed Me) Lyrics Sung by Joyous Celebration 26

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Wangihlawulela (He paid my debts)
Wangihlawulela (He ransomed me)
Imisebenzi yakhe iyabonakala (His works are evident) (Repeat)

Ungibona nginjena (When you see me like this)
Imisebenzi yakhe iyabonakala (His works are evident) (Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: