Tsonga Medley Lyrics by Gospel Silinda (Joyous Celebration 26)

Leave a comment


(Sung in Tsonga)

Song 1: Matlharhi (Weapons)

Matlhari ya valala vha mina (The weapons of my enemies)
Tshovelela! (Break them!)
Matlhari ya valala vha mina (The weapons of my enemies)
Tshovelela! (Break them)

Minkenke ya valala vha mina (Their footprints on the ground)
Seletela! (Erase them!)
Minkondzo ya valala vha mina (Their footprints on the ground)
Seletela! (Erase them!)

Makungu ya valala vha mina (All the plans they’ve laid out)
Hangalasa! (Scatter them!)
Diplani ta valala vha mina (All the plans they’ve laid out)
Hangalasa (Scatter them!)

Hangalasa! (Scatter them!) x4
Tshovelela! (Break them!) x4

Song 2: Ahinga tivani (We Were Once Strangers)

Juri n’wana papayi (Truly brethren)
Ku rhandza ka Xikwembu ku endlekile (God’s will has prevailed)
Andi hembi n’wana mamana (I’m not lying brethren)
Ku rhandza ka Xikwembu ku endlekile (God’s will has prevailed)
(Repeat)

A hi nga tivani (We were once strangers)
Hi hlanganisiwile hi Moya (We were united by the Spirit of God)
Andi hembi n’wana mamana (I’m not lying brethren)
Hi hlanganisiwile hi Moya (We were united by the Spirit of God)
(Repeat)

Song 3: Hoyo-Hoyo Jeso (You’re Welcome Jesus)

Hoyo hoyo Bava (You’re welcome Father)
Hoyo Amen (Yes and Amen)
Uyabuya uJesu (Jesus is coming back)
Hoyo Amen (Yes and Amen) (Repeat)

Mnini Mandla Onke (The All-Powerful God) Lyrics by Joyous Celebration Choir 26

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Mnini Mandla Onke (The All-Powerful God)
Themba lamathemba (The Hope of all hopes)
Konke kuyenzeka kuwe (Everything is possible with You)
Wen’ ushil’ ezwini lakho (You have promised it in Your Word)
Uzokwenza (You will fulfill it) (Repeat)

Refrain:
Akukho okungenzeki kuwe (Nothing is impossible with you)
Akukho okungenzeki kuwe (Nothing is impossible with you)
Lokh’ okushilo (What You have said)
Ushilo uzokwenza (Shall come to pass) (Repeat)

Mnini Mandla Onke (The All-Powerful God)
Wen’ Owazi ‘kuphila kwethu (You who knows our lives)
Themba lamathemba (The True hope)
Lokh’ okushilo (What You have said)
Ushilo wena (You have said it)
Ushilo uzokwenza (Shall come to pass) (Repeat)

(Refrain)

Wena bambelela (You held on)
Esipambanweni (While at the cross)
Ukahlahli ithemba (You did not give up hope)
Yen’ usokhulula (You freed us)
Lokh’ okushilo (What You have said)
Ushilo wena (You have said it)
Ushilo uzokwenza (Shall come to pass) (Repeat)

(Refrain)

Wangihlawulela (He Ransomed Me) Lyrics Sung by Joyous Celebration 26

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Wangihlawulela (He paid my debts)
Wangihlawulela (He ransomed me)
Imisebenzi yakhe iyabonakala (His works are evident) (Repeat)

Ungibona nginjena (When you see me like this)
Imisebenzi yakhe iyabonakala (His works are evident) (Repeat)

Wakhazimula (He was Glorified) Lyrics Sung by Joyous Celebration 26

Leave a comment


(Sung in Zulu – A Hymn)

Wakhazimula uJesu (Jesus was glorified)
Mhla elenga, eKhalvary (When he was hung in Calvary)
Wathi kuphelele, kufeziwe (He said it is well, it is finished)
Baba siyabonga (Father we thank You) (Repeat)

Siyabonga, siyabonga (We thank you, we thank you) x3
Baba siyabonga (Father we thank You) (Repeat)

(From the Top)

Sebenza Ngami (Work Through Me) Lyrics by Andile Thabethe (Joyous Celebration 25)

Leave a comment


(Sung in Zulu)

Refrain:
Sebenza ngam’ Baba (Father work through me)
Sebenza ngam’ (Work through me)
Na’m Baba ng’yok’sebenzela (And I will work for You, Father)
Na’m Baba ng’yok’sebenzela (And I will work for You, Father) (Repeat)

Repeat: Refrain
Ngolungisa phila, ‘zam Baba (Have Your way in my life, Father)
Ngolungis’ukuhamba, kwam’ Nkosi yami (Show me the way, my Lord)
‘Ngulendlela x3 Wee Baba (This is the way, oh Father)

Baba hamba nam’, Baba hamba nami (Father walk with me, walk with me Father)

Refrain 2:
Baba hamba nam’ (Father walk with me)
Ngifeze okwentando yakho (And I will do as you command)

Repeat: Refrain 2
Baba hamba nam’, Baba hamba nami (Father walk with me, walk with me Father)
Ngoluthwale Baba, ngoluthwale Baba ()
Ngalu ng’thulwe zizweni zako simakade ()
Ngishumayele, ngishumayele (I will preach, I will preach)

Ngithume Nkos’ yam’ ezizweni zonke (Lord send me to all nations)
Na’m Baba ng’yok’sebenzela (And I will work for You, Father)
Oh ngishumayela izwi lakho (I will preach your Word)
Na’m baba ng’yok’sebenzela (And I will work for You, Father) (Repeat)

(Refrain 1 + Refrain 2)

Na’m Baba, na’m Baba (Father, and I)
Ngikhowakho Ng’yok’sebenzela (… I’ll work for you) (x?)

Older Entries

%d bloggers like this: